Structurele aandacht voor diaconale projecten en initiatieven voor mensen in nood

De Diocesane Caritas Instelling (DCI) ondersteunt diaconale projecten en initiatieven in het bisdom Rotterdam, ruwweg de provincie Zuid-Holland. Diaconie wordt in de beleidsnota van het bisdom omschreven als de christelijke dienst van zorg, solidariteit en verzet ten behoeve van mensen in nood. Bij zorg gaat het om de acute en blijvende hulpverlening aan mensen in nood. Met solidariteit wordt bedoeld: hun kant kiezen en naast hen blijven staan. Verzet staat voor: weerstand bieden tegen elke vorm van onrecht en zich inzetten voor een zodanige verandering van situaties en structuren dat mensen tot hun recht kunnen komen.

De (inter)parochiële caritasinstellingen van het bisdom Rotterdam dragen jaarlijks een verplichte heffing van 0,5 % van hun vermogen af aan het bisdom. Het grootste deel van deze afdracht is bestemd voor het verlenen van subsidie aan (diocesane) diaconale projecten. Voor het beheer van de gelden uit de afdrachtregeling en de toekenning van de subsidies is de DCI opgericht. Met de afdrachtregeling wil het Bisdom Rotterdam een stimulans geven aan de caritas en de diaconie in en vanuit de parochies in het bisdom.

Geraakt door armoede

Met de DVD ‘Geraakt door armoede’ kunnen parochies en caritasinstellingen hun inzet op het gebied van armoedebestrijding presenteren aan een breder publiek, binnen en buiten de Kerk. De DVD is in opdracht van en met de DCI gemaakt. In de film van ruim 17 minuten spreekt mediapriester Roderick Vonhögen met kerkelijke vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor mensen die leven in armoede. Ze laten ook zien dat iedereen in zijn directe omgeving een bijdrage kan leveren.

 • DCI steunt Vakantiebank Delft

  Door: Bisdom Rotterdam dinsdag 04 juli 2023

  Op 20 juni bood bisschop Van den Hende de leden van de DCI (Diocesane Caritas Instelling) een exemplaar aan van het DOCAT Werkboek over de sociale leer van de Kerk. De DCI ondersteunt diaconale projecten en initiatieven in het bisdom Rotterdam. Een van die projecten is Vakantiebank Delft, een actueel project gezien de zomerperiode.

 • Diocesane caritas steunde in 2022 weer meer projecten

  Door: Bisdom Rotterdam zaterdag 06 mei 2023

  PCI-besturen hebben het jaarverslag ontvangen van de Diocesane Caritas Instellen (DCI). “De verwachting was dat het aantal ondersteuningsaanvragen aan de DCI in 2022 zou groeien”, schrijft diaken Jos van Adrichem, voorzitter van de DCI, in het voorwoord bij het jaarverslag. “Aan die verwachting is zeker voldaan.”

 • Kerkelijke betrokkenheid bij de aanpak van armoede en schulden

  Door: Rkkerk.nl & Bisdom Rotterdam woensdag 01 februari 2023

  Op 30 januari is het rapport ‘Armoede in Nederland’ gepresenteerd aan minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen). Het onderzoek maakt zichtbaar welke kerkelijke activiteiten er zijn om armoede en schulden tegen te gaan en welke trends en ontwikkelingen daarin zichtbaar zijn.

 • Nieuw: Diaconale kalender 2023-2024

  Door: Bisdom Rotterdam donderdag 01 december 2022

  Bij het bisdom Rotterdam is de diaconale kalender 2023-2024 verschenen. De diaconale kalender werd op 26 november uitgereikt aan twintig diaconale projecten die op die dag een Elisabethcertificaat ontvingen. De kalender werd daarnaast verstuurd binnen het bisdom.

 • Gesprek van de DCI en de bisschop over caritas

  Door: Bisdom Rotterdam donderdag 20 oktober 2022

  De Diocesane Caritas Instelling (DCI) ondersteunt diaconale projecten en initiatieven in het bisdom Rotterdam. De gelden daarvoor worden bijeengebracht door de (Inter-)Parochiële Caritas Instellingen (PCI-en) en enkele fondsen. Vijfmaal per jaar vergadert de DCI onder leiding van voorzitter diaken Jos van Adrichem over binnengekomen verzoeken om ondersteuning.

Lees meer
Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven