Algemeen nieuws

Priesterwijding: Interview met Daan Huntjens

Door: Bisdom maandag 28 mei 2018

Daan Huntjens (Foto: Peter van Mulken)

De laatste voorbereiding op de priesterwijding is de retraite

Mgr. Van den Hende zal op zaterdag 2 juni Daan Huntjens tot priester wijden door handoplegging en gebed. De wijding vindt plaats tijdens een eucharistieviering in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal te Rotterdam.

Zijn roeping tot het priesterschap begon al toen Daan Huntjens zeven jaar oud was en als niet-gelovige jongen geraakt werd tijdens de Heilige Mis toen de priester de geconsacreerde hostie ophief. Het raakte hem in zijn hart: “Als ik als priester de eucharistie kan vieren, weet ik dat God door mij heen heel veel kan doen in mensenharten, zoals Hij bij mij gedaan heeft.”

De eucharistie is dan ook de rode draad door het roepingsverhaal van Daan: “Toen ik een andere studie was gaan doen, herontdekte ik mijn priesterroeping juist doordat ik vaker ging deelnemen aan de doordeweekse eucharistieviering. En waren er tijdens mijn seminarietijd vragen of problemen, dan kreeg ik het antwoord in de nabijheid van het tabernakel.”

Op de foto: Daan Huntjens hier als pas gewijd diaken, rechts achter Mgr. Van den Hende (Foto: Johan Wouters)       

Hij ziet ernaar uit om in de viering op 2 juni voor het eerst de instellingswoorden uit te mogen spreken, ‘Dit is Mijn Lichaam’ en ‘Dit is Mijn Bloed’. “Het is de eerste keer dat ik de Mis zal opdragen, in concelebratie met de bisschop”, zegt Daan opgewekt. Ook kijkt hij in de viering erg uit naar het moment van de wijding: “Dat is het moment waarop de bisschop de volgende woorden spreekt: ‘Wij bidden U, almachtige Vader, verleen uw dienaar hier de waardigheid van het priesterschap; vernieuw in zijn binnenste de Geest van heiligheid, opdat hij het ambt op zich neemt dat hij van U, God, ontvangt en dat in rangorde het tweede is, en opdat hij door zijn voorbeeldig gedrag de goede levenswandel voorhoudt.’”

De uitspraak van Jezus ‘Mijn Vlees is echt voedsel’ (Johannes 6, 55) is voor Daan Huntjens leidend voor de wijze waarop hij priester wil zijn: “Ze maken duidelijk: de eucharistie is geen symbool voor Jezus, maar de geconsacreerde hostie is echt Jezus’ Lichaam. Daarom is de eucharistie het hoogtepunt en de bron van het hele kerkelijk leven" (Tweede Vaticaans Concilie, Sacrosanctum Concilium 10).

Daan Huntjens bij zijn diakenwijding op 18 november 2017 (foto: Peter van Mulken)

Het is gebruikelijk om voor de wijding op retraite te gaan. Ook Daan Huntjens trekt zich vooraf zeven dagen terug in de stilte van een Benedictijnerabdij om zijn hart ontvankelijk te maken voor God: “Voor de feestelijkheden is veel voor te bereiden. De retraite is van belang om van een ‘doe’-modus in een ontvangende modus te komen. Niet ik en mijn voorbereidingen, maar God verdient de centrale plaats met alles wat Hij wil geven.”

Wat hij zal doen tijdens die dagen? “Mijn telefoon blijft uiteraard uit en ik zal met niemand spreken. Minder dan dat ík iets ga doen hoop ik dat het vooral een tijd wordt van: ‘Wacht rustig af wat de Heer gaat doen’ (Psalm 37, 7) in stil gebed en het liturgische gebed van de monniken. Wel neem ik enkele boeken mee die mij zullen helpen om mijn eigen toewijding aan God te verdiepen. Ook neem ik alle aantekeningen mee die ik sinds 2010 tijdens mijn jaarlijkse retraite heb gemaakt, om nog eens terug te kijken op hoe God mij heeft geleid. En ik hoop enkele wandelingen te kunnen maken.”

Na de wijding op 2 juni gaat Daan Huntjens als priester aan het werk in de parochies van de federatie Vlietstreek: “Als diaken ben ik daar al ingewerkt. Het is mooi dat een aantal misdienaars en acolieten uit deze parochies bij de wijding zal dienen. Zij zullen mij voortaan op zondag als priester zien celebreren in plaats van als diaken zien assisteren. Het is fijn dat ik de plekken al ken. Bovendien kan ik na 2 juni ziekenzalvingen en uitvaartmissen op me nemen wat de pastoor zal ontlasten. Verder zet ik mijn bestaande taken voort en zijn we ook een Alpha-cursus aan het starten om mensen op laagdrempelige wijze kennis te laten maken met het christelijk geloof.”

  • De eucharistieviering waarin Daan Huntjens priester wordt gewijd, vindt plaats in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal te Rotterdam. De viering begint om 11.00 uur.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven