Inspiratie

Maak het persoonlijk en concreet: diocesane bijeenkomst geldwerving

Door: Bisdom vrijdag 13 oktober 2017

Foto: Johan Wouters

In gesprek over over verdere verbetering van de actie Kerkbalans

“U gaat rijker weg dan u gekomen bent.” Met deze belofte opent Monique Meeussen, coördinator pastorale dienstverlening, de diocesane bijeenkomst over geldwerving op donderdag 12 oktober. Parochiebestuurders, leden van werkgroepen Kerkbalans en pastorale beroepskrachten spreken deze avond in Den Haag (Church of Our Saviour) met enkele inleiders over verdere verbetering van de actie Kerkbalans. Veel van de aanwezigen laten voor pr-doeleinden een professionele foto maken bij de Kerkbalansvlag. In een kleine studio kan bovendien een video-opname worden gemaakt.

De bijeenkomst opent met gebed. Vanuit de verbondenheid met de pelgrims die deelnemen aan de bisdombedevaart naar Rome, wordt de bedevaart noveen gebeden. Mgr. Van den Hende houdt de eerste inleiding. Hij spreekt over geven als teken van gelovige betrokkenheid, waarbij het erom gaat dat je “geeft met je hart". Mgr. Van den Hende: “We zijn deze avond begonnen met gebed. Een van de kenmerken van de ideale gemeenschap, zoals Handelingen die beschrijft, is de trouw in het gebed, het breken van het brood oftewel het vieren van de eucharistie, en gemeenschappelijk bezit. Gebed komt op de eerste plaats, omdat God ons bijeenroept. Hij heeft ons uitgekozen en geroepen om als gemeenschap op weg te gaan.”

De bisschop verwijst naar het bekende ‘bid en werk’ oftewel ‘ora et labora’. Daarop voortbordurend spreekt hij over ‘bid en geef’. “’Die twee zijn met elkaar verbonden. In het gebed laten we de Heer aan het woord, zijn we ontvankelijk voor zijn gaven en al biddend worden we meer verbonden met elkaar”, aldus de bisschop. “Dan gaat het niet alleen om het geven van geld, maar in de geest van het evangelie ook om je inzet. Je geeft iets van jezelf, gaven en talenten die je van God hebt ontvangen, om dat beschikbaar te stellen voor het evangelie.” En zo wordt ‘ora et labora’ met een kleine variatie ‘ora et dona’: “Laten we gesterkt door het gebed ons inspannen voor de Kerkbalans met de inzet van ons hart en met onze daden en talenten: ‘bid en geef’.”

“Leg uit waarom het belangrijk is wat je doet en hoe mensen bij kunnen dragen aan een ideaal dat je met hen deelt.”

Daarna spreekt prof. dr. Theo Schuyt van een toenemende behoefte aan zingeving en betekenisgeving en over de herontdekking van het particulier initiatief. Hij is hoogleraar filantropische studies aan de VU. Geldwerving gaat over een aandeel nemen in je eigen kerk, stelt hij. En hij vertelt: “Ik heb een goede boodschap. We zullen de grootste intergenerationele vermogensoverdracht gaan zien in de geschiedenis van Nederland. De ‘gouden eeuw’ van de filantropie. In de praktijk van het geven zijn de ouderen belangrijke bijdragers.” Hij geeft ook praktische tips, zoals: laat zien dat mensen het verschil kunnen maken met hun bijdrage en maak het zo concreet mogelijk waar je geld voor nodig hebt. “Investeer in de groep ouderen die geeft en betrek jongeren bij de activiteiten van de Kerk. En communiceer over succesvolle projecten, dat wil zeggen zorg voor de zichtbaarheid van de resultaten.”

“Hoe persoonlijk mag onze fondswerving worden?” vraagt drs. Jan van Berkel na de pauze, als de foto’s en de video’s zijn gemaakt. De directeur/bestuurder van de Leprastichting en voorzitter Goede Doelen Nederland geeft aan dat fondsenwerving gaat over een persoonlijke relatie aangaan en mensen overtuigen dat je samen iets voor elkaar kunt krijgen. Op basis van idealen. “Stel dat je een kerkgebouw open wil houden. Kun je uitleggen waarom het belangrijk is wat je er doet en hoe mensen bij kunnen dragen aan een ideaal dat je met hen deelt?” Hij spreekt daarom ook niet van een gift, maar van een bijdrage: “Je biedt mensen de mogelijkheid om bij te dragen aan het ideaal. Dus kun je aangeven wat je droom is en wat je volgend jaar voor elkaar wilt krijgen?”

Foto: Johan Wouters

Kerkbalansconsulent Ad Sosef tenslotte is aanwezig met enkele andere consulenten die parochies ondersteunen bij het verbeteren van hun actie Kerkbalans. Een van de deelnemers in de zaal geeft aan dat een positieve inspanning inderdaad loont, omdat enkele parochiekernen het afgelopen jaar 10 à 15% meer bijdragen Kerkbalans ontvingen. Ad Sosef vertelt wat belangrijk is voor een goede actie Kerkbalans, zoals bewustwording, teamvorming, aandacht voor vrijwilligers, een portefeuillehouder fondsenwerving, een gepersonaliseerde brief persoonlijk bezorgen en een up-to-date ledenadministratie.

“En zorg voor promotie”, benadrukt hij. “Laat je zien en horen het hele jaar door, want de actie Kerkbalans duurt 365 dagen.” Om de campagne van 2018 tot een succes te maken, is het van belang parochianen tijdig te herinneren aan de Actie Kerkbalans en hen op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen. Op de website van het bisdom worden daarom de komende maanden voorbeeldberichten aangeboden. Het eerste nieuwsbericht gaat over de werkgroepen die weer volop aan de slag zijn. Ook een startmoment in januari helpt om de actie op de kaart te zetten bij de pers en vrijwilligers te enthousiasmeren. Parochies kunnen een startmoment ook samen met de protestantse kerken organiseren.

Algemeen econoom John Bakker dankt alle aanwezigen en de inleiders voor hun komst.


Parochies konden voor pr-doeleinden een foto laten maken. In een kleine studio kon een video-opname worden gemaakt. (Foto: Johan Wouters)

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven