Netwerk van liefde

Voorleesbrief Mgr. Van den Hende over het Jaar van Gebed

Door: Bisdom vrijdag 01 december 2017

Foto: Ramon Mangold

Een themajaar om als netwerk van liefde te werken aan onze verbondenheid met de levende Heer

“Als bisschop nodig ik u uit om samen een Jaar van Gebed te houden in ons bisdom tot aan de Advent van 2018, met de bedoeling om als netwerk van liefde te werken aan onze verbondenheid met de levende Heer. In eenheid met de wereldkerk mogen wij als bisdom Rotterdam bijdragen aan de opbouw van een beschaving van liefde, opdat de wereld steeds meer de vorm aanneemt van het Rijk van God: door Hem en met Hem en in Hem. Want los van de Heer kunnen wij niets.” Dit schrijft Mgr. Van den Hende in zijn voorleesbrief bij gelegenheid van het Jaar van Gebed.

Het diocesane Jaar van Gebed start op zondag 3 december, bij het begin van de Advent en het nieuwe kerkelijk jaar. De voorleesbrief van de bisschop kan worden gelezen bij de eucharistieviering deze zondag, of volgende week op zondag. De brief kan ook worden uitgereikt in een van beide weekenden. Voor een eventueel gesprek over de brief worden daarbij enkele gespreksvragen aangereikt.

“Ik hoop dat u in het Jaar van Gebed in de parochies naar vermogen activiteiten wilt ontplooien”, schrijft de bisschop in het begeleidend schrijven aan onder meer de pastorale beroepskrachten. “In het bijzonder nodig ik u uit om de traditie van paus Franciscus voort te zetten en van vrijdag 9 maart op zaterdag 10 maart de gebedsactie ‘24 uur voor de Heer’ te organiseren. Paus Franciscus nodigde hier de afgelopen twee jaar al toe uit, in het kader van het heilig jaar van de barmhartigheid. We sluiten ons graag opnieuw aan bij die uitnodiging.” Ook nodigt de bisschop uit om, als deze er nog niet is, in dit Jaar van Gebed een gebedsgroep op te richten in de parochies. In de loop van het jaar wordt hiertoe een workshop gehouden. Aanvullend wordt ook een workshop eucharistische aanbidding aangeboden.

Een ander voornemen is om in oktober een rozenkrans-estafette te houden. Mgr. Van den Hende: “Zoals in het voorjaar de verbondenheid van parochies, pci’en, scholen, zorginstellingen en kloosters als netwerk van liefde heel concreet gestalte krijgt in de vastenestafette, willen we in het Jaar van Gebed in oktober een rozenkrans-estafette houden door het bisdom.” Reeds bestaande en nieuw opgerichte gebedsgroepen worden uitgenodigd om zich hierbij aan te sluiten samen met parochies, gezinnen, bedevaartgroepen et cetera. “Het samen bidden van de rozenkrans is een bisdombreed antwoord op de opdracht om te volharden in gebed. De geloofsgeheimen die bij de rozenkrans ter sprake komen bieden veel mogelijkheden voor catechese en bezinning”, aldus de bisschop.

Het idee van een diocesaan themajaar rond gebed ontstond mede ook in gesprek met priesters in het bisdom en verschillende gremia.

Het idee van een diocesaan themajaar rond gebed ontstond na de chrismamis in april van dit jaar. De bisschop preekte toen dat de Kerk als een netwerk van liefde, tot opbouw van een beschaving van liefde, niet zonder gebed kan. Omdat het anders een netwerk wordt los van Christus, een paraplu zonder handvat. Na afloop spraken veel mensen de bisschop hierover aan. Ze onderstreepten de grote waarde die ze hechten aan bidden en tegelijkertijd ook de moeite die je kunt hebben om in het dagelijks leven tijd en ruimte te maken voor het gebed. Zo ontstond en groeide het idee van een diocesaan themajaar rond gebed, mede ook in gesprek met priesters in het bisdom en verschillende gremia.

De komende tijd worden de activiteiten die vanwege het Jaar van Gebed worden gehouden toegevoegd aan de agenda op de bisdomwebsite. Abonnees van de digitale nieuwsbrief van het bisdom ontvangen elke twee weken het laatste nieuws van de site met daarin ook een verkorte agenda waarin aandacht zal zijn voor het Jaar van Gebed. Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van het bisdom kan via www.bisdomrotterdam.nl/nieuwsbrief

Gespreksvragen bij de voorleesbrief

De gespreksvragen bij de voorleesbrief zijn:

  • Hoe heeft u leren bidden? Heeft u het van anderen geleerd, of zelf in uw leven ontdekt?
  • Zijn in uw leven bidden en werken in evenwicht?
  • Hoe is bidden voor u een bron van naastenliefde en diaconaal handelen?
  • Stelling: bidden is de ademhaling van de ziel.
Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven