Algemeen nieuws

Mgr. Van den Hende over de Buitengewone Missiemaand in het Jaar van de Roepingen

Door: Bisdom Rotterdam donderdag 03 oktober 2019

Foto: Bisdom Rotterdam

“We delen in de opdracht van de Kerk om het Evangelie te verspreiden in woord en daad”

“In het Jaar van de Roepingen mogen we opnieuw beseffen dat ons christelijk leven ten diepste bepaald wordt door het motto van de Missiemaand: gedoopt en gezonden.” Dit schrijft Mgr. Van den Hende in het openingsartikel van de nieuwe Tussenbeide. Het herfstnummer van Tussenbeide verschijnt bij het begin van de missiemaand oktober.

Op verzoek van paus Franciscus wordt de missiemaand dit jaar gevierd als ‘buitengewone missiemaand’. “Deze Buitengewone Missiemaand past goed in ons diocesane Jaar van de Roepingen. Het gaat immers over het sacrament van het doopsel én over onze opdracht om het Evangelie uit te dragen”, schrijft de bisschop. “Het doopsel reinigt ons van zonden (Handelingen 22, 16) en is de deur naar de gemeenschap van de Kerk en naar de andere sacramenten. Het doopsel schenkt ons de gave van de Heilige Geest (Handelingen 2, 38). Die gave wordt bevestigd in het vormsel, wanneer bij de zalving met chrisma op het voorhoofd wordt gezegd: ‘Ontvangt het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods’.”

“We ontvangen het doopsel niet alleen voor onszelf. Het maakt ons tot lidmaat van de Kerk als lichaam van Christus (1 Korintiërs 12, 12-31). Samen delen we in de opdracht van de Kerk om het Evangelie te verspreiden in woord en daad (cf Matteüs 28, 19-20; Handelingen 14, 27). Paus Benedictus XVI (Deus Caritas Est, 1) en paus Franciscus (Evangelii Gaudium, 7) benadrukken dat de liefde van God in Jezus Christus het centrum is van het Evangelie en van ons geloof: 'Christen-zijn wordt op de eerste plaats bepaald door een ontmoeting met een gebeurtenis, met een Persoon, die ons leven een nieuwe horizon en daarmee de beslissende richting geeft.’ In liturgie, catechese en diaconie vieren wij ons geloof, leren wij Christus beter kennen en mogen wij onze naaste van dienst zijn in Jezus’ Naam.”

In deze Tussenbeide schrijft missiesecretaris Jan Maasen over de achtergrond van deze buitengewone missiemaand. De aanleiding om dit jaar een buitengewone missiemaand te houden, is het eeuwfeest van de apostolische brief van paus Benedictus XV over missie ‘Maximum Illud’ (1919). De brief opent met de opdracht van Jezus aan zijn leerlingen: “Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping” (Marcus 16, 15). De brief zegt daarover: “Die taak bleef niet beperkt tot het leven der apostelen, maar moest door hun opvolgers worden voortgezet tot aan het einde der wereld.”

In Tussenbeide vertellen jong en oud over hun roeping en ook over hoe oog hebben voor elkaar daar wezenlijk onderdeel van uitmaakt.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven