Inspiratie

Bisschop in Brielle: ‘Kunnen we een klimaat van roepingen scheppen?’

Door: Bisdom Rotterdam maandag 08 juli 2019

Foto: Peter van Mulken

Meer dan duizend gelovigen op de been voor Nationale Bedevaart Brielle met thema ‘Geroepen’

“Als er krimp is, mag het ons uiteraard tot bescheidenheid brengen, maar niet tot somberheid of misplaatste angst, want het geloof van de Heer is ons gegeven als een rijkdom en blijft van grote betekenis in het leven van ieder van ons.” Dat preekte Mgr. Van den Hende tijdens de eucharistieviering, waarmee de Nationale Bedevaart Brielle opende op 6 juli. Tijdens de viering zegent de bisschop de bedevaartskaars die de rest van het bedevaartseizoen zal branden en aan het eind van de viering de gerestaureerde kruiswegstaties.

In zijn homilie preekt de bisschop over de moeilijkheden die de Kerk en individuele gelovigen mee hebben gemaakt in de loop van de eeuwen. “De eerste eeuwen waren eeuwen van vervolging. De meeste apostelen en grote groepen christenen werden gedood vanwege hun geloof in Christus. En als het christendom ergens ging groeien, omdat mensen uiteindelijk wel kerken mochten bouwen en hun geloof mochten belijden, was er elders in de Kerk strijd en lijden en vervolging.” Dat hebben ook de Martelaren van Gorcum meegemaakt. “Ze werden tegemoet getreden met dreiging. Ze moesten hun geloof loslaten, de trouw aan de paus en het geloof in de eucharistie. Maar ze hebben hun tegenstanders in acht genomen, in de geest van het evangelie. Ze zijn moedig gebleven om te getuigen van hun geloof, ook al betekende dat de martelaarsdood.”

De bisschop ontsteekt de bedevaartskaars. (Foto: Peter van Mulken)

Ook vandaag de dag worden mensen vervolgd vanwege hun geloof en heeft de Kerk te lijden. Daarom is de collecte op deze dag bestemd voor het heiligdom en voor projecten van Caritas Syrië. Het werk van Caritas Syrië wordt gedragen door de rooms-katholieke en oosters-katholieke kerkgemeenschappen. Geert van Dartel van de Katholieke Vereniging voor Oecumene vertelt voor de collecte over zijn ervaringen bij bezoeken aan het zwaar gehavende land. De collecte brengt € 3.257,85 op.

De bisschop gaat in op de zin van Jezus in het evangelie “Neemt de mensen in acht” (Matteüs 10, 17): “Dat betekent in het evangelie van vandaag: op je hoede zijn en voorzichtig en met gelovig vertrouwen strategisch te werk gaan. Maar het kan in het evangelie ook duiden op het grote belang om een medemens naar het hart te zien en met mensen die we ontmoeten ook werkelijk in gesprek te gaan.”

“We worden geroepen een leven te leiden dat getekend wordt door liefde, waarachtigheid en dienstbaarheid.”

“In het Jaar van de Roepingen, dat we dit jaar in het bisdom Rotterdam mogen vieren, is het belangrijk daarbij stil te staan, ook in het kader van deze nationale bedevaart. Als de Heer zijn leerlingen van het eerste uur roept op zijn weg en de martelaren van Gorcum vraagt om Hem te volgen tot in de dood, is het belangrijk vandaag te beseffen dat God ook ons aanspreekt, dat de Heer ook ons tegemoet treedt met zijn woord en roepstem. Het is belangrijk te beseffen dat God zelfs vijanden en tegenstanders wil roepen tot het goede. En ook de mensen die de dood van de Martelaren van Gorcum op hun geweten hebben, zijn ten diepste geroepen een ander leven te leiden, een leven dat getekend wordt door liefde, waarachtigheid en dienstbaarheid. Zij hebben de roepstem van de Heer niet beantwoord. ‘Neemt de mensen in acht’ betekent dus niet dat we mensen mogen afschrijven en ons hart voor hen zouden sluiten. Eigenlijk worden we gevraagd om steeds met heel ons hart en met vertrouwen maar zorgvuldig de ander te benaderen. Dat kunnen we niet zomaar op eigen kracht. Niet zonder reden spreekt de Heer in het evangelie over de bijstand van de Heilige Geest die zal ingeven wat te zeggen.”

“Als met Pinksteren het vuur van de Geest op ieder neerdaalt (cf Handelingen 2, 3), mogen we geloven dat Gods Geest met zijn gaven ieder van ons voor ogen heeft en wil aanspreken (cf 1 Korintiërs 11, 4-11). Ieder hart kan worden geraakt, iedere persoon, hoeveel verschillende karakters en talenten er ook te bespeuren zijn”, aldus de bisschop die vervolgt: “In het Jaar van de Roepingen is er nog iets anders belangrijk. God roept en iedere mens telt, maar daar gaat iets aan vooraf. Wil iedere mens geraakt worden, dan is het belangrijk dat wij er niet te veel tussen zitten als stoorzender. U denkt misschien dat dat niet aan de hand is, maar dan vergist u zich. We kunnen met een gebrek aan liefde, of geloofs-naijver, met ruzie of partijzucht mensen erg tegen maken op het evangelie. In het boek Handelingen van de Apostelen staat over de christenen hoezeer ze elkaar liefhebben (Handelingen 2, 42-47; cf Johannes 15, 12).”

Foto: Peter van Mulken

“Het zou goed zijn als we als gelovigen een klimaat van roepingen kunnen scheppen. Niet uit onszelf alleen, maar door te beseffen dat God ieder van ons wil roepen en raken.” De bisschop noemt de roeping tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven en de roeping tot het huwelijk. En hij vraagt: “Kunnen we de roeping die we zelf ontvangen hebben in dank en dienstbaarheid verbinden met de vele roepingen die we als gemeenschap van de Heer ontvangen?”

“We mogen vandaag beseffen hoe belangrijk het is dat God ieder van ons nodig heeft voor zijn heilsplan, ons uitnodigt en uitdaagt om op grond van ons doopsel te zeggen: ja, hier ben ik. Ook in onze tijd is er moed nodig om de Heer te volgen. We doen dat nooit op eigen kracht alleen. We mogen geloven dat de Heilige Geest in ieder van ons wil wonen met wijsheid en kracht en vrede. Het is de rijkdom van ons geloof, die we steeds opnieuw mogen aannemen. Het is de rijkdom van ons geloof, die ons helpt om mee te werken aan de opbouw van het Rijk van God.” De bisschop roept op om te leven vanuit deze sacramenten van het doopsel en vormsel en om de eucharistie te blijven vieren “om te weten dat de Heer bij ons is tot het einde van de tijd” (Matteüs 28, 20).

Mgr. Van den Hende was hoofdcelebrant in de eucharistieviering. Concelebranten waren emeritus-bisschop Mgr. Van Luyn, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam Mgr. Hendriks, vicaris-generaal Mgr. Visser, custos van het bedevaartsoord pastoor Glas en andere priesters. Onder de aanwezigen was ook kardinaal Simonis. Diakens van dienst waren diaken Osseweijer en diaken Van Zoelen. Lector was de heer Verwater. De muzikale ondersteuning werd verzorgd door het koor Intermezzo uit Gorinchem o.l.v. de heer Van der Poel. Onder de speciale gasten waren vertegenwoordigers van de overheid, waaronder de burgemeester van Brielle, en vertegenwoordigers van de Orde van Malta en van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Brielle verwelkomde op deze dag naar schatting 1.100 bedevaartgangers.

Foto: Peter van Mulken

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven