Algemeen nieuws

Johannes Maria Schlatmann overleden

Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 29 oktober 2021

Op woensdag 27 oktober is op 91-jarige leeftijd, voorzien van het H. Sacrament der zieken, overleden de zeereerwaarde heer Johannes Maria Schlatmann, priester van het bisdom Rotterdam, officier in de Orde van Oranje Nassau, ereburger van de gemeente Zoeterwoude, geboren op 4 juni 1930 te Rotterdam en priester gewijd op 4 juni 1955.

Jan Schlatmann werd na zijn wijding achtereenvolgens benoemd tot kapelaan in de parochies te Nootdorp (1955), H. Hart van Jezus te Rotterdam (1956) en H. Nicolaas te Nieuwveen (1964). Met ingang van 1 juni 1965 werd hij benoemd tot rector van Huize Sint Ursula te Nieuwveen. In 1967 werd hij benoemd tot moderator-godsdienstleraar aan het Sint Agnes-Lyceum te Leiden. Later in datzelfde jaar werd hij benoemd tot kapelaan van de parochie De Menswording te Leiderdorp en kreeg hij de opdracht enige pastorale taken te vervullen in de parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Zoeterwoude. Op 1 maart 1971 werd hij benoemd tot parochievicaris in de parochie H. Antonius van Padua te Leiden. Met ingang van 1 januari 1974 volgde zijn pastoorsbenoeming in de parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Zoeterwoude. Op 16 december 1976 werd hij naast zijn functie als pastoor tevens benoemd tot deken van het dekenaat Leiden, een taak die hij tot 1988 op zich genomen heeft. Met ingang van 1 december 1986 werd hij naast zijn pastoorsfunctie tevens benoemd tot Iudex bij de Kerkelijke Rechtbank van het bisdom Rotterdam. Daarnaast was Jan Schlatmann van verschillende parochies administrator.

Met ingang van 1 juli 1995 werd hem uit zijn functies op zijn verzoek eervol ontslag verleend en tevens ontslag uit de gewone ambtsbediening in het bisdom Rotterdam. Na zijn emeritaat bleef hij tot 2006 vele assistenties verlenen in diverse parochies en instellingen.

Pastoor Jan Schlatmann heeft zich zesenzestig jaar ingezet, eerst als priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam en vanaf 2 februari 1956 van het nieuwe bisdom Rotterdam, met grote toewijding en verdiensten, attent en voorkomend in zijn dienst aan de Kerk.

Veel dank is het bisdom verschuldigd aan mevrouw Emmy van Noort-van Kesteren, die hem vele jaren trouw ter zijde heeft gestaan.

Er is gelegenheid om afscheid te nemen op woensdag 3 november om 12.30 uur in de kerk “de Meerburg”, Hoge Rijndijk 18 te Zoeterwoude. De bijzetting in het priestergraf op begraafplaats Willibrord te Oegstgeest zal in besloten kring plaatsvinden.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven