Netwerk van liefde

Fotoverslag: Een nieuwe kerstgroep voor de school

Door: Bisdom Rotterdam donderdag 12 december 2019

Een van de kinderen helpt mee en legt Jezus in de armen van Maria. (Foto: Bisdom Rotterdam)

Mgr. Van den Hende doet basisscholen nieuwe beelden cadeau

Op maandag 9 december bezocht Mgr. Van den Hende RK Basisschool De Schakel in Leiderdorp. De bisschop doet de school de beelden voor een kerststal cadeau en vertelt erover aan de kinderen. Die zijn verzameld in de aula van de school. De kinderen weten het antwoord op alle vragen die de bisschop bij de kerststal stelt in het korte gesprek dat hij met ze heeft aan de hand van het kerstevangelie.

Elk jaar biedt de bisschop aan één of twee scholen een kerstgroep aan als cadeau. Omdat De Schakel nog geen kerststal had, maakte de school graag gebruik van het aanbod dat werd gedaan via bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs Liesbeth Stalmeier.

Foto: Bisdom Rotterdam

Liesbeth Stalmeier vergezelt de bisschop bij het bezoek aan de school: “Wij vinden het heel prettig om op een school te gast te zijn. We komen er ook bij andere gelegenheden, maar dit is een bijzonder moment, aan het begin van de Advent. We geven de beelden meteen na Sinterklaas, omdat het kerstevangelie dat ze uitbeelden zo een centrale rol kan hebben in de voorbereiding op Kerstmis. We merkten nu ook weer dat de kinderen het verhaal goed kennen. Door de beelden komt het nog dichterbij.”

De bisschop vertelt de kinderen over de figuren in de kerststal en over kostbare geschenken die de drie koningen meebrachten: goud, wierook en mirre. Een van de leerlingen legt Jezus in de armen van zijn moeder Maria. Daarna spreekt de bisschop een gebed uit over de kerststal. Hij vraagt om zegen over de kerststal, “zodat die ons steeds doet denken aan de liefde van God, en dat we voor elkaar mogen zorgen zoals Jezus, Maria en Jozef hebben gedaan.”

Foto: Bisdom Rotterdam

Bij het bezoek is ook pastoor Walter Broeders aanwezig vanuit de HH. Petrus en Paulus parochie (Leiden en omgeving). Vanuit de school zijn onder meer aanwezig Elizabeth Boddens Hosang (identiteitsbegeleider bij SCOL, Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden), directeur Sander Meijer en bestuurder Harry van Alphen van SCOL, de koepel waar basisschool De Schakel toe behoort.

Als de kinderen weer terug zijn naar hun lessen, krijgt de bisschop verdere uitleg over de school. Deze heeft 250 leerlingen, verdeeld over 11 groepen. Er wordt onder meer verteld dat de kinderen die deze ochtend het koor vormden, de dag erop zullen zingen in de ouderenviering in de Goede Herder kerk.

Foto: Bisdom Rotterdam

De bisschop vertelt dat in de eucharistievieringen op het bisdombureau met regelmaat wordt gebeden voor het onderwijs. “Werken in het onderwijs is een roeping. Er is heel wat inspiratie nodig in het onderwijs. Lesgeven vraagt om toewijding, met je hele hart. Onderwijs is een dienst aan de samenleving en een hele concrete bijdrage aan de toekomst. De menselijke waardigheid is gediend met een goede ontwikkeling van de talenten.”

Harry van Alphen geeft aan: “We hebben de hoop op een betere wereld. En we willen de kinderen helpen om daaraan mee te bouwen: dat ze dat willen, en ook dat ze dat kunnen.” Namens de school en SCOL dankt hij de bisschop voor zijn komst. De bisschop op zijn beurt is blij met de goede contacten die er zijn via de bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs.

V.l.n.r. pastor Walter Broeders, Liesbeth Stalmeier, Harry van Alphen, Mgr. Van den Hende, Sander Meijer. (Foto: Bisdom Rotterdam)

Op vrijdag 13 december bezoekt Mgr. Van den Hende de basisschool Emmaüs in Leidschendam. De bisschop zal ook daar een nieuwe kerststal cadeau doen en in gesprek gaan met de leerlingen aan de hand van het kerstevangelie.

Mgr. Van den Hende: “Kerstmis is het feest van de menswording van God , de geboorte van Christus in onze wereld. Temidden van alle slingers en lichtjes die deze dagen volop te zien zijn, is het belangrijk om het kerstevangelie te lezen en in de school uit te beelden om zo de aandacht te vestigen op de persoon van Jezus Christus en de schoolgemeenschap, kinderen zowel als leerkrachten, in zijn licht te plaatsen en aan zijn liefde toe te vertrouwen.”

Foto: Bisdom Rotterdam

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven