Inspiratie

Meet & greet Kerkbalans: cijfers en vernieuwde service Kerkbalansfolder

Door: Bisdom Rotterdam maandag 18 oktober 2021

Ad Sosef van het Actie Kerkbalans Servicecentrum presenteert de Kerkbalanscijfers van parochies in het bisdom.

Een hybride bijeenkomst met mensen op locatie en online deelnemers

Op maandagavond 11 oktober heeft de meet & greet Kerkbalans plaatsgevonden voor parochiebesturen, werkgroepen Kerkbalans en belangstellenden. In totaal namen ongeveer vijftig mensen deel aan de bijeenkomst die hybride werd gehouden. Met ongeveer twintig mensen op locatie in een bijruimte van de Church of our Saviour in Den Haag en ongeveer dertig mensen die online deelnamen.

Aan het begin van de avond heet algemeen econoom John Bakker iedereen welkom. Hij verwijst naar de trefwoorden communio, participatio, missio van de bisschoppensynode 2023, waarvoor op zondag 17 oktober de voorbereiding in de bisdommen startte. Het inzamelen van voldoende middelen voor de kerkgemeenschap is een belangrijke inzet ten behoeve van het leven en de zending van de Kerk. Bij de opening van de avond bidden de deelnemers het gebed om de Heilige Geest, dat vanwege de bisschoppensynode wordt verspreid als gebedskaart.

Daarna is het woord aan Ad Sosef van het Actie Kerkbalans Servicecentrum. Hij presenteert de cijfers van parochies in het bisdom waar het gaat om de opbrengst van de actie Kerkbalans. In 2019 liet de opbrengst van de Actie Kerkbalans in parochies in het bisdom een kleine daling zien van 1,3% ten opzichte van het jaar ervoor. In 2020 was er een stijging van 4,3% ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat wil niet zeggen dat de totale inkomsten van parochies als zodanig in deze jaren zijn gestegen. Omdat door de coronamaatregelen veel minder mensen fysiek deel konden nemen aan vieringen in 2020 waren er bijvoorbeeld duidelijk minder collecte-opbrengsten.

Ook het komende jaar wil het Actie Kerkbalans Servicecentrum werkgroepen Kerkbalans ondersteunen. Op initiatief van het Servicecentrum worden parochies ontzorgd waar het gaat om het maken van een mooie Kerkbalansfolder. Het bisdom heeft Celine Timmerman bereid gevonden om parochies te ondersteunen met een professionele tekstredactie en opmaak. Celine werkt onder meer als schrijfster voor Tussenbeide. Voor de uitvoering van de Kerkbalansfolder legde het bisdom contact met bureau voor geloofscommunicatie De Zalige Zalm, zodat gebruik kan worden gemaakt van hetzelfde systeem als waar veel parochiebladredacties in het bisdom mee werken.

Celine Timmerman legt op deze avond de werkwijze van het maken van een eigen, aansprekende folder uit. Er zijn twee varianten beschikbaar voor parochies. De ene variant is een folder met tekst en beeld die kant-en-klaar gereed is voor parochies. Daar hoeven enkel het eigen logo en de adresgegevens van de parochie aan toegevoegd te worden. De andere variant biedt de mogelijkheid om basisteksten en beelden te vervangen met eigen, lokaal materiaal. Celine Timmerman nodigt daar op de avond van harte toe uit, omdat eigen, lokale informatie de herkenbaarheid voor en dus de betrokkenheid van de aangeschreven parochianen vergroot. Daarbij reikt het bisdom met hulp van Celine ook weer artikelen aan voor de parochiebladen. Redacties kunnen deze artikelen één op één overnemen. In de artikelen wordt aandacht gevraagd voor Kerkbalans met wervende teksten en foto’s.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven