Algemeen nieuws

Tussenbeide Laudato si’ enquête: Dit waren uw antwoorden

Door: Bisdom Rotterdam maandag 29 juni 2020

Foto: Bisdom Rotterdam

Een enquête die weer meer bewust maakt van de waarden die Laudato si’ voorhoudt

Het nieuwe nummer van Tussenbeide verschijnt in het eerste weekend van juli. Het blad staat deze keer uitgebreid stil bij de activiteiten van parochies in coronatijd. Deze zomer wordt anders dan anders. Dat vertellen ook drie jongeren die werden geïnterviewd over de zomerkampen van het bisdom. Door het coronavirus kunnen de kampen voor kinderen, tieners en jongeren dit jaar helaas niet doorgaan. Volgend jaar hopelijk weer wel. Drie jonge vrijwilligers vertellen wat hun motiveert om zich zo in te zetten in de zomer: Anne Geerars, Pauline Terpstra en Johnny van der Loos.

Vijf jaar geleden verscheen Laudato si’, de encycliek van paus Franciscus over de zorg voor de schepping als ons “gemeenschappelijk huis”. God schiep hemel en aarde en alles wat leeft. De apostel Paulus zegt: “Uit Hem en door Hem en voor Hem zijn alle dingen” (Romeinen 11, 36). In een korte enquête vroeg het vorige nummer van Tussenbeide lezers naar hun gelovige inspiratie en hun zorg voor het milieu en de medemens. Tussenbeide doet nu verslag van de uitkomsten.

De zeventig mensen die op de enquête reageerden geven er blijk van serieus in het leven te staan en bewust om te gaan met de schepping. Ruim zestig procent zegt op de vraag of men “bewust kookt, zodat u geen voedsel hoeft weg te gooien”, dat “altijd” te doen. Nog eens bijna dertig procent doet dat “bijna altijd”.

Al net zo eenduidig zijn zij over de inspiratiebron die hun geloof vormt, voor zorg voor mens en natuur. Ook hier beaamt dik zestig procent het ronduit. Vijftien procent ervaart dit “bijna altijd”, en nog eens zo’n percentage “geregeld”. Maar als het gaat om de taak om anderen mee te nemen in die inspiratie - en verantwoordelijkheid - is het beeld minder rooskleurig. Nog geen drie procent van de mensen ervaart in de omgeving “altijd” de openheid om elkaar aan te spreken op niet-duurzaam gedrag. Een kwart gelukkig toch nog “bijna altijd”, maar bijna veertig procent moet antwoorden met “soms”, en dik vier procent met “nooit”. Om het beeld compleet te maken: dertig procent antwoord hier met “geregeld”.

“Ik ben me ervan bewust dat we de wereld mogen gebruiken, maar niet opmaken.”

De verbinding tussen het beschermen van kwetsbare natuur en kwetsbaar menselijk leven is voor bijna tachtig procent van de respondenten “altijd” of “bijna altijd” duidelijk. Vijftien procent houdt het op “geregeld”. Een warme trui aantrekken in plaats van de verwarming hoger zetten is ook een groot deel van de deelnemers wel toevertrouwd. Slechts veertien procent doet daar maar “soms” of “nooit” aan. Overbodige uitgaven doet elf procent van de mensen uit de enquête nooit. Maar dik zeventig procent toch wel eens, en vijftien procent best wel regelmatig.

Andere vragen gingen over de spiritualiteit van “minder is meer” en over God vóór en na de maaltijden danken vanuit dankbaarheid voor de schepping en solidariteit met de armen. De laatste vraag ging over het beleven van de zondag als “rustdag, waarvan het middelpunt de eucharistie is [die] ons aanmoedigt de zorg voor de natuur en de armen tot de onze te maken”.

De lezers van Tussenbeide die de enquête invulden leiden over het algemeen een bewust en duurzaam leven. Zoals een reactie luidt: “Ik ben me ervan bewust dat we de wereld mogen gebruiken, maar niet opmaken.” En wellicht heeft deze enquête zelf daar ook nog toe bijgedragen. Want: “Deze enquête maakt me weer meer bewust van de waarden die Laudato si’ ons voorhoudt.”

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven