Gedragscode Pastoraat

De Gedragscode Pastoraat geeft heldere kaders

Sinds 1 juli 2014 is voor priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers de Gedragscode Pastoraat in werking getreden.Het doel van de Gedragscode Pastoraat is om de sociale veiligheid binnen de R.-K. Kerkprovincie in Nederland te bevorderen en te waarborgen.

De Gedragscode Pastoraat geeft heldere kaders voor degenen die werkzaam zijn in de pastorale zorg in de R.K. Kerk en andere (vrijwillige) medewerkers.

Overschrijdingen van de Gedragscode Pastoraat meld je bij het R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag.


De Gedragscode Pastoraat bevordert en bewaakt de sociale veiligheid binnen de R.-K. Kerkprovincie in Nederland. (Foto: Ramon Mangold)