Structurele aandacht voor diaconale projecten en initiatieven voor mensen in nood

De Diocesane Caritas Instelling (DCI) ondersteunt diaconale projecten en initiatieven in het bisdom Rotterdam, ruwweg de provincie Zuid-Holland. Diaconie wordt in de beleidsnota van het bisdom omschreven als de christelijke dienst van zorg, solidariteit en verzet ten behoeve van mensen in nood. Bij zorg gaat het om de acute en blijvende hulpverlening aan mensen in nood. Met solidariteit wordt bedoeld: hun kant kiezen en naast hen blijven staan. Verzet staat voor: weerstand bieden tegen elke vorm van onrecht en zich inzetten voor een zodanige verandering van situaties en structuren dat mensen tot hun recht kunnen komen.

De (inter)parochiële caritasinstellingen van het bisdom Rotterdam dragen jaarlijks een verplichte heffing van 0,5 % van hun vermogen af aan het bisdom. Het grootste deel van deze afdracht is bestemd voor het verlenen van subsidie aan (diocesane) diaconale projecten. Voor het beheer van de gelden uit de afdrachtregeling en de toekenning van de subsidies is de DCI opgericht. Met de afdrachtregeling wil het Bisdom Rotterdam een stimulans geven aan de caritas en de diaconie in en vanuit de parochies in het bisdom.

Geraakt door armoede

Met de DVD ‘Geraakt door armoede’ kunnen parochies en caritasinstellingen hun inzet op het gebied van armoedebestrijding presenteren aan een breder publiek, binnen en buiten de Kerk. De DVD is in opdracht van en met de DCI gemaakt. In de film van ruim 17 minuten spreekt mediapriester Roderick Vonhögen met kerkelijke vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor mensen die leven in armoede. Ze laten ook zien dat iedereen in zijn directe omgeving een bijdrage kan leveren.

 • Diocesane Caritas Instelling publiceert jaarverslag

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 14 juni 2024

  PCI-besturen hebben het jaarverslag 2023 ontvangen van de Diocesane Caritas Instelling (DCI).

 • Verdriet en schulden: oefen om het bespreekbaar te maken

  Door: Bisdom Rotterdam donderdag 02 mei 2024

  Ingrijpende gebeurtenissen in het leven kunnen financiële gevolgen hebben en tot problemen leiden. Bijvoorbeeld wanneer je ziek wordt. Dan is het nodig dat iemand de vraag durft te stellen: “Red je het wel?” In het bisdom Rotterdam wordt daarvoor nu parochies en caritasinstellingen een “Startpakket” aangeboden in samenwerking met SchuldHulpMaatje.

 • FOTOVERSLAG Bisschop Van den Hende aanwezig bij ‘Valentijnslunch’

  Door: Bisdom Rotterdam dinsdag 13 februari 2024

  Op zondag 11 februari vierde de Rotterdamse stichting Progresso het tienjarig jubileum. Progresso nodigde bisschop Van den Hende uit om het jubileum mee te vieren. Ook wethouder Natasha Mohamed-Hoesein was aanwezig (armoedebestrijding, schuldhulpverlening en taal) en speciale gast was Gerda Havertong, bekend van Sesamstraat.

 • DCI steunt Vakantiebank Delft

  Door: Bisdom Rotterdam dinsdag 04 juli 2023

  Op 20 juni bood bisschop Van den Hende de leden van de DCI (Diocesane Caritas Instelling) een exemplaar aan van het DOCAT Werkboek over de sociale leer van de Kerk. De DCI ondersteunt diaconale projecten en initiatieven in het bisdom Rotterdam. Een van die projecten is Vakantiebank Delft, een actueel project gezien de zomerperiode.

 • Diocesane caritas steunde in 2022 weer meer projecten

  Door: Bisdom Rotterdam zaterdag 06 mei 2023

  PCI-besturen hebben het jaarverslag ontvangen van de Diocesane Caritas Instellen (DCI). “De verwachting was dat het aantal ondersteuningsaanvragen aan de DCI in 2022 zou groeien”, schrijft diaken Jos van Adrichem, voorzitter van de DCI, in het voorwoord bij het jaarverslag. “Aan die verwachting is zeker voldaan.”

Lees meer
Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven