Netwerk van liefde

Uitreiking Elisabethcertificaat in gevangenis

Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 10 september 2021

Bisschop reikt certificaat uit in de PI Alphen aan den Rijn

Bisschop Van den Hende bracht op dinsdag 7 september een werkbezoek aan de Penitentiaire Inrichting (PI) Alphen aan den Rijn, samen met de medewerker voor diaconie Jan Maasen. Dit bezoek was nog een laat uitvloeisel van de Diaconieprijs ‘Brood en Rozen’ van vorig jaar. Het Bisdom Rotterdam kende toen een Elisabethcertificaat toe aan 74 bijzondere diaconale activiteiten, die tijdens de eerste coronagolf waren ondernomen ten behoeve van de meest kwetsbare mensen. De gedetineerden van de PI behoorden ook tot de ontvangers, omdat zij in het voorjaar 2020 voedsel hadden ingezameld voor de Voedselbank Alphen. “Zou de bisschop niet zelf het certificaat kunnen overhandigen aan de mannen?” was de vraag van geestelijk verzorger Geert Rozema. Daartoe was de bisschop zeker bereid, maar de coronamaatregelen waren tot nu toe spelbreker.

Nu, na de zomer, is het voor het eerst mogelijk om een werkbezoek af te leggen. Nadat het gezelschap met enige moeite de detectiepoortjes bij de ingang is gepasseerd - je loopt niet zomaar een gevangenis binnen -, begeleidt Geert Rozema de gasten naar de ruimte van de geestelijke verzorging. Naast de bisschop en de medewerker diaconie zijn ook twee vertegenwoordigers van de Voedselbank Alphen uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Ze worden in de zaal opgewacht door een groepje gedetineerden, afkomstig uit alle afdelingen van de PI, en plaatsvervangend vestigingsdirecteur Theo Tromp.

Geert Rozema heet alle aanwezigen welkom en vertelt over de Pinksteractie van de gedetineerden. In het voorjaar van 2020 was de coronapandemie uitgebroken en kampten de voedselbanken met tekorten. Gedetineerden gaven in het contact met de geestelijke verzorging aan graag wat te willen betekenen voor de samenleving. Ze wilden wat terugdoen. Zo ontstond het idee bij de mannen om voedsel in te zamelen voor de Voedselbank. In de woorden van Rozema: “Dit is een teken van solidariteit van mensen die zich aan de rand van de samenleving bevinden - ook letterlijk: gevangenissen staan vaak aan de rand van de stad op een industrieterrein - voor andere mensen die op hun manier ook aan de rand van de samenleving staan: de klanten van de Voedselbank.” Het idee werd uitgezet op de verschillende afdelingen en vond breed bijval.

Plaatsvervangend directeur Theo Tromp neemt na de kartrekker van de actie het Elisabethcertificaat in ontvangst. (Foto: PI Alpen aan den Rijn)

De actie werd niet alleen gedragen door christenen, maar ook door moslims, hindoestanen en joodse gevangenen. Rond Pinksteren zijn de levensmiddelen naar de Voedselbank gebracht. En de activiteit werd door een vrijwilliger van de geestelijke verzorging aangemeld voor de Diaconieprijs van het Bisdom Rotterdam.

Dan krijgt de bisschop het woord. Hij vertelt dat het bisdom Rotterdam gewoon is om één keer in de twee jaar een prijs uit te reiken aan verschillende diaconale initiatieven. Die prijs wordt uitgereikt rond de feestdag van de H. Elisabeth van Thüringen en is ook vernoemd naar een wonderverhaal, dat met haar verbonden is: “Brood en Rozen”. Vorig jaar zou de prijs weer worden uitgereikt, maar toen brak corona uit. “In die crisissituatie leek het ons niet gepast om een soort ‘wedstrijd’ te organiseren. Geen competitie, maar nadruk op samenwerken. We wilden daarom met name waardering uitspreken voor alle diaconale initiatieven die in coronatijd in de geest van het Evangelie zijn ondernomen om de meest kwetsbaren te steunen. Dat heeft de vorm gekregen van het Elisabethcertificaat. Op het certificaat staat een afbeelding van het brood- en rozenwonder van de H. Elisabeth. Zij gaf de armen in haar tijd brood, jullie helpen de Voedselbank met levensmiddelen. Zo treden jullie in haar voetsporen en reik ik graag het Elisabethcertificaat uit.”

Drie grote karren met blikken, potjes, pakken en dozen worden daarop de zaal binnengereden.

De uitreiking vindt eigenlijk twee keer plaats. Eerst geeft de bisschop het certificaat aan de trekker van de actie, daarna voor het fotomoment aan de plaatsvervangend directeur Theo Tromp. Dat maakt ook duidelijk dat de inzamelingsactie voor de Voedselbank wordt ondersteund door de hele organisatie.

Het mooie is, dat het niet gebleven is bij een eenmalige actie. Inmiddels is de inzameling voor de Voedselbank Alphen een terugkerende activiteit. Een keer in de drie maanden vindt de actie nu plaats. Daarom zijn vandaag ook de twee vertegenwoordigers van de Voedselbank aanwezig. Zij krijgen het resultaat mee van alweer de vijfde actie. Drie grote karren met blikken, potjes, pakken en dozen worden daarop de zaal binnengereden. Het zal nog een hele klus worden om die inhoud naar de Voedselbank te transporteren.

“Dit werkbezoek laat zien, dat uit de coronapandemie ook iets moois is gegroeid: een structurele relatie tussen de gedetineerden van de PI en de plaatselijke voedselbank”, zegt medewerker voor diaconie Jan Maasen na afloop. “Dat is zeker een Elisabethcertificaat waardig.”

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven