Algemeen nieuws

‘Migrantenparochies en gemeenschappen zijn integraal onderdeel van het bisdom’

Door: Bisdom vrijdag 01 juni 2018

Bijeenkomst op het bisdombureau rond een aantal belangrijke regelingen

“We zijn een internationale Kerk. Migrantenparochies en gemeenschappen vormen een integraal onderdeel van het bisdom.” Met deze woorden heette vicaris Dick Verbakel de vertegenwoordigers van migranten parochies en gemeenschappen welkom op maandagavond 28 mei.

Mgr. Van den Hende opent de avond met gebed. Daarna volgt een voorstelronde. Van de Surinaamse parochie en twee Poolse parochies tot onder meer de Spaanstalige, Engelstalige en Italiaanse parochies en gemeenschappen. Het is niet voor het eerst dat een dergelijke bijeenkomst wordt georganiseerd. Maar door onder meer wisselingen in besturen zijn veel deelnemers nog geen bekenden van elkaar. Aan het eind van de avond klinkt daarom een uitdrukkelijke wens om bij een volgende ontmoeting meer met elkaar te spreken over de vragen, noden en de vreugde van de parochies en gemeenschappen. “Het zou mooi zijn als we dan met elkaar kunnen delen wat we meemaken, van elkaar kunnen leren en misschien ook samen wat kunnen eten, zodat je in een gezellige sfeer makkelijker met elkaar spreekt”, verwoordt een van de deelneemsters.

De voertaal is Nederlands. Een enkeling verstaat de taal wel, maar spreekt hem niet. Maar Engels wordt vervolgens door de anderen weer goed begrepen. Het is een afspiegeling van hoe het vaak in de liturgische vieringen gaat: deels Nederlands, deels de eigen taal. Migrantenparochies en gemeenschappen in het bisdom Rotterdam bedienen een diverse groep gelovigen: van eerste generatie migranten, hun kinderen en kleinkinderen, tot expats en studenten die tijdelijk in Nederland verblijven.

Het bisdom spreekt met de aanwezigen over een aantal belangrijke regelingen, zoals de ANBI-status en de publicatieplicht, de ledenadministratie en de AVG die op 25 mei van kracht werd. De econoom van het bisdom, John Bakker, is hiervoor aanwezig. Ook wordt gesproken over de Gedragscode Pastoraat (2018) en de VOG. De werkingssfeer van de Gedragscode Pastoraat is uitgebreid. Niet alleen beroepskrachten die met minderjarigen werken, vallen onder de werking van de Gedragscode Pastoraat, maar ook vrijwilligers die met minderjarigen werken. Daarnaast geldt de Gedragscode Pastoraat nu ook voor beroepskrachten en vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking, of anderszins kwetsbare personen. De uitbreiding naar de doelgroep hangt samen met het feit dat voor het werken met deze doelgroep ook de VOG-verplichting geldt. Verder werden eind 2017 de pastoors van migrantenparochies en gemeenschappen geïnformeerd over de eisen die worden gesteld aan buitenlandse priesters en religieuzen uit het buitenland die zonder zending en benoeming tijdelijk werkzaam willen zijn in een parochie. Zij hebben een vrijwaring nodig van hun bisschop of hogere overste. De verklaringen zijn in het Engels en het Nederlands beschikbaar op de website van het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK.

Vragen die de migrantenparochies en gemeenschappen hebben aan het bisdom kunnen deze avond worden beantwoord, of op een later moment ter sprake komen tijdens parochievisitaties die de vicaris vanuit het bisdom aan de parochies brengt.

Mgr. Van den Hende sluit de avond en bedankt de deelnemers voor hun komst. Als internationale gemeenschap is de Kerk in zichzelf een instrument van integratie voor haar leden als zodanig en ook als concrete bijdrage aan de samenhang in de samenleving, signaleert hij. Het bisdom Rotterdam valt territoriaal grotendeels samen met de provincie Zuid-Holland. Mgr. Van den Hende: “We delen het geloof en leggen verbindingen die ook de stad en de provincie ten goede komen.”

  • Een overzicht van migrantenparochies en gemeenschappen in het bisdom Rotterdam en hun liturgie is te vinden op www.holymass.nl. Deze website ontsluit een groot deel van de internationale eucharistievieringen in de migrantenparochies en gemeenschappen in het bisdom.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven