Structurele aandacht voor diaconale projecten en initiatieven voor mensen in nood

De Diocesane Caritas Instelling (DCI) ondersteunt diaconale projecten en initiatieven in het bisdom Rotterdam, ruwweg de provincie Zuid-Holland. Diaconie wordt in de beleidsnota van het bisdom omschreven als de christelijke dienst van zorg, solidariteit en verzet ten behoeve van mensen in nood. Bij zorg gaat het om de acute en blijvende hulpverlening aan mensen in nood. Met solidariteit wordt bedoeld: hun kant kiezen en naast hen blijven staan. Verzet staat voor: weerstand bieden tegen elke vorm van onrecht en zich inzetten voor een zodanige verandering van situaties en structuren dat mensen tot hun recht kunnen komen.

De (inter)parochiële caritasinstellingen van het bisdom Rotterdam dragen jaarlijks een verplichte heffing van 0,5 % van hun vermogen af aan het bisdom. Het grootste deel van deze afdracht is bestemd voor het verlenen van subsidie aan (diocesane) diaconale projecten. Voor het beheer van de gelden uit de afdrachtregeling en de toekenning van de subsidies is de DCI opgericht. Met de afdrachtregeling wil het Bisdom Rotterdam een stimulans geven aan de caritas en de diaconie in en vanuit de parochies in het bisdom.

Geraakt door armoede

Met de DVD ‘Geraakt door armoede’ kunnen parochies en caritasinstellingen hun inzet op het gebied van armoedebestrijding presenteren aan een breder publiek, binnen en buiten de Kerk. De DVD is in opdracht van en met de DCI gemaakt. In de film van ruim 17 minuten spreekt mediapriester Roderick Vonhögen met kerkelijke vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor mensen die leven in armoede. Ze laten ook zien dat iedereen in zijn directe omgeving een bijdrage kan leveren.

 • Kardinaal Turkson spreekt op inspiratiedag ‘Caritas beweegt’

  Door: Bisdom Rotterdam dinsdag 12 februari 2019

  De zeven Nederlandse bisdommen organiseren op zaterdag 6 april 2019 een landelijke inspiratie- en verdiepingsdag met als thema ‘Caritas beweegt’. Kardinaal Peter Turkson spreekt deze dag over het belang van caritas en sociale rechtvaardigheid in een veranderende samenleving.

 • De nood van stadsgenoten zichtbaar maken

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 23 november 2018

  Sint Maarten gaf de helft van zijn mantel aan een bedelaar. Vanwege zijn feestdag op 11 november besteden parochies in die periode extra aandacht aan diaconie door een diaconaal weekend te houden. Want hulp aan de naaste is nog altijd nodig, ook dicht bij huis.

 • Het moet blijven kriebelen in de parochie om aan diaconie te doen

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 23 november 2018

  Op verschillende plekken in het bisdom Rotterdam werd invulling gegeven aan de Werelddag van de Armen. Een van die actieve plekken was in Zoeterwoude waar de Diaconale Commissie MeerMens materiaal verspreidde onder diaconale contactpersonen ter inspiratie voor hun werk. Ook hielden zij een inzameling bij de supermarkt voor de Voedselbank.

 • Diaconie en gebed versterken elkaar

  Door: Bisdom Rotterdam donderdag 13 september 2018

  Diaconie en gebed kunnen niet los van elkaar bestaan. In het Jaar van Gebed besteedt de Diocesane Caritas Instelling extra aandacht aan hoe gebed het diaconale werk van Parochiële Caritas Instellingen (PCI’en) kan versterken.

 • PCI’en krijgen vanwege de AVG een model-privacyreglement aangereikt. Dit reglement schept het kader van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens door de PCI. Via het bisdom ontvangen de PCI’en ook een model-privacyverklaring, waarmee zij betrokkenen kunnen informeren hoe wordt omgegaan met hun persoonsgegevens.

Lees meer
Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven