Netwerk van liefde

Paus Franciscus’ boodschap over opvang van migranten en vluchtelingen

Door: Bisdom donderdag 31 augustus 2017

Foto: Ramon Mangold

Paus Franciscus vraagt solidariteit in alle fasen van migratie: vertrek, reis, aankomst en terugkeer

“Vreemdelingen die bij u wonen hebben dezelfde rechten als een geboren Israëliet. Gij moet hen beminnen als uzelf, want gij zijt zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de Heer, uw God” (Leviticus 19, 34). Met deze bijbeltekst opent de pauselijke boodschap voor de 104de Werelddag voor migranten en vluchtelingen (14 januari 2018).

Paus Franciscus memoreert dat hij gedurende zijn pontificaat herhaaldelijk zijn zorg geuit heeft over de beklagenswaardige toestand van veel vluchtelingen en migranten, op de vlucht voor oorlog, vervolging, natuurrampen en armoede. Volgens de paus is hun situatie ongetwijfeld een 'teken van de tijd' dat hij, met de hulp van de Heilige Geest, geprobeerd heeft te duiden.

“Elke vreemdeling die op onze deur klopt, biedt een kans voor een ontmoeting met Jezus Christus, die zichzelf identificeert met de verwelkomde en de afgewezen vreemdeling van alle tijden (Matteüs 25, 35-43). Elke persoon die gedwongen is om zijn moederland te verlaten op zoek naar een betere toekomst, wordt door de Heer toevertrouwd aan de moederlijke zorg van de Kerk,” schrijft de paus. En hij geeft aan dat solidariteit wordt gevraagd in alle fasen van migratie: vertrek, reis, aankomst en terugkeer.

Paus Franciscus spreekt over een grote en gezamenlijke verantwoordelijkheid die de Kerk deelt met elk mens van goede wil om - ieder volgens zijn eigen mogelijkheden - de uitdagingen van de hedendaagse migratie te beantwoorden met vriendelijkheid, zorgvuldigheid, wijsheid en gezond verstand. De paus vat die verantwoordelijkheid samen in vier werkwoorden: verwelkomen, beschermen, stimuleren, integreren. Migranten en vluchtelingen moeten worden verwelkomd, zegt de paus, hun menselijke waardigheid moet worden gerespecteerd. En migranten en vluchtelingen moeten worden gestimuleerd om zich als mens te ontwikkelen en te integreren.

De menselijke waardigheid van de migrant en vluchteling staat voorop. Op basis van het “principe van de centrale plaats van de menselijke persoon” (Caritas in veritate, 47) merkt paus Franciscus op dat de veiligheid van de migrant en vluchteling als menselijke persoon prioriteit moet krijgen boven de veiligheid van de natie. “Daarom is het nodig dat grenswachten adequaat getraind zijn. De situatie van migranten, asielzoekers en vluchtelingen vereist dat hun persoonlijke veiligheid wordt gewaarborgd en dat zij toegang hebben tot basale benodigdheden.” De paus houdt een pleidooi voor kleinschalige voorzieningen. Deze bevorderen de persoonlijke ontmoeting en vergroten de kans op een succesvolle integratie. De vrijheid van godsdienst moet worden gerespecteerd. De paus roept staten op de procedures voor humanitaire visa en gezinshereniging te vereenvoudigen. Hij verzet zich tegen illegale ronselpraktijken.

Het Vaticaan publiceerde de boodschap van de paus op maandag 21 augustus 2017.


Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding