Inspiratie

Dieslezing Vronesteyn: Celibaat als roeping

Door: Bisdom Rotterdam donderdag 10 oktober 2019

Spirituaal Michel Hagen spreekt de dieslezing uit. (Foto: Peter van Mulken)

Het celibaat is een roeping en als zodanig een bijzondere verbondenheid met Jezus

‘Celibaat als roeping.’ Dat was het onderwerp van de dieslezing die pastoor Michel Hagen op 1 oktober uitsprak op Centrum Vronesteyn. Michel Hagen is als spirituaal verbonden aan de priester- en diakenopleiding en koos het onderwerp vanwege het diocesane Jaar van de Roepingen.

Er wordt vaak met onbegrip gekeken naar het celibaat, dat ook negatief in de aandacht kwam vanwege de misbruikschandalen door mensen van de Kerk. Michel Hagen geeft aan dat hij het thema, celibaat als roeping, al vele jaren meeneemt in gesprekken met studenten. In zijn inleiding laat hij zien dat het celibaat een roeping is en als zodanig een bijzondere verbondenheid met Jezus.

Hij begint zijn dieslezing met het thema Schepping en herschepping. “Als alles door God geschapen is, als alles in Christus geschapen is, door Hem en voor Hem, wat is dan de plek van het celibaat in het scheppingsverhaal?” vraagt hij. “Het huwelijk kun je in alle eenvoud zien als een deelname aan de schepping. Het één vlees worden, wordt met name werkelijk in de kinderen die geboren worden, in hun kinderen zijn man en vrouw werkelijk één vlees. Het huwelijk is deelname aan Gods scheppingswerk.” Het celibaat staat niet in die lijn van de Schepping. Michel Hagen: “Het celibaat staat volledig in de lijn en ten dienste van de herschepping door Christus.”

Foto: Peter van Mulken

Het gaat om een herschapen worden in Christus, zoals Paulus schrijft over het “herschapen worden tot steeds heerlijker gelijkenis met Hem” (2 Korintiërs 3, 18). Jezus zegt “Kom, volg Mij”. “Het zijn misschien wel de drie belangrijkste woorden in het evangelie als het gaat om roeping”, aldus de inleider. “Roeping gaat om een bijzondere verbondenheid met Jezus. De christelijke roeping is primair relationeel, verbonden met Christus, een relatie die doorwerkt naar de naaste.”

“Bewust zijn dat de Heer je geroepen heeft, betekent ook dat de Heer je gezien heeft, dat de Heer je heeft uitgenodigd. De taak, de zending die uit de roeping voortvloeit, kan je soms zwaar vallen. Daarom is het fundamenteel dat de verbondenheid met Christus, die het fundament is van de roeping, steeds weer wordt verdiept, vernieuwd en versterkt. Aan je christen worden, gaat een roeping vooraf. Beseffen dat je een geroepene bent en met anderen een gemeenschap van geroepenen vormt, bepaalt het wezen van de Kerk.”

Rector Walter Broeders bedankt de inleider. (Foto: Peter van Mulken)

Het document ‘Pastores Dabo Vobis’ (1992) over de vorming van priesters, citeert het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) dat zegt “dat het priesterschap alleen verleend wordt aan mannen die van God de gave van de roeping tot de celibataire kuisheid ontvangen hebben” (hoofdstuk 4, paragraaf 29). Michel Hagen: “Dit toont een aspect dat in theorie wel algemeen bekend is, maar dat mijns inziens onderbelicht is gebleven. God roept iemand om ongehuwd te leven omwille van het Rijk der hemelen. Het moet je gegeven zijn, het verstaan van dit geheim is op zich een gave. Het komt daarmee in de sfeer van de charisma’s. Dat is een gave die niet ten dienste staat van jezelf.”

In het recente verleden werd de roeping vooral betrokken op het priesterschap en was het celibaat een verplichting die je daarbij aanvaardde. “Zo spreken we eigenlijk nog steeds”, constateert Michel Hagen en hij vertelt hoe dat ook voor hemzelf gold. Kort voor zijn stap naar de priesteropleiding in 1983 ging zijn hart tijdens een jongerenreis naar Rome sneller kloppen voor een vrouw. Michel: “Dat bracht me zeer in verwarring, omdat mijn roeping tot het priesterschap in de periode daarvoor overduidelijk was geworden. Met intens bidden en nadenken, kwam ik tot het inzicht dat ik wel ja had gezegd op de roeping tot het priesterschap, maar dat ik het celibaat er min of meer bij had genomen, op de koop toe. Niet overmoedig, maar meer in de trant van, God weet wel wat goed voor me is en dat ik dit aan zal kunnen. Maar nu hoorde ik en voelde ik in alle vezels van mijn lijf zijn vraag: ‘Wil jij het celibaat op je nemen, om Mij te volgen?’ Pas heel veel jaren later heb ik begrepen dat dit het moment was van mijn roeping tot het celibaat.”

“Het celibaat als roeping geeft een bijzondere band met Christus zelf.”

“Nog altijd staat het celibaat als verplichting veel meer vooraan dan het celibaat als roeping. Maar heel ons christen zijn is een en al geroepen zijn. De verplichtingen volgen daarop. Het celibaat als roeping geeft een bijzondere band met Christus zelf. In de documenten bespeur ik ook dat daar de eigenlijke kern ligt waarom de Kerk het verplichte celibaat niet prijs wil geven. Voor hen die geroepen zijn in persona Christi te spreken en te handelen, ziet de Kerk het celibaat als een uitmuntende weg, door Christus zelf voorgeleefd en aangeprezen, om te leven in een intense verbondenheid met Hem, door heel concreet ook in de gekozen levensstaat Hem na te volgen. In het celibaat krijgt het woord van Jezus: ‘Kom, volg Mij’ een heel directe betekenis.”

Hij sluit af met een uitspraak van Jezus in het evangelie: “Ieder die zijn huis, broers of zusters, vader of moeder, vrouw, kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn Naam, zal het honderdvoudig terugkrijgen en eeuwig leven ontvangen” (Matteüs 19, 29). Michel Hagen: “Ook in deze tekst, ligt een uitnodiging tot het celibaat besloten. Het celibaat is een roeping tot prijsgave van vrouw en kinderen, zoals de armoede in de lijn ligt van het prijsgeven van akkers en zoals de gehoorzaamheid in de lijn ligt van de navolging van Jezus die in alles gehoorzaam was aan de Vader, Christus die in de school van het lijden gehoorzaamheid heeft geleerd.”

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven