Inspiratie

Bisdom maakt ID-kaart 'hier ben ik'

Door: Bisdom Rotterdam donderdag 18 april 2019

De ID-kaart 'hier ben ik' wordt uitgereikt na de chrismamis. (Foto: Bisdom Rotterdam)

De Kerk is een gemeenschap van geroepenen

Parochies ontvingen op 17 april bij de chrismamis een ID-kaart om te verspreiden in de paaswake of de viering van paaszondag. In de aanbiedingsbrief schrijft Mgr. Van den Hende: “In het Jaar van de Roepingen opnieuw bewust kiezen voor Christus en zijn evangelie en in de gemeenschap van de Kerk zodanig te groeien in geloof dat de liefde van Christus heel ons denken en doen bezielt. De Kerk heeft als levend lichaam het gelovig engagement van de verschillende ledematen nodig.”

Op de ID-kaart 'hier ben ik' kunnen gegevens in worden gevuld van de doop, de eerste communie en het vormsel. De kaart bevat ook een korte uitleg ‘Geroepen om de liefde van Christus uit te dragen’.

Het diocesane Jaar van de Roepingen gaat over de Kerk als gemeenschap van geroepenen. De Bijbel vertelt dat God mensen roept en uitnodigt. Abraham hoort Gods roepstem en gaat in vertrouwen op weg (Genesis 12). De jonge Samuel zegt: “spreek, uw dienaar luistert” (1 Samuel 3). Maria beantwoordt haar roeping met de woorden: “mij geschiede naar uw woord” (Lucas 1, 38). In psalm 40 wordt gezongen: “hier ben ik, uw wil te doen in mijn vreugde.”

Mgr. Van den Hende: “God roept niet alleen in het verleden, maar ook nu. De apostel Paulus beschrijft de Kerk, als een lichaam met verschillende ledematen met Christus als het hoofd. Het lichaam van Christus heeft gelovige mensen als ledematen, die elkaar in Christus’ naam van dienst zijn en die elkaar aanvullen op basis van de hun toevertrouwde gaven en roeping” (1 Kor. 12, 12-31/ Rom. 12, 4-5).

“In de paaswake vieren wij de verrijzenis van Christus en wij mogen onze band met Heer en zijn evangelie verdiepen door in de gemeenschap van de Kerk het geloof met een plechtige belijdenis te hernieuwen: ik geloof. We worden besprenkeld met water als herinnering aan de doop, waardoor we zijn opgenomen in de Kerk van Christus en deel mogen krijgen aan het leven van de Heer.”

De speciale ID-kaart ‘hier ben ik’ nodigt uit om als gelovige leden van de Kerk bewust stil te staan bij de sacramenten van het doopsel en het vormsel en de deelname aan de eucharistie. Mgr. Van den Hende: “Durven wij ja te zeggen met heel ons hart? Zien we de kracht en inspiratie die God ons geeft? Door de waterdoop verbonden met Christus, door het vormsel gesterkt met de gaven van de Geest en steeds opnieuw gevoed vanuit onze deelname aan de eucharistie, legt de Heer zelf voor ons de basis om ja te zeggen.”

Met de ID-kaart van de sacramenten krijgt ieder in de paaswake of op paasmorgen in het Jaar van de Roepingen een nieuwe kans om te zeggen: hier ben ik. Parochies kunnen de ID-kaart uitdelen in de paaswake, of meegeven op paasmorgen: “Het is een eenvoudige invuloefening die een nieuwe aanzet wil geven om het geloof van ons doopsel actief te belijden en te beleven in de Kerk en de wereld van nu.”

Parochies ontvingen bij de ID-kaart ook een poster vanwege het Jaar van de Roepingen. ID-kaarten voor in de paastijd en de posters zijn nog extra verkrijgbaar via het secretariaat van het bisdom via bureau@bisdomrotterdam.nl.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven