Netwerk van liefde

Het moet blijven kriebelen in de parochie om aan diaconie te doen

Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 23 november 2018

Maaltijd in Dordrecht voor de Werelddag van de Armen. (Frame uit video: Vincent Kok.)

Werelddag van de Armen: “Het moet blijven kriebelen in de parochie om aan diaconie te doen”, zegt Regina Krowinkel van de Diaconale Commissie Medemens.

Op verschillende plekken in het bisdom Rotterdam werd invulling gegeven aan de Werelddag van de Armen op 18 november. Een van die actieve plekken was in Zoeterwoude-Rijndijk waar de Diaconale Commissie Medemens materiaal verspreidde ter inspiratie voor het doen van diaconaal werk. Ook hielden zij een inzameling bij de supermarkt voor de Voedselbank.

“We moeten aandacht blijven vragen voor diaconale zaken: in de wijk, in de parochie, in de wereld”, zegt Regina Krowinkel. Ze is coördinator diaconie en Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV) voor parochiekern De Goede Herder in Zoeterwoude-Rijndijk. “In Matteüs 25 laat Jezus ons zien dat als je goed bent voor zieken, gevangenen, naakten, armen, dorstigen en hongerigen; dat je het voor Hem doet. Diaconie, de dienst aan de naaste, is een dienst aan God. Dat is mijn leefregel geworden.”

De Diaconale Commissie Medemens verspreidde voor de Werelddag van de Armen materiaal onder diaconale contactpersonen van alle parochiekernen van parochie HH. Petrus en Paulus, ter inspiratie voor hun diaconale werk: “Als de mensen in je werkgroep écht geraakt zijn, kun je samen meer bereiken.”

De diepste armoede uit zijn jeugd leerde hem wat geen enkele universiteit kan bijbrengen.

De Commissie deelde een week eerder kalenders uit aan parochianen met daarop de vraag ‘Voor wie zal ik er vandaag eens zijn?’ De kalender geeft parochianen elke dag een tip of suggestie om diaconaal aan de slag te gaan in hun eigen omgeving: “Het moet blijven kriebelen in de parochie om aan diaconie te doen”, zegt Regina Krowinkel. “De kerk steunt op drie pijlers: leren, vieren en dienen. Die kunnen niet zonder elkaar. En als je aan diaconie doet moet je ook vieren.”

Het inspiratiepakket voor de diaconale contactpersonen bevat naast de pauselijke boodschappen voor de Werelddag van de Armen onder meer het boek ‘De armen zijn de Kerk’ van de priester Joseph Wresinski. “De diepste armoede uit zijn jeugd leerde hem wat geen enkele universiteit kan bijbrengen: dat de armsten in deze wereld niet zitten te wachten op publieke liefdadigheid. Nee, zij verwachten dat men naar hen luistert: ‘Ik ben toch ook een mens, dat men mij dan als mens behandelt!’”, schrijft het Joseph Wresinski Centrum.

Wresinski’s getuigenis sluit ook aan bij de boodschap van paus Franciscus voor de Werelddag van de Armen: “Ze wachten op iemand die langskomt en zegt: ‘Heb goede moed! Sta op. Hij roept u’ (vers 49).” Helaas gebeurt juist vaak het tegenovergestelde, constateert de paus. “De neiging is om de armen op afstand te plaatsen, maar zonder het door te hebben, plaatsen we onszelf daarmee op afstand van de Heer. De Heer wijst de armen niet af, maar roept hen tot zich en troost hen.”

In Zoeterwoude-Rijndijk blijft het voor de Werelddag van de Armen niet bij het verspreiden van materiaal alleen. De leden van de werkgroep diaconie staken ook de handen uit de mouwen. Regina Krowinkel: “Vrijwilligers stonden op zaterdag bij de deur van de supermarkt en deelden boodschappenlijstjes uit voor de Voedselbank. Je krijgt weinig commentaar van het winkelend publiek. De meesten zeggen ‘we doen het wel’. De actie heeft in totaal 36 kratten en drie winkelwagens vol producten opgeleverd voor de Voedselbank.”

Ook gaf parochiekern De Goede Herder gehoor aan de oproep van de paus door 'Zalig zijn de armen' centraal te stellen op de parochiedag. Deze parochiedag viel samen met de Werelddag van de Armen. Tijdens de eucharistieviering was er extra aandacht voor diaconie in de verkondiging, de voorbeden en de liederen.

In het bisdom Rotterdam zijn verschillende initiatieven ondernomen voor de Werelddag van de Armen, onder meer:

  • Diaken Ronald van Berkel vertelde in zijn parochie H. Nicolaas over zijn boek ‘’t Zal je maar gebeuren’, met daarin verhalen over de elf jaar dat hij als diaken werkzaam was in de Haagse Schilderwijk.
  • In de parochie H. Willibrordus hield diaken Weijers, verbonden aan het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk, in Lisse een lezing over de vraag ‘Waarom bemoeit de Kerk zich met maatschappelijke vraagstukken?’
  • De parochie De Vier Evangelisten in Den Haag serveerde een warme maaltijd in de Emmauskerk waarvoor speciaal de daklozen van de stad werden uitgenodigd.

De vraag van armen en mensen in nood zien als een teken van God zelf om in beweging te komen.

Bisschop Van den Hende bezocht op 18 november een maaltijd in Dordrecht. “De Werelddag van de Armen is een dag waarop je de armen en de mensen in nood ziet als een teken van God zelf om in beweging te komen, om barmhartigheid te betonen op hun vraag", legt Mgr. Van den Hende uit. "Dus dat is eigenlijk een grote dienst die aan ons bewezen wordt. En tegelijkertijd is er van onze kant de mogelijkheid om de mensen in nood, de armen, te helpen.”

Bekijk de video over de maaltijd in Dordrecht van katholiekleven.nl door op het filmpje hieronder te klikken.

De Werelddag van de Armen werd dit jaar voor de tweede keer gehouden en vond plaats op 18 november. Bisschop Van den Hende nodigde diaconiewerkgroepen, en parochie- en PCI-besturen uit om aan te sluiten bij dit initiatief van paus Franciscus. In zijn boodschap voor de Werelddag van de Armen 2018 zegt de paus: “De Werelddag van de Armen wil een klein antwoord zijn, dat de Kerk over de hele wereld armen van elke soort en in elk land geeft, opdat zij niet denken dat hun roep niet gehoord wordt. Waarschijnlijk is het een druppel in de woestijn. Maar het is een teken van de bereidheid om te delen met degenen in nood, zodat die de actieve aanwezigheid ervaren van een broeder of een zuster.”

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven