Algemeen nieuws

Bisschoppelijke machtiging voor herbouw kerk Hoogmade

Door: Bisdom Rotterdam zondag 05 juni 2022

De Onze Lieve Vrouw Geboorte kerk een dag na de brand. (Foto: Kees van den Burg)

Parochie H. Franciscus en parochiekern Hoogmade-Woubrugge kunnen herbouwplannen gaan uitvoeren

Op 4 november 2019 werd de Onze Lieve Vrouw Geboorte kerk van Hoogmade door brand verwoest. Al snel werd de vraag gesteld of er herbouw van de kerk plaats kon vinden voor de parochiekern Hoogmade-Woubrugge. De parochiekern, ondersteund door het parochiebestuur en het pastoraal team, was ervan overtuigd dat Hoogmade-Woubrugge vitaal genoeg is om als kerkelijk hart te dienen voor de pastorale zorg in de parochiekern.

Voor herbouw van de kerk had de parochie H. Franciscus een bisschoppelijke machtiging nodig. Om de vraag naar de mogelijkheid van herbouw te kunnen beantwoorden, moest aan een aantal voorwaarden worden voldaan. In een brief d.d. 12 februari 2021 werden deze voorwaarden door de bisschop gecommuniceerd met de parochie H. Franciscus. De voorbereiding van nieuwbouw van het kerkgebouw in Hoogmade zou voort kunnen gaan, mits zou worden voldaan aan enkele voorwaarden, waaronder:

  • overeenstemming met de verzekeraars over de afwikkeling van de brandschade
  • overeenstemming met het bisdom over een sluitend meerjarenperspectief in menskracht en middelen (vitaliteit van de gemeenschap in termen van kerkelijke betrokkenheid, vrijwilligerskader, stabiele geefbereidheid voor tenminste de komende tien jaar)
  • overeenstemming met het bisdom over een duurzame, verantwoorde en nieuwe inrichting van de te herbouwen kerk
  • overeenstemming met het bisdom over de financiering

De aanvraag voor de bisschoppelijke machtiging schetst de vitaliteit van de gemeenschap Hoogmade-Woubrugge die men in de loop van de komende jaren verder wil uitbouwen, ingebed in het pastoraal beleid van de parochiefederatie, dat momenteel wordt vernieuwd. Kernbegrippen daarin zijn: gastvrij, missionair, geloofsvormend en een gemeenschap die betekenis heeft voor mensen. De aanvraag gaat in op de gevraagde punten van kerkelijke betrokkenheid, vrijwilligerskader en stabiele geefbereidheid.

In de aanvraag voor de bisschoppelijke machtiging is een duurzame, verantwoorde en nieuwe inrichting van de te bouwen kerk aangegeven. De te herbouwen kerk krijgt een liturgische ruimte van ongeveer 150 zitplaatsen die strikt afgescheiden is van de andere ruimte. In geval van grotere vieringen kan de liturgische ruimte worden uitgebreid tot 300 zitplaatsen door een scheidingswand te openen naar het atrium. Andersom is dit niet mogelijk, zodat de liturgische ruimte enkel voor de eredienst gebruikt wordt. Zo is er sprake van nevenfunctionaliteit en niet van multifunctionaliteit. Het atrium zal worden gebruikt voor het organiseren van missionaire activiteiten en ontmoetingen voor zover die niet in tegenspraak zijn met het kerkelijke karakter van het gebouw. Daarnaast is het atrium een gelegenheid om kerkelijke condoleances te houden. De liturgische ruimte krijgt een eigen hoofdentree. Het dak en de vloer worden geïsoleerd en er wordt vloerverwarming toegepast.

De aanvraag voor de bisschoppelijke machtiging werd ingediend bij het bisdom op 22 maart 2022. Nadat de bisdomstaf advies had verkregen van de Vastgoed Advies Commissie van het bisdom (VAC), werd de aanvraag voor de bisschoppelijke machtiging met dit advies voorgelegd aan de Raad voor Economische Aangelegenheden (REA) en aan het Hoogwaardig Kathedraal Kapittel. Deze beide diocesane gremia hebben positief geadviseerd. Daarop is op 2 juni de bisschoppelijke machtiging opgesteld en aan het bestuur van de parochie H. Franciscus gestuurd. Dit kan nu de plannen voor de herbouw van de kerk met de parochiekern Hoogmade-Woubrugge gaan uitvoeren.

Bluswerkzaamheden op 4 november 2019. (Foto: Kees van den Burg)

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven