Structurele aandacht voor diaconale projecten en initiatieven voor mensen in nood

De Diocesane Caritas Instelling (DCI) ondersteunt diaconale projecten en initiatieven in het bisdom Rotterdam, ruwweg de provincie Zuid-Holland. Diaconie wordt in de beleidsnota van het bisdom omschreven als de christelijke dienst van zorg, solidariteit en verzet ten behoeve van mensen in nood. Bij zorg gaat het om de acute en blijvende hulpverlening aan mensen in nood. Met solidariteit wordt bedoeld: hun kant kiezen en naast hen blijven staan. Verzet staat voor: weerstand bieden tegen elke vorm van onrecht en zich inzetten voor een zodanige verandering van situaties en structuren dat mensen tot hun recht kunnen komen.

De (inter)parochiële caritasinstellingen van het bisdom Rotterdam dragen jaarlijks een verplichte heffing van 0,5 % van hun vermogen af aan het bisdom. Het grootste deel van deze afdracht is bestemd voor het verlenen van subsidie aan (diocesane) diaconale projecten. Voor het beheer van de gelden uit de afdrachtregeling en de toekenning van de subsidies is de DCI opgericht. Met de afdrachtregeling wil het Bisdom Rotterdam een stimulans geven aan de caritas en de diaconie in en vanuit de parochies in het bisdom.

Geraakt door armoede

Met de DVD ‘Geraakt door armoede’ kunnen parochies en caritasinstellingen hun inzet op het gebied van armoedebestrijding presenteren aan een breder publiek, binnen en buiten de Kerk. De DVD is in opdracht van en met de DCI gemaakt. In de film van ruim 17 minuten spreekt mediapriester Roderick Vonhögen met kerkelijke vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor mensen die leven in armoede. Ze laten ook zien dat iedereen in zijn directe omgeving een bijdrage kan leveren.

 • Gesprek van de DCI en de bisschop over caritas

  Door: Bisdom Rotterdam donderdag 20 oktober 2022

  De Diocesane Caritas Instelling (DCI) ondersteunt diaconale projecten en initiatieven in het bisdom Rotterdam. De gelden daarvoor worden bijeengebracht door de (Inter-)Parochiële Caritas Instellingen (PCI-en) en enkele fondsen. Vijfmaal per jaar vergadert de DCI onder leiding van voorzitter diaken Jos van Adrichem over binnengekomen verzoeken om ondersteuning.

 • “Als Diocesane Caritas Instelling hopen wij dat u in de gelegenheid bent en uw mogelijkheden verkent om de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne mee mogelijk te maken.” Dit schrijft diaken Jos van Adrichem in een brief aan de PCI-besturen en besturen van parochies in het bisdom Rotterdam. Diaken Jos van Adrichem is voorzitter van de DCI.

 • “Voor een synodale Kerk”: Caritas en diaconie

  Door: Bisdom Rotterdam zaterdag 26 februari 2022

  Naast gesprekken die in parochies kunnen worden gehouden als onderdeel van de voorbereiding op de bisschoppensynode “Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio” worden door het bisdom Rotterdam gesprekken gehouden. Op 22 februari organiseerde de Diocesane Caritas Instelling (DCI) de eerste van twee bijeenkomsten voor leden van PCI-besturen en diaconale werkgroepen.

 • Video-interview diaconaal digitaal: Door te delen, ontvang je ook weer

  Door: Bisdom Rotterdam donderdag 04 maart 2021

  De Veertigdagentijd is niet alleen een tijd van vasten en bidden, maar ook van aalmoezen geven. In een nieuwe reeks online interviews vertellen vrijwilligers en beroepskrachten van het bisdom Rotterdam over hun diaconale inzet. In het eerste interview vertelt Tineke Heemskerk van de Diocesane Caritas Instelling (DCI) over haar vrijwilligerswerk in de gevangenis en hoe zij ervaart dat je door te delen zelf ook ontvangt.

 • “Wat ik als rode draad door de dag heen zag, was dat eten verbindt”, zegt Tineke Heemskerk over de projectentocht welke werd georganiseerd door het bisdom Rotterdam en de Diocesane Caritas Instelling (DCI).

Lees meer
Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven