Inspiratie

Impulsbijeenkomst: Vrijwilliger in een missionerende Kerk

Door: Bisdom Rotterdam donderdag 25 januari 2024

Foto: Bisdom Rotterdam

Vrijwilliger zijn in de Kerk: ontmoeting, uitwisseling en stof tot nadenken

Kerkelijk vrijwilligerswerk is er om God en de naasten lief te hebben, om te bouwen aan een beschaving van liefde en om met vuur en elan het evangelie te verkondigen. Die boodschap deelde Hein Steneker met deelnemers aan de impulsbijeenkomst Vrijwilliger in de Kerk.

Uit het hele bisdom komen op zaterdagmorgen 20 januari ongeveer 45 deelnemers naar de bijeenkomst die plaatsvindt in de ruimte bij de Adelbertuskerk in Delft. Dit keer is het thema: ‘Licht in de wereld, vrijwilliger zijn in een missionerende Kerk’ (geïnspireerd door Matteüs 5, 14-16). Hein Steneker, medewerker kerkopbouw van het bisdom is de inleider. Hij houdt de aanwezigen voor dat ambtsdragers, religieuzen en alle gelovigen geroepen zijn om het evangelie te verkondigen.

Allen, dus ook de vrijwilligers, zijn missionarissen. Hierbij sluit hij aan bij de woorden van paus Franciscus: “Krachtens het ontvangen doopsel is ieder lid van het Volk van God missionaire leerling geworden (vgl. Matteüs 28, 19). Iedere gedoopte, wat zijn functie in de Kerk en het niveau van de vorming in het geloof ook is, is een actief subject van evangelisatie.” “De meesten deelnemers aan de bijeenkomst konden zich hierin wel vinden”, aldus Hein Steneker na afloop, “maar sommigen vonden dit wel erg grote woorden.”

“Het evangelie verkondigen in woord en daad vraagt om vuur, begeestering, elan”, zegt hij. “Het is zo spreken en handelen dat andere mensen hierdoor geraakt worden. Dat valt niet mee in een wereld waarin individualisme, eigen belang en materiële welvaart de boventoon voeren. Een wereld waarin het besef dat wij door God geschapen zijn en naar Hem toe leven, steeds meer naar de achtergrond verdwijnt.”

Foto: Bisdom Rotterdam

“Het is daarom van belang dat parochies, als geloofsgemeenschap, oefenplaatsen van liefde zijn. We moeten telkens weer in de leer bij Jezus Christus en ons voeden met zijn evangelie en het geestelijk voedsel dat Hij ons geeft. Om zo te trachten het goede te doen en het kwade te overwinnen”, aldus Hein Steneker. De apostel Paulus zegt over wat samenbindt in de christelijke gemeenschap in zijn brief aan de Galaten: “U bent allemaal kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want allemaal bent u in Christus gedoopt, met Christus bekleed. Er is geen Jood of Griek meer, er is geen slaaf of vrije, het is niet man en vrouw: u bent allemaal één in Christus Jezus” (Galaten 3, 28). Hein: “We oefenen de liefde, om het goede te doen. De christelijke gemeenschap is de oefenplaats bij uitstek voor een beschaving van liefde en werktuig van evangelisatie.”

Niet alleen de christelijke gemeenschap, ook de wereld om ons heen is een oefenplaats van liefde. De goede boodschap is voor alle mensen. Paus Franciscus zegt: ”In de huidige wereld wordt het gevoel tot eenzelfde mensheid te horen zwakker, terwijl de droom om samen gerechtigheid en vrede op te bouwen een utopie van een andere tijd lijkt.” Hein: “Als christenen staan we voor de liefde voor de slachtoffers van oorlog en geweld, voor vluchtelingen, zieken en het zorgvuldig omgaan met Gods schepping. Dit christelijk engagement met de wereld is een belangrijk werktuig van evangelisatie.

Waar het gaat om de inzet als vrijwilliger benadrukt Hein Steneker: “Een vrijwilliger in een missionaire parochie zet zich bewust of onbewust in voor de missie van de Kerk. Ieder heeft hierbij zijn eigen talenten en gaven. Alle taken doen ertoe en dienen met eerbied en respect behandeld te worden.” Daarbij gaat het om taken op het gebied van diaconie, catechese, liturgie, pastorale en voorwaardenscheppende taken. Op al deze terreinen zijn naast priesters, diakens en pastoraal werkers vrijwilligers werkzaam.

Op de impulsbijeenkomst krijgen de deelnemers stof tot nadenken: op welke manier draagt mijn vrijwilligerswerk bij tot de missie van de Kerk? De groepsgesprekken, die een belangrijk onderdeel vormen van de bijeenkomst, gaan over hoe het vuur in woord en daad brandend houden. Hein Steneker: “Dat is zowel een opgave voor de vrijwilliger zelf, de groep waarin hij of zij actief is, de bestuurders en het pastoraal team. Ieder heeft hierin zijn of haar eigen verantwoordelijkheid.”

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven