Inspiratie

FOTOVERSLAG Bisschop wijdt Arno Aardoom tot priester voor het bisdom

Door: Bisdom Rotterdam zondag 19 november 2023

Foto’s: Johan Wouters

Bisschop Van den Hende wijdt Arno Aardoom door handoplegging en gebed tot priester voor het bisdom Rotterdam

Op zaterdag 18 november wijdde bisschop Van den Hende door handoplegging en gebed Arno Aardoom (45) tot priester voor het bisdom Rotterdam. Aan het eind van de eucharistieviering, waarin de wijding plaatsvond, overhandigde de bisschop de wijdeling daarvan het getuigschrift. “Er zijn veel mensen vandaag getuige geweest van jouw priesterwijding. Op de eerste plaats je ouders, je familie, je medepriesters en de livestream heeft ook gedraaid”, zei de bisschop. “Toch krijg je ook nog op papier een Latijnse tekst, waarin staat dat je deze wijding daadwerkelijk ontvangen hebt in de context van de Kerk van het bisdom Rotterdam, en dat je beschikbaar bent voor de diocesane roeping van de priester, namelijk de zielzorg voor de mensen die in de parochies aan ons zijn toevertrouwd.”

Veel priesters zijn aanwezig en concelebrant in de eucharistieviering. Aan het begin daarvan heet vicaris-generaal Van Deelen iedereen welkom. De ouders en familie van Arno Aardoom, parochianen van zijn thuisparochie H. Theresia van Ávila en de parochies HH. Clara en Franciscus, waar hij stage liep en sinds de diakenwijding in mei werkzaam was. Ook religieuzen zijn aanwezig, vertegenwoordigers van opleidingen en ambassadeurs en donateurs van Vronesteyn.

Na de uitverkiezing van de kandidaat voor de wijding, waarbij rector Broeders van Vronesteyn verklaart dat Arno Aardoom “op grond van de ondervraging van het christenvolk en het oordeel van de verantwoordelijken waardig bevonden is voor de wijding”, volgt de homilie van de bisschop. “De priesterwijding is een gave van God. Wat wij ook organiseren, hoe hard we ook studeren en doneren, uiteindelijk is het God zelf die de roeping in ons hart wekt en laat groeien”, zegt deze.

“We mogen jou, Arno, in stilte de handen opleggen. Niet alleen ik als bisschop, maar ook de aanwezige priesters. Vanouds is het teken van de handoplegging een teken dat wij in vertrouwen Gods Heilige Geest doorgeven”, preekt de bisschop (cf. Handelingen 6, 6). “Met het chrisma dat bij je doopsel en je vormsel is gebruikt, worden nu je handen gezalfd. Opdat je je handen in die van de Heer legt en zijn dienstwerk met heel je hart wil volbrengen.”

De bisschop vertelt hoe Arno Aardoom in de tijd dat hij als vrijwilliger in de parochie betrokken was bij de sluiting van een van de locaties mensen hielp om een nieuwe stap te zetten. “En waar God met zijn liefde ons vernieuwt en ook parochies vernieuwt waar veranderingen gebeuren, heb jij met jouw liefde daarbij aangesloten en het sterker gemaakt”, aldus de bisschop.

Op 18 november wordt de kerkwijding gevierd van de basilieken van de heilige apostelen Petrus en Paulus in Rome. In de tweede lezing (Handelingen 28, 11-16.30-31) en de evangelielezing (Matteüs 14, 22-33) komen beide apostelen naar voren. Paulus reisde en ontmoette onderweg andere christenen. “Een ‘netwerk van liefde’ zou ik nu willen zeggen, waardoor Paulus gedragen werd ook toen hij naar Rome ging om voor de keizer te verschijnen”, zegt de bisschop. En tegen Arno: “Je zult, in je thuisparochie, op de plekken waar je stage hebt gelopen, en in de nieuwe parochie waar je straks werkzaam zult zijn, net als Paulus broeders en zusters in geloof aantreffen die met jou willen leven, met jou willen werken en met jou willen bidden.”

Het Matteüs evangelie vertelt hoe Petrus uit de boot stapt en over het water naar Jezus toe loopt, maar begint te zinken als hij bang wordt. “Het is dan de Heer die zijn hand uitsteekt. En Petrus pakt die hand van harte”, zegt de bisschop. “Ik hoop en bid van harte, Arno, dat als de golven van het priesterlijk werk, van de omgeving waarin je bent, of twijfel of teleurstelling je dag lijken te bepalen, dat je ook dan het vertrouwen hebt om te zeggen: Heer, U bent het werk begonnen, U hebt beloofd dichtbij ons te zijn en ik wil net als Petrus op U vertrouwen, die mijn verlosser en redder bent.”

“Vandaag mogen wij als Kerk een bijzondere stap zetten. Niet uit een soort hoogmoed: we hebben priesters nodig en kijk we hebben er weer één bij elkaar gebeden”, zegt de bisschop. “Nee, de Heer roept. En Hij heeft ons biddend roepen gehoord. Het is de Heer die het zoekende hart van Arno heeft vervuld met zijn aanwezigheid. En die hem de morele zekerheid heeft gegeven om te zeggen: ja, de Heer is niet ver weg, Hij is in mijn hart, Hij is geen idee maar een persoon die mij vasthoudt, alle dagen van mijn leven.”

Nadat de wijdeling ten overstaan van de bisschop zijn beloften heeft uitgesproken, waarin hij openlijk zijn voornemen uitspreekt om het ambt van het priesterschap op zich te nemen, volgt het smeekgebed van de litanie van alle heiligen. De wijdeling ligt uitgestrekt op grond. Zingend wordt voor hem gebeden tot God, op voorspraak van de heiligen. Daarna vindt de wijding plaats, door handoplegging en gebed.

Na de bisschop leggen ook de aanwezige priesters Arno de handen op. Hij wordt bekleed met de stool en het kazuifel, de liturgische kleding van de priester. Bisschop Van den Hende zalft zijn handpalmen met het chrisma en overhandigt hem brood en wijn. Dan volgt de viering van de eucharistie, waarin de wijdeling voor het eerst als priester concelebreert. De collecte is bestemd voor arme gezinnen in Libanon met schoolgaande kinderen, via twee scholen waarvoor de patriarch van de Syrisch-Katholieke Kerk hulp vraagt.

Klik op de foto voor een vergroting en op de pijltjes voor meer afbeeldingen:

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven