Inspiratie

Kerktoetredersdag 2019: ‘De Heer roept ons tot geloof en gemeenschap’

Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 28 juni 2019

Foto: Peter van Mulken

Eucharistieviering, ontmoeting en rondleiding door de basiliek in Schiedam

Op zaterdag 22 juni verzamelden kerktoetreders uit het hele bisdom zich in de basiliek in Schiedam. Jaarlijks worden nieuwe katholieken uit alle parochies uitgenodigd voor deze bijeenkomst van ontmoeting en een eucharistieviering met de bisschop.

Voordat de mis begint, klinkt een getuigenis van een moeder en dochter uit de Sint Christoffelparochie in Rotterdam. Zij hebben zich door de doop, communie en het vormsel laten opnemen in de Kerk en zijn nu naar deze dag gekomen. “De Katholieke Kerk voelt heel dicht bij me, als een thuiskomen”, vertelt de moeder. “Toen ik vorig jaar met mijn dochter besprak dat ik me meer wilde gaan verdiepen in het katholieke geloof en voorstelde om samen vormsel te doen, stond zij meteen achter dat besluit. Het is heel fijn om dit samen te hebben mogen doen.”

Haar dochter vult aan: “Ik ben christelijk opgevoed en ik heb altijd op een christelijke school gezeten. Ik wist dat God bestond en dat zijn wonderen echt waren. Maar verder was ik er niet zo mee bezig. Mijn moeder wilde zich laten vormen en ik zou met haar meedoen en me ook laten dopen. Ik begon me tijdens de voorbereiding steeds meer te beseffen, dat dit is wat ik wilde: de weg van de sacramenten bewandelen en mijn geloof verdiepen.”

Moeder en dochter uit de Sint Christoffelparochie in Rotterdam vertellen over hun opname in de Kerk. (Foto: Peter van Mulken)

De bisschop opent de eucharistieviering met een kort woord van welkom: “Zoals de Heilige Geest zich met Pinksteren op de leerlingen neerzette, is God altijd met ons onderweg. We zeggen niet alleen als persoon ‘ja’ tegen de Heer, maar doen dat in de gemeenschap van de Kerk. Daarom ben ik blij u hier vandaag te ontmoeten. De Heer roept ons tot geloof en gemeenschap.”

Vanuit de schriftlezingen preekt de bisschop over de apostel Paulus. “De apostel Paulus was eerst helemaal niet zo op het spoor van Jezus”, aldus de bisschop. “Maar de Heer neemt het initiatief en laat Paulus zien dat niet hij de rechter is en dat hij wordt geroepen tot een ander leven. Paulus laat zich aan de hand nemen en er begint voor hem een ander leven. Paulus wordt gedoopt en opgenomen in de Kerk. De christenen vonden dat spannend. Was het geen truc om binnen te komen en hen allemaal te verraden? Maar ook die christenen ontdekken dat de Heer het initiatief neemt en ze nemen Paulus op, een nieuwe mens die zich bekeerd heeft.”

“Ook u mag bouwen op de Heer, omdat -ook al zijn we zwak en is ons geloof soms kwetsbaar- de Heer het initiatief heeft genomen en ons de gemeenschap van de Kerk heeft gegeven om samen het geloof te delen en te leven als gemeenschap van de Heer.” De bisschop spreekt de hoop uit dat de kerktoetreders getuigen van hun geloof. “Dan kan opnieuw het geloofsgesprek starten. En dan wordt u als Paulus na zijn bekering, die door zijn woord en liefde anderen weet te winnen voor Christus. En zo is het woord van God niet iets eenmaligs. Ik hoop dat u de stap die u heeft gezet altijd blijft koesteren. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor anderen. Niet alleen achter gesloten deuren, maar ook in het leven van alledag. De Heer roept en wij mogen initiatieven nemen om anderen te roepen tot gebed en vertrouwen in de Heer.”

Foto: Peter van Mulken

Aan het eind van de viering ontvangt iedereen de identiteitskaart ‘Hier ben ik’, waarop de data van het doopsel, de eerste communie en het vormsel kunnen worden genoteerd. Mgr. Van den Hende: “Hier ben ik. Dat zijn bijbelse woorden, van onder andere Samuel. Heer, ik wil er zijn om in geloof te leven met U en mijn roeping waar te maken met de talenten die U mij geeft en die niet voor mezelf houden, maar inzetten ook voor de wereld en de mensen om mij heen. Hier ben ik. Het is ook uw antwoord middenin uw leven.”

Vicaris Egging is concelebrant in de viering. Hij is rector van de basiliek en geeft de deelnemers in de middag na de lunch een rondleiding door de bijzondere kerk. Hij laat hen daarbij kennismaken met het levensverhaal van de heilige Liduina van Schiedam. Diaken Osseweijer is diaken van dienst. De Kathedrale Laurentius en Elisabeth Cantorij verzorgt de muzikale ondersteuning, onder leiding van Marc Schaap en met aan het orgel Aad de Kort. Monique Meeussen organiseert de dag als coördinator pastorale dienstverlening. Zij leest de eerste lezing en de voorbede in de viering. Gedurende de hele dag zorgt zij voor het goede verloop van het programma. Ze kan daarbij een beroep doen op de vrijwilligers van de basiliek, die de koffie en de lunch verzorgen.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven