Netwerk van liefde

Mgr. Van den Hende: ‘Laat het leed van medechristenen echt tot je doordringen’

Door: Bisdom vrijdag 25 augustus 2017

Foto: Ramon Mangold

Wanneer één lid lijdt: aangaande de zorg om de gelovigen die uit de verdrukking komen

“Daadwerkelijke zorg voor gelovigen die vervolgd worden of die uit de verdrukking komen is een daad van liefde. Het is een getuigenis als ledematen van het lichaam van Christus elkaar helpen en steunen wanneer andere ledematen te lijden hebben.” Dit schrijft Mgr. Van den Hende in het nieuw verschenen nummer van het internationaal katholiek tijdschrift Communio (2017/3-4), dat als thema heeft de christelijke vluchtelingen in Europa.

Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam, is bisschop-referent voor oecumene en behartigt tevens de contacten met katholieken van de Byzantijnse ritus en met de oosterse en orthodoxe Kerken. De bijdrage van de bisschop is het openingsartikel en heeft als titel: “Wanneer één lid lijdt” - Enkele gedachten aangaande de zorg om de gelovigen die uit de verdrukking komen.

In de eerste brief aan de christenen van Korinte vergelijkt de apostel Paulus de gemeenschap van christenen met het menselijk lichaam: “alle ledematen, hoe vele ook, maken tezamen één lichaam uit” (1 Kor. 12, 12). Mgr. Van den Hende: “Als christenen zijn we door het doopsel deel geworden van dit lichaam, in kracht van de heilige Geest. Het is het lichaam waarvan Christus het hoofd is. We mogen beseffen dat we elkaar in Christus gegeven zijn als ledematen van hetzelfde lichaam.”

“De apostel Paulus maakt duidelijk dat de eenheid in het lichaam van Christus in wederkerigheid tot uiting moet komen, in vreugde en in verdriet. Wat dit laatste betreft, schrijft hij in de brief aan de Korintiërs: ‘Wanneer één lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden’ (1 Kor. 12, 26). Deze woorden van Paulus vormen een indringende aansporing om het leed van medechristenen echt tot je door te laten dringen.”

“Wanneer ledematen van het lichaam van Christus elkaar op deze manier daadwerkelijk tot steun zijn, getuigen zij van de liefde van de Heer (Joh. 15) en leveren zij in Christus’ naam tevens een vruchtbare bijdrage aan een beschaving van liefde in onze wereld.”

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven