Inspiratie

Bisschop Van den Hende bij start actie Kerkbalans in Schiedam

Door: Bisdom Rotterdam zondag 19 januari 2020

Foto: Peter van Mulken

Kerkbalans doet een beroep op elke gelovige: Wat draag ik bij? Wat is mijn aandeel?

Parochies worden sinds een aantal jaren uitgenodigd om een gezamenlijk startmoment te houden. Elk jaar is er ook een diocesaan startmoment in het bisdom, aansluitend bij een parochie. Dit jaar was bisschop Van den Hende hierbij aanwezig. Het diocesane startmoment vond plaats in Schiedam, in de Basiliek van de H. Liduina en Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans.

Pastoor Duynstee van de parochie De Goede Herder heet iedereen welkom in de basiliek. Dat zijn vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), de Oud-Katholieke Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk. “’Geef voor je kerk’ is het thema van de actie Kerkbalans”, vertelt hij. “We vormen samen het lichaam van Christus. De kerk bestaat dankzij de bijdragen van mensen.”

Pastoor Wijker van de oud-katholieke parochie in Schiedam vertelt in zijn inleiding dat hij blij is met het gezamenlijke starten van Kerkbalans. “We laten in Schiedam zien dat we ons als christenen met elkaar verbonden voelen en dat we het geloof door willen geven.” De Oud-Katholieke Kerk is al sinds de zestiende eeuw aanwezig in Schiedam. “We komen samen om te vieren, om God te eren en te danken en om de wereld in te gaan en zo tot zegen te zijn voor al die anderen die we op onze levensweg ontmoeten. Kerkgebouwen, groot en klein, zijn lichtbakens in onze stad die mensen op hun weg willen begeleiden en de weg willen wijzen”, benadrukt hij bij zijn oproep aan de kerkleden om hun kerk te steunen.

Pastoor Wijker van de oud-katholieke parochie in Schiedam. (Foto: Peter van Mulken)

“Het is van vitaal belang dat er gemeenschappen zijn waar de wezenlijke vragen aan de orde komen over waartoe we op aarde zijn en hoe we verantwoordelijk kunnen leven”, zegt daarna de heer Noordegraaf. Hij is voorzitter van de kerkenraad van de PKN-gemeente in Schiedam. “Dat moet blijven klinken in onze samenleving in woorden, gebeden, muziek, in rituelen en in de dienst aan de samenleving, in het optrekken met mensen in nood dichtbij en ver weg.” Het is belangrijk dat daar plek voor is in Schiedam, onderstreept hij. “Daarom durf ik de oproep te doen: geef voor je kerk, geef tijd en geld.”

Daar sluit de heer Koppe, eveneens van de PKN, bij aan. Hij wijst op de vele vrijwilligers die tijd steken in hun geloofsgemeenschap: “Zomaar een greep uit het werk dat wordt gedaan: vrijwilligers die mensen welkom heten in de kerk, die koffie en thee verzorgen, de administratie doen, of de bloemen en kaarten bij zieke mensen bezorgen. Mensen die collecteren, die lector zijn, en vandaag heel bijzonder de mensen die de brieven van Kerkbalans bezorgen. Daar zijn we blij mee en dankbaar voor.”

“De Kerk is een ijzersterk initiatief, want God is trouw”, zegt bisschop Van den Hende als laatste spreker. “Maar elke generatie opnieuw krijgt de vraag om het mee te dragen. We zijn levende stenen die de schouders zetten onder de verspreiding het evangelie. We leveren de talenten die nodig zijn voor de voortgang en opbouw van de Kerk. Daarbij kunnen we niet zonder de Heer, die de hoeksteen is.”

V.l.n.r.: misdienaar Martin, de heer Noordegraaf, pastoor Wijker en pastoor Duynstee slaan op de gong in de kerk. (Foto: Peter van Mulken)

“Kerkbalans doet een beroep op de roeping van elke gelovige: Wat draag ik bij? Wat is mijn deel in het grote werk van het evangelie? De apostel Paulus, die de eerste christenen al opriep om bij te dragen aan het ‘werk van de heiligen’, ging zelf steeds naar de gemeentes toe. Hij draagt de sterke boodschap uit van de Heer, maar het is een kwetsbare weg die hij te gaan heeft. De lopers voor de actie Kerkbalans bezorgen de brieven op de individuele adressen. Ook dat is een kwetsbare weg. Soms gaat de deur open en soms blijft die gesloten. Vaak is er een positieve reactie, maar ook wel eens een afwijzende”, aldus de bisschop.

“Zo is Kerkbalans elk jaar een gezamenlijke onderneming, waarbij we afhankelijk zijn en kwetsbaar. Dan is het goed dat we kunnen uitleggen dat de Kerk niet een doel op zichzelf is. De Kerk is bestemd om veel mensen te raken met de boodschap van de liefde van het evangelie. Paus Paulus VI zei dat de Kerk geroepen is om te bouwen aan een beschaving van liefde. Dat betekent dat we ons laten raken door de noden die er zijn en ook leven met moeilijke en mooie verrassingen, omdat wij de toekomst niet kennen. Om te kunnen bouwen aan een beschaving van liefde, ontvangen we kracht in het Woord van God en in de sacramenten. En we dragen in kracht van de Geest het geloof uit in woord en daad.”

De lopers van de actie Kerkbalans krijgen de enveloppen mee die ze de komende week bezorgen. (Foto: Peter van Mulken)

“Zo is het ophouden van onze hand als Kerk bij de actie Kerkbalans een manier om te laten zien dat de Heer roept in elke tijd. Wat wil jij bijdragen aan de opbouw van de Kerk, opdat de Kerk een instrument kan zijn in de wereld van nu? Kerkbalans is geen wereldvreemde contributieactie, maar een manier om te laten zien dat we met velen zijn en dat de Kerk een plaats heeft in ons hart.”

De bisschop sluit af met een gebed, waarin hij om zegen vraagt voor de actie Kerkbalans. Daarna zijn er nog exact drie minuten te gaan voor het één uur is als Kerkbalans wordt ingeluid door de kerkklokken. Gastheer Louis van Poppel van de basiliek kijkt op zijn horloge en roept de vertegenwoordigers van de Schiedamse kerken naar voren. De jongste misdienaar van de basiliek, Martin, gaat voorop en slaat als eerste op de gong die in de kerk hangt. Daarna volgen de anderen. Als het geluid wegsterft, nemen de kerkklokken van de basiliek het buiten over. De lopers van de actie Kerkbalans nemen de enveloppen mee die ze de komende week zullen bezorgen. In parochiecentrum De Wilgenburg is er tot slot een ontmoeting met een broodje.

Tijdens het startmoment waren er muzikale bijdragen van Arjen Leistra, stadsorganist Schiedam, en het koor ‘In Honorem Dei’ o.l.v. Bas van Houte, dirigent en organist van de Liduina Basiliek.

Lees ook:

Gastheer Louis van Poppel reikt enveloppen uit aan een loper voor Kerkbalans. Op de achtergrond de heer Koppe. (Foto: Peter van Mulken)

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven