Inspiratie

“Kerkbalans is echt iets dat je in de Kerk samen realiseert”

Door: Bisdom Rotterdam maandag 15 januari 2024

Foto: Bisdom Rotterdam

Het diocesane startmoment Kerkbalans 2024 vond plaats in Gouda

Op zaterdag 13 januari startte de actie Kerkbalans (13-27 januari). Bij Kerkbalans vragen parochies jaarlijks een financiële bijdrage aan parochianen. Want voor de zending van de Kerk zijn mensen en middelen nodig. De oproep van Kerkbalans is: Geef vandaag voor de Kerk van morgen. Elk jaar ondersteunt het bisdom een startmoment in een parochie. Dit jaar was dit het startmoment in de H. Josephkerk in Gouda (geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua, onderdeel van parochie Sint Jan de Doper).

Ad Sosef opent de bijeenkomst. Hij is coördinator van de actie Kerkbalans in het bisdom Rotterdam en bereidde de bijeenkomst voor met Angelique Deichmann van de parochie. Daarna spreekt penningmeester Matthij Moons een welkomstwoord uit. Hij vraagt de bisschop om de bijeenkomst te openen met gebed. Deze vraagt God om zegen voor de actie Kerkbalans, dat deze ook dit jaar weer een grote verbondenheid teweeg mag brengen.

Pastoor Van Klaveren houdt een korte inleiding over de slogan van Kerkbalans: Geef vandaag voor de Kerk van morgen. “De Kerk is afhankelijk van de bijdragen en kan haar werk alleen maar doen van wat we met elkaar bij elkaar brengen”, zegt hij. Hij noemt drie dingen waar de parochie bij de actie Kerkbalans steun voor vraagt: de diaconale taak, catechese en liturgie. “Bij al die activiteiten gaat het om de fundamentele oriëntatie op Onze Lieve Heer. Het diepe besef dat het in de Kerk bij de Heer begint, om Hem draait en bij Hem uitkomt.”

Pastoor Van Klaveren: “Als je zoveel krijgt, waarom zou je daar dan niet voor geven?” (Foto: Bisdom Rotterdam)

Kerkbalans gaat over een bijdrage geven aan de Kerk. Pastoor Van Klaveren wijst erop dat daar iets aan vooraf gaat, namelijk wat we van God ontvangen via de Kerk. “Genade is gratis”, zegt hij. “De liefde van God, zijn leven, zijn barmhartigheid ontvangen we om niet. Als je zoveel krijgt, waarom zou je daar dan niet voor geven? Opdat de naam van God kan klinken in onze wereld. Opdat mensen Jezus Christus leren kennen als een kompas voor hun leven, bij alle grote vragen die het leven nou eenmaal aan ons presenteert. Opdat de Kerk genoeg middelen ontvangt voor haar dienstwerk in deze wereld.”

Op de inleiding volgen muziek en koorzang. Daarna vertelt Angelique Deichmann over parochievernieuwing. Ze vertelt over de missionaire parochie, waarin het op de eerste plaats gaat om een levende band met Jezus. En waarin het gaat om je geloof delen, je talenten inzetten, om gebed en de sacramenten ontvangen. Vrijwilligers zijn bij elkaar gebracht en er zijn teams gevormd voor verschillende taken. “Het is een groeiproces”, zegt ze. “We zijn onderweg. Het mooie is dat vrijwilligers die zich inzetten zich ook meer betrokken voelen.”

Foto: Bisdom Rotterdam

Bisschop Van den Hende vertelt over de start van Kerkbalans vijftig jaar geleden, in 1974. “In de parochie waar ik vandaan kom in Groningen was er naast het parochiebestuur ook een financiële commissie. En waar het parochiebestuur met de penningmeester de uitgaven deed, moest de financiële commissie het geld bij elkaar brengen. Mijn vader was de penningmeester van de commissie en mijn moeder zorgde voor de administratie en voor een herinneringskaartje voor toegezegde bedragen. Drie ‘kwitantielopers’ haalden het geld op bij de mensen thuis. De één te voet, de ander per fiets en de derde op de motor. En aan het eind van het jaar waren mijn broer en ik aan zet, om alle mensen te bedanken met een kerstkaart die we rondbrachten, want dat scheelde postzegels voor de Kerk.”

“Verschillende mensen vormden samen een netwerk, om de klus tot een goed resultaat te brengen”, aldus de bisschop. “Kerkbalans is echt iets dat je in de Kerk samen realiseert. Dat heb ik thuis gezien en later ook als pastoor en bisschop.” Hij wijst op de lange traditie en het grote belang van de inzet door vrijwilligers, die daarvoor hun talenten inzetten.

Bisschop Van den Hende: “Als we vandaag voor de vijftigste keer Kerkbalans aftrappen, laten we ook dit jaar weer met elkaar zien dat de Kerk de moeite waard is.” (Foto: Bisdom Rotterdam)

“Als we vandaag voor de vijftigste keer Kerkbalans aftrappen, laten we ook dit jaar weer met elkaar zien dat de Kerk de moeite waard is, dat het evangelie ons raakt en geven we een signaal af dat de Kerk van Christus niet gemist kan worden in onze tijd.” De bisschop spreekt de hoop uit dat de huidige vrijwilligers erin mogen slagen ook nieuwe vrijwilligers te verwelkomen. Hij heeft daarbij met name ook de jongere generaties op het oog. “We gaan niet meer met kwitanties langs de deur. Steeds meer gebeurt digitaal. Jongere generaties kunnen mensen makkelijker via de ledenadministratie bereiken en enthousiasmeren. En dat is hard nodig om Kerkbalans ook de komende 50 jaar tot gemeenschappelijke actie te kunnen maken.”

Het landelijke campagneteam van Kerkbalans liet “erepenningen” maken. Ook in Gouda werden deze uitgereikt. (Foto: Bisdom Rotterdam)

Vanwege het 50-jarig jubileum van Kerkbalans liet het landelijke campagneteam “erepenningen” maken die in parochies uitgereikt kunnen worden. Ad Sosef bestelde er voor deze dag vijftig, waarvan er drie door de bisschop worden uitgereikt. Angelique Deichmann nodigt de mensen uit om naar voren te komen. Het zijn vrijwilligers zoals er veel zijn in de parochie, die er vaak te vinden zijn “en die je altijd om hulp kunt vragen”, aldus Angelique Deichmann. De drie vrijwilligers die een erepenning uit handen van de bisschop ontvangen zijn onder meer actief bij een koor, de PCI, de jongerencatechese en gebouwenbeheer, of actief als lector en voor de ledenadministratie.

Bij het rode-lopermoment vertellen vrijwilligers van de parochie waarom de Kerk belangrijk is. (Foto: Bisdom Rotterdam)

De bijeenkomst wordt afgesloten met het rode-lopermoment. Ad Sosef nodigt vier vrijwilligers uit om naar voren te komen en te vertellen waarom de Kerk belangrijk is, dat ze om de Kerk geven en daarom ook voor de Kerk geven. Zij vertellen over hun betrokkenheid bij de Alpha-cursus, bij de Ankerzondag waar jong tot oud eens per maand catechese krijgt, bij de Parochiële Caritas Instelling en de actie Kerkbalans.

Nadat Matthij Moons iedereen heeft bedankt en de groepsfoto is gemaakt, wordt de bijeenkomst afgesloten met een ontmoeting in de ruimte naast de kerk.

Foto: Bisdom Rotterdam

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven