Netwerk van liefde

Kerstbijeenkomst op Begraafplaats St. Laurentius

Door: Bisdom Rotterdam maandag 23 december 2019

Foto: Bisdom Rotterdam

‘Kerstlichtjesavond’ speciaal voor families die met Kerstmis een dierbare moeten missen

“Fijn dat u met zovelen gekomen bent. Er moeten zelfs mensen buiten de kapel staan. Het lijkt wel alsof er geen plaats is in de herberg.” Zo verwelkomde diaken Franck Baggen de mensen die op vrijdagavond 20 december in Rotterdam naar de R.K. Begraafplaats St. Laurentius waren gekomen. Elk jaar stelt de begraafplaats voorafgaand aan Kerstmis de deuren open voor de ‘Kerstlichtjesavond’. Hiervoor worden speciaal families uitgenodigd die met Kerstmis een dierbare moeten missen.

Diaken Baggen spreekt een woord van welkom namens het bestuur van de begraafplaats en de bisschop. Deze leidt de gebedsviering die om 19.00 uur begint. Er wordt samen gezongen en gebeden. Er wordt gelezen uit de heilige Schrift en de bisschop houdt een homilie. “Het is bijzonder om op dit uur hier samen te zijn”, zegt de bisschop. “Meestal is het kerkhof gesloten op dit uur en alles in duisternis gehuld. Maar vandaag staat de deur open en bent u met velen gekomen om een lichtje te ontsteken, samen te zingen en de graven van uw dierbaren te bezoeken.”

“Als we vanavond aan hen denken, komen veel herinnering in ons op. We kunnen ons niet voorstellen dat hun namen niet meer zouden klinken. Toch maken mensen mee, na een aantal jaren, dat de namen van geliefden minder vaak klinken en dat ze lijken te worden vergeten. Zelf doe je dat niet, omdat je een hele directe band hebt gevoeld tot de dag van vandaag. En God die ons liefheeft vergeet nooit onze naam. God is altijd betrokken op ons leven, Hij opent zijn hart voor ons en weet wat er in ons omgaat.”

Voor elke overledene die in 2019 op de begraafplaats is begraven of gecremeerd brandt bij de ingang een kaarsje. (Foto: Bisdom Rotterdam)

“Een van de namen die op veel plaatsen in onze wereld niet meer wordt gekend en genoemd, is de Naam van Jezus Christus. Veel mensen maken zich daar geen zorgen om. Maar als we geloven dat God ons in ere houdt, mogen wij de Naam van zijn mensgeworden Zoon niet vergeten en moet Hij een plek hebben in ons hart. Door zijn kruisdood en verrijzenis heeft Christus voor ons de weg naar eeuwig leven geopend. Hij is het licht der wereld. En met Kerstmis mogen we zijn Naam eren en uitzingen, want Hij is in onze wereld gekomen om ons leven te delen en ons te redden.”

“Jezus heeft onze kou en armoede, onze ellende en verdriet gedeeld. Zouden we zijn Naam dan mogen vergeten? Hier in de kapel zingen we vanavond over Hem. Maar we zouden ons ook zorgen moeten maken voor de wereld hier buiten. Want de Naam van Jezus, die zoveel hoop en liefde in zich heeft, mag niet vergeten worden of verzwegen.”

“We mogen vanavond onze dierbaren met naam en toenaam herinneren en voor hen bidden. En we geven de Naam van Jezus weer opnieuw of nog meer een plek in ons leven. Want dan is Kerstmis meer dan een etalage met een goed gevulde tafel en mooie liedjes over vrede. We danken vanavond Jezus de Verlosser voor zijn solidariteit, omdat Hij in ons midden werd geboren en ons leven heeft gedeeld, en omdat Hij is opgestaan uit de dood, voor ons uit is gegaan naar een nieuw bestaan. Moge dat ons troost geven en toekomst.”

Het jongerenkoor JOKO uit de Sint Christoffelparochie zingt tijdens de gebedsviering. (Foto: Bisdom Rotterdam)

Na de gebedsviering zegent de bisschop enkele graven, waaronder het graf van plebaan Chris Bergs. Hij overleed op 17 mei van dit jaar en is begraven op de R.K. Begraafplaats St. Laurentius bij de priestergraven. Recent is de grafsteen geplaatst.

Mgr. Van den Hende zegent het graf van plebaan Chris Bergs. (Foto: Bisdom Rotterdam)

Voor elke overledene brandt een kaarsje. (Foto: Bisdom Rotterdam)

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven