Inspiratie

Informatie over financiën, gebouwen, juridische zaken en een vitaliteitstoets

Door: Bisdom Rotterdam zaterdag 30 oktober 2021

Vicaris-generaal Van Deelen spreekt over het werkinstrument van de vitaliteitstoets. (Foto: Bisdom Rotterdam)

Hybride vicariaatsbijeenkomst economaat over de voorwaarden om Kerk te kunnen zijn

Op 28 oktober organiseerde het economaat een bijeenkomst voor de vicariaten. Het was een hybride bijeenkomst met deelnemers online en op locatie in de HH. Benedictus en Bernadette kerk in Rijswijk. Vicaris Egging heette alle deelnemers welkom. “Het gaat op deze avonden altijd over financiën, gebouwen, juridische zaken. Kortom, om de voorwaarden om Kerk te kunnen zijn”, zei hij. “Maar het gaat om Kerk zijn en vandaar dat vitaliteit vanavond ook een agendapunt is.”

Vicaris Egging opent met het gebed van de bisschoppensynode ‘Wij staan voor U, Heilige Geest’ en geeft het woord aan de eerste spreker, Karien van Velsen. Zij licht vanuit het bisschoppelijk adviesbureau bouwzaken (BAB) enkele bouwkundige zaken toe. Ze vertelt over de afspraken die zijn gemaakt met de Monumentenwacht Zuid (bericht d.d. 15 april 2021) en over de mogelijkheden van subsidies voor de instandhouding van rijksmonumenten (SIM). Ook gaat ze in op de kerkenvisies, waarin burgerlijke gemeentes overleggen met kerkgenootschappen over de kerkgebouwen. Ze vraagt parochies die te maken krijgen met een kerkenvisie om het bisdom daarvan op de hoogte te houden.

De vicariaatsbijeenkomst werd hybride gehouden. (Foto: Bisdom Rotterdam)

Daarna is het woord aan algemeen econoom John Bakker. Hij gaat in op juridische zaken, zoals de UBO-regeling (Ultimate Beneficial Owner) die van overheidswege bedoeld is om fraude, terrorisme-financiering en witwassen tegen te gaan. Parochies met vragen over de UBO kunnen terecht bij het economaat van het bisdom. Ook spreekt de algemeen econoom over specifieke situaties waarin parochiebesturen een bisschoppelijke machtiging nodig hebben.

Aureel van Wersch van het economaat stipt daarna punten aan die te maken hebben met de rekening en verantwoording van parochies. Parochies dienen deze in bij het bisdom voor goedkeuring. Tegen de achtergrond van pogingen van criminelen om zich online voor te doen als pastoor, spreekt hij over het belang van functionele e-mailadressen die herkenbaar zijn als officieel mailadres van de parochie.

Aureel van Wersch van het economaat. (Foto: Bisdom Rotterdam)

Aan het eind van de avond is het woord aan vicaris-generaal Van Deelen vanwege een vitaliteitstoets die het bisdom ontwikkelt voor parochies. “We hebben vanavond gehoord over belangrijke voorwaarden om Kerk te kunnen zijn”, zegt hij. “Nog los van alle belangrijke regelgeving en zaken die vanavond ter sprake zijn gekomen, is Kerk zijn vandaag de dag lang niet eenvoudig. We leven in een geseculariseerde samenleving. De kerkbetrokkenheid staat onder druk en dat roept meer en meer de vraag op: Hoe staan we ervoor? Hoe gaat het met ons en hoe gaan we verder?”

Vanuit die vraag is de vitaliteitstoets als werkinstrument ontstaan. “We kijken vanuit het geloof en hebben beleidsterreinen onderscheiden”, vertelt de vicaris-generaal. “Bij elk beleidsterrein worden vragen gesteld voor de parochie en voor de geloofsgemeenschappen.” Hij benadrukt: “Het gaat niet om een top-down benadering vanuit het bisdom naar parochies en ook niet om een top-down benadering van parochiebesturen naar geloofsgemeenschappen.”

De vitaliteitstoets is in een parochie uitgezet als pilot en zal verder beschikbaar komen voor parochies. “Het werkinstrument is een hulpmiddel en geen doel op zich. Het helpt om te zien: Waar staan we nu? En hoe kunnen we in de toekomst onze zending ten dienste van het evangelie vormgeven? Niet om weer eens een beleidsplan maken en alles in een dik rapport op te schrijven, maar om met elkaar in gesprek te gaan en dan te kijken: Welke conclusies kunnen we trekken? En hoe kunnen we verder komen?”

Na een ronde met vragen en antwoorden wordt de bijeenkomst afgesloten.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven