Inspiratie

Bisschop in chrismamis: ‘In de sacramenten komt de liefde van Christus tastbaar nabij’

Door: Bisdom donderdag 29 maart 2018

Foto: Peter van Mulken

In de viering zegent de bisschop de oliën voor de geloofsleerlingen en de zieken en wijdt hij het chrisma

“Nu we als bisdom Rotterdam samen zijn ten overstaan van de Heer en zijn lijden en dood tegemoet gaan op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag, dan mogen we ook zijn volgehouden liefde indachtig zijn en zijn hart zien, dat zo centraal staat in de schildering in deze kerk, en dat ook centraal mag staan in ons leven.” In zijn preek tijdens de chrismamis op 28 maart verwees Mgr. Van den Hende enkele malen nadrukkelijk naar de schildering van Christus Koning.

Deze bijzondere schildering is, nadat hij vele jaren verborgen was, sinds Kerstmis weer te zien in de koepel van de kerk. Ongeveer 900 gelovigen, waaronder enkele tientallen geloofsleerlingen, komen op 28 maart voor de chrismamis bijeen in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal. Zij worden welkom geheten door vicaris-generaal Tjeerd Visser. De chrismamis wordt elk jaar gehouden aan de vooravond van Witte Donderdag. In de viering zegent de bisschop de oliën voor de geloofsleerlingen en de zieken en wijdt hij het chrisma. Mgr. Van den Hende: “We komen samen voor het aanschijn van Christus, rond de Heer die ons roept, die ons liefheeft en ons vasthoudt. In zijn aanwezigheid mogen we de oliën zegenen en het chrisma wijden. Juist in de sacramenten die ons gegeven zijn, komt de liefde van Christus tastbaar nabij.”

Op de schildering in de apsis is het hart van Christus centraal afgebeeld. “Het hart van de Heer is als een huis. We zijn welkom in dat hart, welkom in de liefde van de Heer”, preekt de bisschop. “Het is de Heer die ons uitnodigt en vraagt om een antwoord.” Tijdens de chrismamis vernieuwen de priesters hun geloften. Mgr. Van den Hende: “Je kunt geen priester zijn zonder het hart van de Heer te kennen en open te staan om steeds opnieuw de kracht van de Heer te ontvangen. In deze geest zijn we vanavond bijeen uit vele parochies en instellingen: als priesters en diakens, als religieuzen, als werkers in het pastoraat en als parochianen. We mogen ons samengeroepen weten door de Heer als een netwerk van liefde, en de Heer in ons hart sluiten.”

“Met de vele voedselpakketten die zijn bijeengebracht, laten we zien dat we hart willen hebben voor mensen die in nood zijn, en dat we bij schaarste juist de rijkdom van ons geloof beschikbaar willen stellen.”

De Kerk gedenkt op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag het lijden en sterven van Jezus. “Het is de weg die ligt tussen zijn optreden in de synagoge (Lucas 4, 16-21) en zijn verrijzenis op Pasen. We mogen ons realiseren, dat ook op onze weg lijden te vinden is en dat ook wij geconfronteerd worden met verdriet en pijn. Zijn we dan als netwerk van liefde in staat elkaar vast te houden in Christus’ Naam?” vroeg de bisschop. “We maken vandaag een bijzonder begin. Met de vele voedselpakketten die uit de parochies van ons bisdom naar hier zijn bijeengebracht, laten we zien dat we hart willen hebben voor mensen die in nood zijn, en dat we bij schaarste juist de rijkdom van ons geloof beschikbaar willen stellen. Onze beschaving van liefde begint bij Christus. Hij verheerlijkt niet het lijden en de dood. Maar de gekruisigde en verrezen Heer laat in zijn trouw tot het uiterste zien, dat zijn liefde vruchtbaar is en sterker dan zonde en dood.”

De lezingen tijdens de eucharistieviering worden verzorgd door jongeren uit de Franstalige parochie Tous Les Saints uit Den Haag en de Portugeestalige parochie Onze Lieve Vrouw van de Vrede in Rotterdam. De collecte tijdens de viering is bestemd voor het studentenpastoraat in het bisdom Rotterdam. De opbrengst van deze collecte is € 1.404.

Aan het eind van de chrismamis reikt Mgr. Van den Hende aan plebaan Bergs het eerste exemplaar uit van een nieuwe en speciale uitgave van het Bisdom Magazine. De kerk aan de Mathenesserlaan is dit jaar 50 jaar kathedraal en als zodanig het ‘diocesane huis van gebed’. Het magazine staat daar uitgebreid bij stil. In het magazine is verder een katern opgenomen met een plattegrond van een kerkgebouw. Bij het uitgaan van de kerk wordt het blad aan alle aanwezigen uitgereikt.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven