Algemeen nieuws

Bisschop in nieuwe Tussenbeide: ‘Elkaar blijven bemoedigen op de weg van het evangelie’

Door: Bisdom Rotterdam woensdag 15 juli 2020

Foto: Ramon Mangold

Download nu het Tussenbeide zomernummer

Begin juli is het nieuwe nummer van Tussenbeide bezorgd in parochies voor verdere verspreiding. Vanwege corona waren veel deuren gesloten, maar inmiddels zijn kerken weer geopend om samen de liturgie te vieren op zondagen en weekdagen. “Het evangelie van Johannes (hoofdstuk 20) verkondigt dat de verrezen Heer op Pasen ondanks gesloten deuren bij zijn leerlingen kwam en zei: vrede zij u”, schrijft bisschop Van den Hende in het openingsartikel. “Met zijn liefde en trouw komt de verrezen Heer zijn apostelen opnieuw tegemoet. Hij doorbreekt hun vrees en uiteindelijk antwoordt de apostel Thomas: Mijn Heer en mijn God!”

“In het licht van het evangelie komt het er op aan dat wij als leerlingen van Christus steeds ons hart open houden voor de liefde en de trouw van God, en in woord en voorbeeld spoort de Heer ons aan om op onze beurt nimmer ons hart te sluiten voor onze naaste”, aldus de bisschop. “Ik hoop en bid dat wij ons steeds opnieuw door het woord van God laten aanspreken, dat wij als Kerk elkaar blijven bemoedigen op de weg van het evangelie.”

Door de coronamaatregelen konden sinds 13 maart geen publieke vieringen worden gehouden. Dat betekent dat de gebruikelijke collectes tijdens de eucharistievieringen niet plaats konden vinden. Tussenbeide doet daarom een oproep om in deze tijd te denken aan een (extra) gift voor de parochie, of een van de collectes die op het collecteschema stonden.

Een belangrijke collecte die niet door kon gaan was de collecte op Roepingenzondag. Deze is bestemd voor Centrum Vronesteyn voor de priesteropleiding en de diakenopleiding in het bisdom Rotterdam. In Tussenbeide is daarom ook het gebed opgenomen voor Roepingen in het Jaar van het Woord van God.

Bisschop Van den Hende: “De voortgang van de Kerk heeft de inzet en bijdrage nodig van alle parochies en zoveel mogelijk gelovigen. Ten diepste hoop ik dat de viering van de zondag en de deelname aan de andere sacramenten met nieuw elan wordt hervat en verdiept.”

Dit is de laatste Tussenbeide in de huidige vorm. Deze zomer wordt Tussenbeide geheel vernieuwd. Aanmelden voor een individueel postabonnement kan via een e-mail naar tussenbeide@bisdomrotterdam.nl. Voor een individueel postabonnement wordt een jaarlijkse gift gevraagd van € 12,50.

Gebed om Roepingen in het Jaar van het Woord van God

Trouwe God en Vader,
het Woord uit uw mond
keert pas bij U terug
wanneer het uw wil heeft volbracht
en uw zending vervuld.

Help ons, uw Kerk,
om niet alleen toehoorders te zijn
maar dat wij uw Woord horen
en volbrengen.

Wij bidden U,
dat uw Woord in onze Kerk vele harten mag raken.

Geef ons priesters
om alle gedoopten te leiden
op de weg van het evangelie.

Geef ons diakens
die met heel hun hart in dienst staan van uw liefde.

Help ons, die gedoopt zijn,
om samen te blijven getuigen van uw Naam
in woord en daad.
Door Christus onze Heer.

Amen.

(Jesaja 55, 11; Hebreeën 4, 12; Jakobus 1, 22-23)

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven