Algemeen nieuws

Johannes Clemens Maria van Winkel overleden

Door: Bisdom donderdag 31 mei 2018

Op dinsdag 29 mei 2018 is, voorzien van het H. Sacrament der zieken overleden, de zeereerwaarde heer Johannes Clemens Maria van Winkel priester van het bisdom Rotterdam, geboren op 18 juni 1936 te ‘s-Gravenhage en priester gewijd op 23 mei 1964.

Hans van Winkel werd na zijn wijding achtereenvolgens tot kapelaan benoemd in de parochies St. Jeroen te Noordwijk (1964) en O.L. Vrouw Altijddurende Bijstand te Rotterdam (1966). In februari 1969 werd hij tevens benoemd tot moderator van het Ziekenapostolaat. Op 1 maart 1977 volgde zijn pastoorsbenoeming in de parochie H. Theresia van het Kind Jezus te Den Haag. In februari 1985 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie HH. Michael en Clemens te Rotterdam en in 1988 tot pastoor van de parochie H. Maria van Jesse te Delft. Met ingang van 1 september 1995 werd hij benoemd tot pastoor van de parochies Sint Josef en H. Willibrordus te Wassenaar en op 15 november 1995 tevens tot pastoor van de parochie De Goede Herder eveneens te Wassenaar. Op 10 juni 2003 werd hij benoemd tot lid van het pastoraal team van de parochie H. Nicolaas te Zoetermeer.

Pastor Van Winkel vervulde daarnaast tal van belangrijke nevenfuncties. Hij was spirituaal van de priesteropleiding Vronesteyn (van 1987 tot 2000), lid van de Priesterraad (van 1991 tot 2001), spirituaal van de priesteropleiding van het Ariënskonvikt van het aartsbisdom Utrecht, lid van de Broederschap van de Heilige Liduina van Schiedam, rector van de kapel van Huize Mater Ecclesiae te Den Haag, voorzitter van de kerkelijke instelling Sint Jacobs Godshuis te Den Haag, erekapelaan van de Soevereine Militaire Orde van Malta Associatie Nederland.

Met ingang van 18 juni 2011, bij gelegenheid van zijn 75e verjaardag, werd hem op eigen verzoek eervol ontslag verleend als lid van het pastoraal team van de parochie H. Nicolaas te Zoetermeer en tegelijkertijd ook eervol ontslag uit de gewone ambtsbediening van het bisdom Rotterdam.

Pastor Hans van Winkel heeft zich vierenvijftig jaar als priester ingezet voor het bisdom Rotterdam. Voor zijn intensieve en gelovige inzet en betrokkenheid is het bisdom hem dankbaar.

Hans van Winkel was een innemende en aimabele persoonlijkheid, erudiet en met veel belangstelling voor kunst en cultuur. Het was een man van de Kerk en van geloof, beide heeft hij trouw en naar beste vermogen gediend.

Veel dank is het bisdom verschuldigd aan mevrouw Posthumus-Faber en mevrouw Speckens-van Tuyl die hem vele jaren trouw ter zijde hebben gestaan.

De eucharistieviering bij gelegenheid van zijn uitvaart wordt gehouden op dinsdag 5 juni 2018 om 11.00 uur in de kerk van de H. Nicolaas, Dorpsstraat 26 te Zoetermeer. Aansluitend is er de mogelijkheid tot condoleance in het parochieel centrum De Kapelaan, Nicolaasplein 2 te Zoetermeer. Pastor Van Winkel zal in besloten kring ter aarde worden besteld in Den Haag.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven