Structurele aandacht voor diaconale projecten en initiatieven voor mensen in nood

De Diocesane Caritas Instelling (DCI) ondersteunt diaconale projecten en initiatieven in het bisdom Rotterdam, ruwweg de provincie Zuid-Holland. Diaconie wordt in de beleidsnota van het bisdom omschreven als de christelijke dienst van zorg, solidariteit en verzet ten behoeve van mensen in nood. Bij zorg gaat het om de acute en blijvende hulpverlening aan mensen in nood. Met solidariteit wordt bedoeld: hun kant kiezen en naast hen blijven staan. Verzet staat voor: weerstand bieden tegen elke vorm van onrecht en zich inzetten voor een zodanige verandering van situaties en structuren dat mensen tot hun recht kunnen komen.

De (inter)parochiële caritasinstellingen van het bisdom Rotterdam dragen jaarlijks een verplichte heffing van 0,5 % van hun vermogen af aan het bisdom. Het grootste deel van deze afdracht is bestemd voor het verlenen van subsidie aan (diocesane) diaconale projecten. Voor het beheer van de gelden uit de afdrachtregeling en de toekenning van de subsidies is de DCI opgericht. Met de afdrachtregeling wil het Bisdom Rotterdam een stimulans geven aan de caritas en de diaconie in en vanuit de parochies in het bisdom.

Geraakt door armoede

Met de DVD ‘Geraakt door armoede’ kunnen parochies en caritasinstellingen hun inzet op het gebied van armoedebestrijding presenteren aan een breder publiek, binnen en buiten de Kerk. De DVD is in opdracht van en met de DCI gemaakt. In de film van ruim 17 minuten spreekt mediapriester Roderick Vonhögen met kerkelijke vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor mensen die leven in armoede. Ze laten ook zien dat iedereen in zijn directe omgeving een bijdrage kan leveren.

 • Diaconie en gebed versterken elkaar

  Door: Bisdom Rotterdam donderdag 13 september 2018

  Diaconie en gebed kunnen niet los van elkaar bestaan. In het Jaar van Gebed besteedt de Diocesane Caritas Instelling extra aandacht aan hoe gebed het diaconale werk van Parochiële Caritas Instellingen (PCI’en) kan versterken.

 • PCI’en krijgen vanwege de AVG een model-privacyreglement aangereikt. Dit reglement schept het kader van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens door de PCI. Via het bisdom ontvangen de PCI’en ook een model-privacyverklaring, waarmee zij betrokkenen kunnen informeren hoe wordt omgegaan met hun persoonsgegevens.

 • PCI-en informeren zich over fondswerving

  Door: Bisdom dinsdag 07 november 2017

  Geldwerving staat centraal bij de twee vicariaatsbijeenkomsten die de Diocesane Caritas Instelling (DCI) en het bisdom Rotterdam eind oktober organiseerden voor de besturen van de Parochiële Caritasinstellingen (PCI-en).

 • Migrantenparochies laten diaconale inzet zien

  Door: Bisdom donderdag 18 mei 2017

  Twee migrantenparochies in de stad Rotterdam hebben op zaterdag 13 mei 2017 hun diaconale gezicht getoond aan de deelnemers van de jaarlijkse Projectentocht van de Diocesane Caritasinstelling en het bisdom Rotterdam.

 • De Projectentocht 2017 staat in het teken van “Grenzeloze Rotterdammers: Migranten in Rotterdam”. Dit maakt de DCI bekend in de uitnodiging die half maart is verzonden aan besturen van PCI-en, portefeuillehouders diaconie in de pastoraatsgroepen, leden van diaconale werkgroepen en overige belangstellenden.

Lees meer
Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven