De medewerkers van het bisdombureau ondersteunen de bisschop bij zijn taken

Bisschop en secretariaat

Bisschoppelijk gedelegeerden

Bisdomarchief

Algemene contactgegevens
T. 010 - 2815181

  • Archivaris (vacant)

Bouwzaken en cultuur

Caritas

Zie ook: Caritas en diaconie

Economaat

Algemene contactgegevens
T. 010 - 2815171
E. economaat@bisdomrotterdam.nl

Kanselarij

Officialaat

Het officialaat is de kerkelijke rechtbank. Per 1 september 2013 heeft de kerkelijke rechtbank van het bisdom Rotterdam haar bevoegdheden overgedragen aan de kerkelijke rechtbank van het Aartsbisdom Utrecht. Personen die een procedure tot nietigverklaring van een huwelijk willen beginnen kunnen terecht bij de kerkelijke rechtbank van het aartsbisdom. Huwelijkszaken die niet langs gerechtelijke weg behandeld hoeven te worden, zoals huwelijksverloven en huwelijksdispensaties, blijven door het bisdom Rotterdam behartigd worden.

Pastorale dienstverlening

De afdeling activeert en stimuleert de vrijwilligers in de parochies en de pastorale beroepskrachten en organiseert diocesane pastorale bijeenkomsten. Ook verzorgt zij het vormingsaanbod. Er zijn vier secties: leren, vieren, dienen en pastoraat.

Algemene contactgegevens
T. 010 - 2815171
E. pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl

Personeel & organisatie

De afdeling adviseert de bisschop over de benoeming van pastorale beroepskrachten, onderhoudt contacten met de beroepskrachten en de pastorale teams en verricht een aantal administratieve taken op het terrein van het personeelsbeheer. De afdeling kan worden ingezet rond ziekteverzuim, functioneringsgesprekken en conflictbemiddeling.

Algemene contactgegevens

T. 010 - 2815189
E. personeelszaken@bisdomrotterdam.nl

Vicarissen

  • Vicaris-generaal en regiovicaris Den Haag
    Mgr. A.J. (Lex) van Deelen
  • Regiovicaris Rotterdam
    Drs. H.M.W. (Henri) Egging
    Aandachtsveld: religieus leven
Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven