Projecten en activiteiten die de DCI ondersteunde

Hier vindt u de projecten die in het lopende jaar zijn ondersteund door de DCI.

2017

Aan de volgende verzoeken om ondersteuning is in 2017 gehoor gegeven:

2016

Aan de volgende verzoeken om ondersteuning is in 2016 gehoor gegeven:

 • € 2.500 voor kerstpakketten voor cliënten van de voedselbank van uitdeelpunt MOC in de Haagse Schilderswijk
 • € 2.000 voor aanvullende ondersteuning van de migrantengemeenschap van de Rotterdamse parochie OL Vrouw van de Vrede
 • € 1.500 voor aanvullende ondersteuning van diverse congregaties
 • € 10.000 voor het bisdomproject “Licht in je leven” (diaconale inzet voor en met werklozen)
 • € 10.000 voor het Pastoraat Oude Wijken in Rotterdam in 2017
 • € 3.500 voor DiaconAction in 2016 
 • € 4.000 voor het eetproject “Ontmoeting” in Hoogvliet van de parochie HH Nicolaas Pieck en Gezellen
 • € 2.000 voor de noodopvang Papendrecht/Alblasserwaard
 • € 2.000 voor twee bewoners van Stichting SterkSaam (woonzorgboerderij) in Lisse
 • € 1.000 voor de werkgroep Cercania (nabijheid) van Stichting Nuestra Casa in Rotterdam
 • € 1.500 voor de bekende werkgroep Apoyo a la Mujer  van Stichting Nuestra Casa in Rotterdam
 • € 3.000 voor Casa Abierta (open huis) van Stichting Nuestra Casa in Rotterdam
 • € 2.300 voor het opleidingsfonds van SchuldHulpMaatje Den Haag 
 • € 2.000 voor Meedoen in Rotterdam (voorheen Stichting Leergeld Rotterdam)
 • € 3.500 voor een maatjesproject voor vluchtelingen van de Haagse parochie Church of our Saviour
 • € 5.000 voor Stichting ROS in Rotterdam
 • € 500 voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers van het Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht
 • € 4.000 voor ondersteuning van de bewoners van het uitzet- en detentiecentrum Zestienhoven te Rotterdam
 • € 5.000 voor extra activiteiten van de zwerfjongerenopvang Maaszicht in Rotterdam
 • € 6.000 (onder voorwaarden) voor Stichting Hospice Amandi in de gemeente Kaag en Braassem
 • € 7.500 in het kader van ontmoeting en ondersteuning van de (met name Engels- en Italiaanse) gemeenschappen die in de Rotterdamse Eendrachtskapel bijeenkomen
 • € 1.500 voor activiteiten van de jongeren van M25 Rotterdam in 2016 via Stichting Mara
 • € 5.000 voor ondersteuning van de migrantengemeenschap van de parochie O.L. Vrouw van de Vrede (Rotterdam)
 • € 10.000 voor de diocesane zomerkampen in 2016
 • € 7.500 voor huisvesting van de Blauwe Zusters in de H. Antonius van Padua Den Haag
 • € 7.500 voor ondersteuning in 2016 van de zusters van Maria Stella Matutina te Dordrecht
 • € 2.674 voor wekelijkse bijeenkomsten van oudere migranten van de (migranten)parochie O.L. Vrouw van de Vrede (Rotterdam)
 • € 2.500 voor het Willibrord Kinderkamp 2016 van Parochie Maria Sterre der Zee (Den Haag)
 • € 3.000 voor aanvulling van het Perspectieffonds van de Exodushuizen in Leiden, Den Haag en Rotterdam
 • € 7.500 voor Stichting Casa Tiberias in 2016 (Rotterdam)
 • € 2.000 voor aanvulling van het ErNASmusfonds van de Nico Adriaans Stichting (Rotterdam)
 • € 2.500 als opstartbijdrage voor IPCI H. Maria Magdalena (Rotterdam)
 • € 10.000 voor Stichting Straatpastoraat Den Haag in 2016
 • € 1.500 voor ondersteuning van het Rotterdamse huis van de Missionarissen van Naastenliefde in 2016
 • € 500 voor de Spirituele Marathon Rotterdam
 • € 500 voor het magazine “60 jaar bisdom Rotterdam, in het Heilig jaar van Barmhartigheid”
 • € 5.840 voor de cursus “Handwerk van de PCI” 2016-2018 van het bisdom Rotterdam
 • € 600 voor het project “Verbeelden van eenzaamheid” op verzoek van PCI H. Bartholomeus uit Nootdorp
 • € 2.000 voor Apoyo a la Mujer in 2016 van Stichting Nuestra Casa (Rotterdam)
 • € 1.000 voor de caritaswerkgroep Leerdam op verzoek van PCI Maria ten Hemelopneming uit Vianen
 • € 5.000 voor het tweede jaar van het project Op de Kook toe (Leiden)
 • € 2.375 voor Cercanía in 2016 van Stichting Nuestra Casa (Rotterdam)
 • € 5.000 voor Casa Abierta in 2016 van Stichting Nuestra Casa (Rotterdam)
 • € 5.000 voor Pauluskerk Vluchtelingenwerk in 2016 (Rotterdam)