De DCI is door de overheid erkend als ANBI

De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Tot de RK Kerk in Nederland behoren onder andere bisdommen, parochies, PCI-en andere katholieke instellingen, zoals de DCI.

Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Om gebruik te mogen maken van de voordelen geldt een publicatieplicht.

De publicatieplicht past bij de openheid die van kerkelijke instellingen verwacht mag worden bij het informeren van schenkers over het bestuur, de inkomsten en bestedingen.

Bestuurssamenstelling

  • Ir. drs. W.A. (Wilbert) van Erp. Voorzitter DCI. Met de VUT na ruim 30 jaar werkzaam te zijn geweest. Momenteel full-time vrijwilliger in de kerk. Penningmeester van de IPCI van Leiden en voorzitter van de Stichting Straatpastoraat Leiden en van de RK Diaconie van Leiden. Vicevoorzitter HH. Petrus en Paulusparochie in Leiden e.o.
  • J.H.M. (Jan) Kroft. Secretaris DCI. Sinds vele jaren bestuurlijk betrokken bij parochie en PCI. Sinds de fusie van de PCI-en van Alphen a/d Rijn , Hazerswoude Rijndijk en Hazerswoude dorp secretaris van de PCI van de H. Thomas parochie.
  • G.A.L.M. (Gerard) Nijensteen. Penningmeester van de DCI. Tussen 1997 en 2010 bestuurder van de toenmalige parochie Christus Dienaar Hoeksche Waard.
  • C.A.F. (Cor) de Vette. Voorzitter Regionale Caritas Instelling Rijnmond en voorzitter van het platform pastoraat en diaconie in de parochie Jacobus en Martinus in Schiedam Noord.
  • P.G.M. (Piet) van der Burg. Voorzitter van de PCI, parochie O.L. Vrouw Geboorte te Berkel en Rodenrijs.
  • Vacature.
  • Bestuurslid uit hoofde van zijn functie: Mr J.C.C.M. (John) Bakker, algemeen econoom van het Bisdom Rotterdam.