Netwerk van liefde

Internationale dag voor gebed om vrede in Oekraïne en in heel Europa

Door: Bisdom Rotterdam dinsdag 06 september 2022

De CCEE vraagt een hele dag te bidden voor vrede in Oekraïne en in heel Europa. (Foto gebedsviering eerder dit jaar op 25 maart: Bisdom Rotterdam)

De Nederlandse bisschoppen sluiten zich aan bij de oproep van Europese Bisschoppenconferenties

In maart vond een gebedsestafette plaats voor vrede in Oekraïne, die werd georganiseerd door de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE). De Nederlandse bisschoppenconferentie sloot zich daar bij aan. Dat doet de Bisschoppenconferentie ook nu de CCEE opnieuw een oproep doet om gezamenlijk te bidden op woensdag 14 september (Feest van Kruisverheffing).

“De CCEE vraagt een hele dag te bidden voor vrede in Oekraïne en in heel Europa. In Nederland wordt daar via een gebedsestafette vorm aan gegeven”, schrijft bisschop Van den Hende in een brief die is verstuurd aan priesters, diakens en pastoraal werkers in het bisdom Rotterdam. “In het bisdom Rotterdam is voor de basiliek in Schiedam gekozen als diocesane plek om samen te komen voor gebed.”

In de basiliek zal er om 19.00 uur aanbidding van het H. Sacrament zijn en aansluitend de Eucharistie worden gevierd. De bisschop nodigt de pastorale teams van harte uit om hierbij aanwezig te zijn samen met parochianen. Ook in de eigen parochie kan worden aangesloten bij het gebed. Daarvoor wordt het gebed om vrede aangereikt van paus Benedictus XV. Ook vanuit huis kunnen mensen zo meebidden.

“Paus Benedictus XV was paus vanaf 1914, het jaar waarin de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Als ‘paus van de vrede’ heeft hij meermaals gepleit om een gezindheid van vrede en solidariteit in navolging van Christus die in oneindige liefde zijn hart voor de mensheid geopend heeft. Het is belangrijk om aan de Heer ons verlangen naar vrede in gebed kenbaar te maken. Ik hoop dat velen zich zullen aansluiten bij het gebed op 14 september”, aldus de bisschop.

“Het is belangrijk om aan de Heer ons verlangen naar vrede in gebed kenbaar te maken. Ik hoop dat velen zich zullen aansluiten bij het gebed op 14 september.”

Al meer dan een half jaar heeft Europa te maken met een oorlog op het eigen grondgebied. Op woensdag 23 februari deed paus Franciscus nog een indringende oproep om het dreigende geweld te bestrijden met de “wapens” van God: gebed en vasten. De paus noemde geweld van een “duivelse zinloosheid” en riep alle gelovigen op om zich toe te leggen op gebed en vasten op Aswoensdag 2 maart. Nog geen 24 uur later vielen troepen van de Russische Federatie Oekraïne binnen.

De Nederlandse bisschoppen onderstreepten de oproep tot gebed van de paus en vroegen parochies om op 6 maart ook te collecteren voor hulp aan Oekraïne. Via het Europese katholieke caritasnetwerk is de Bisschoppelijke Vastenactie betrokken bij de opvang van vluchtelingen in Oekraïne. Ook Stichting Kerk in Nood is in Oekraïne actief. Inmiddels worden veel vluchtelingen ook in Nederland opgevangen en op verschillende plekken wordt vanuit parochies geholpen. De Nederlandse bisschoppen spraken hun dankbaarheid uit voor deze inzet in de pastorale brief “Vluchtelingen mogen een beroep op ons doen”.

In maart (Feest van Maria Boodschap, 25 maart) heeft paus Franciscus de mensheid als geheel en Oekraïne en Rusland in het bijzonder toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria. Op verzoek van de paus vond de toewijding plaats in bisdommen wereldwijd. In Den Haag sprak bisschop Van den Hende de daarvoor door de paus aangereikte “Akte van toewijding aan het onbevlekt hart van Maria” uit in een gebedsviering in de St. Jacobus de Meerdere kerk. In Rotterdam deed plebaan Hagen dat in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal. Ook elders sloten gelovigen aan met hun gebed.

Gebed om vrede

Tot U, Vredevorst, zenden wij ons gebed voor de vrede,
waarnaar wij zo vurig verlangen.
Uit uw goddelijk hart hebt Gij over de wereld de liefde doen uitstralen,
opdat alle tweedracht zou worden weggenomen
en onder de mensen alleen de liefde zou heersen.
Terwijl Gij op de aarde rondwandelde,
hebt Gij het tederste medelijden getoond met de ellende van de mensen.

[….]

Beziel regeerders en volkeren met zachtmoedige gevoelens,
maak een einde aan de verdeeldheid die de volkeren uiteenscheurt
en geef, dat de mensen elkaar de kus van de vrede schenken,
Gij die de mensen tot broeders gemaakt hebt met de prijs van uw Bloed.

En zoals U eens de oproep van de apostel Petrus: “Red ons, o Heer, want wij vergaan!”
welwillend hebt beantwoord door de woeste zee te doen bedaren,
zo verhoor vandaag goedgunstig onze vertrouwvolle gebeden,
door het aanschijn van de wereld te vernieuwen
en haar in de rust en vrede te herstellen.

En U, allerheiligste Maagd,
help ons evenals in andere tijden van zware beproevingen,
bescherm ons, red ons.
Amen.

(Paus Benedictus XV)

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven