Inspiratie

Chrismamis: ‘Het gebed houdt onze blik en ons hart helder’

Door: Bisdom vrijdag 14 april 2017

Foto: Peter van Mulken

Mgr. Van den Hende zegent de oliën en wijdt het chrisma in de diocesane chrismaviering

“Bidden is ons vertrekpunt, onze levende band met de Heer die het middelpunt is van de Kerk als netwerk van liefde.” Dit zegt Mgr. Van den Hende in de homilie tijdens de chrismamis op woensdag 12 april in de Kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth. Lectoren uit de Kroatische parochie en de Spaanstalige parochie verzorgen de lezingen. De Kathedrale Laurentius & Elisabeth Cantorij verzorgt de liturgische muzikale ondersteuning.

Vanuit de Schriftlezingen preekt de bisschop over het belang van het gebed: “Sinds de viering van het 60-jarig bestaan van ons bisdom hebben we meerdere keren benadrukt dat we als Kerk een netwerk van liefde zijn rond Christus. Voor velen is het thema netwerk van liefde iets geworden dat in het hart wordt bewaard. Het is een netwerk verbonden met Christus om in zijn Naam te bouwen aan een beschaving van liefde. Maar als we dat voortvarend aan willen pakken, kan het ook heel gauw een koepelorganisatie worden van doeners. Daarom is het belangrijk dat we naast het verkondigen en de naastenliefde en al ons bouwen aan een beschaving van liefde, ook aan de ander kant beginnen en stilstaan bij het gebed.”

Jezus gaat naar de synagoge. “Volgens zijn gewoonte”, staat er (Lucas 4, 16). “De Heer begint bij het gebed, het is steeds opnieuw zijn vertrekpunt voor zijn werk onder de mensen. En de leerlingen zeggen: Heer, leer ons bidden (Lucas 11, 1-5), want zonder dat houden we niet vol wat U ons toevertrouwt,” preekt Mgr. Van den Hende. “De Kerk als een netwerk van liefde tot opbouw van een beschaving van liefde. Dat kan niet zonder gebed, anders wordt het een netwerk los van Christus, een paraplu zonder handvat.”

“Het gebed leert ons de juiste proporties te zien, als je bijvoorbeeld teleurgesteld bent, geen waardering of gehoor krijgt. Het gebed kan ons helpen om de blik en het hart helder te houden en scherp op waar het in het evangelie om gaat. Dat we duidelijk zien waar nood is en waar een vraag aan ons wordt gesteld, en dat we zien dat de Heer ons voortdurend wil bemoedigen en tot hulp zijn.”

"We kunnen niet zonder gebed, anders worden we een netwerk los van Christus, een paraplu zonder handvat."

Ruim 900 gelovigen uit parochies, instellingen en religieuze gemeenschappen zijn aan het begin van de viering welkom geheten door vicaris-generaal Tjeerd Visser. Onder hen in het bijzonder de jongeren die binnenkort het vormsel zullen ontvangen en de geloofsleerlingen. Er zijn ook vertegenwoordigers van parochies en instellingen die in de Veertigdagentijd meededen aan de inzameling voor de Voedselbank. Een klein deel hiervan wordt symbolisch naar voren gedragen bij de offerande. Weer anderen nemen juist iets mee vanuit de chrismamis. Want aan het eind van de viering worden de oliën en het chrisma uitgereikt aan vertegenwoordigers van parochies en instellingen. Zo is de chrismamis een uitwisseling van gaven. Waaronder ook de gaven die via de collecte worden ingezameld voor het werk van zuster Anima in Rusland (collecte-opbrengst € 1.369).

Aan het eind van de viering nodigt vicaris-generaal Visser in een kort slotwoord alle aanwezigen van harte uit voor de bisdombedevaart naar Rome, in de herfstvakantie van dit jaar. Bij het uitgaan van de kerk wordt de bedevaartfolder aangereikt. Deze gaat vergezeld van een nieuwsbrief van katholiekleven.nl. Katholiekleven.nl is het videokanaal van de Nederlandse bisschoppen.

Mgr. Van den Hende geeft tot slot de zegen, waarbij hij in het bijzonder nog de religieuzen in het bisdom bedankt voor hun trouw in het gebed: “De religieuzen die in ons bisdom werken, bidden op verschillende plekken voor ons, dat we vruchtbaar mogen zijn in ons bouwen aan een beschaving van liefde, en dat we met elkaar verbonden mogen zijn in Christus.”

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven