Inspiratie

Met Maria en de Kerk bidden om de Heilige Geest

Door: Bisdom Rotterdam donderdag 21 mei 2020

Maria van de Wijnhaven in de Eendrachtskapel in Rotterdam. (Foto: Bisdom Rotterdam)

Noveen ter voorbereiding op Pinksteren in het Jaar van het Woord van God

De voorbereiding op Pinksteren valt dit jaar samen met de laatste dagen van de maand mei. De maand mei is vanouds verbonden met de heilige maagd Maria en op Pinksteren gedenkt de Kerk de gebeurtenis van de uitstorting van de Heilige Geest. Negen dagen lang, van Hemelvaart tot aan de vooravond van Pinksteren, nodigt bisschop Van den Hende u uit om met Maria en de gehele Kerk samen bidden om de komst van de Heilige Geest. In het diocesane Jaar van het Woord van God is in de noveen iedere dag een gedeelte uit de Heilige Schrift opgenomen.

De intenties van deze noveen zijn:

  • Om zorgvuldigheid nu vanaf juni weer publieke vieringen plaatsvinden in onze kerken;
  • Om geestkracht voor de priesters, diakens en allen die meewerken in pastoraat en diaconie;
  • Om inspiratie voor geloofsleerlingen die hun opname in de Kerk moesten uitstellen;
  • Om geloof voor eerste communicanten en vormelingen die wachten op hun viering;
  • Om roepingen tot het priesterschap en het diaconaat voor de parochies van ons bisdom;
  • Om sterkte voor corona patiënten en andere zieken en voor hen die zieken verzorgen;
  • Om steun voor mensen wier bedrijf of baan door recessie verloren is gegaan of wordt bedreigd;
  • Om goede waarden en normen in politiek en economie;
  • Om solidariteit in de samenleving van Nederland en in Europa.

Elke dag om 12 uur komt een korte video beschikbaar op deze website. Zo kunt u de noveen bidden samen met bisschop Van den Hende.

Dag 5: dinsdag 26 mei

Kruisteken
Wees gegroet
Schriftlezing
Uit het evangelie van Lucas (3, 21-22): Terwijl al het volk zich liet dopen door Johannes en Jezus na zijn doop in gebed was, geschiedde het dat de hemel openging en de Heilige Geest, in lichamelijke gedaante als een duif, over Hem neerdaalde, en een stem uit de hemel sprak: Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in U heb ik mijn behagen gesteld.
Stilte
Gebed om de Heilige Geest

Dag 4: maandag 25 mei

Kruisteken
Wees gegroet
Schriftlezing
Uit het evangelie van Lucas (Lucas 2, 22-28): Toen de tijd aanbrak, [..] brachten zij het kind naar Jeruzalem om het aan de Heer op te dragen [..] Simeon had een godsspraak ontvangen van de Heilige Geest dat de dood hem niet zou treffen, voordat hij de Gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd. Door de Geest gedreven was hij naar de tempel gekomen [..] nam het kind in zijn armen en verkondigde Gods lof [..]
Stilte
Gebed om de Heilige Geest

Dag 3: zaterdag 23 mei

Kruisteken
Wees gegroet
Schriftlezing
Uit het evangelie van Lucas (Lucas 1, 67-68): Zacharias, de vader van Johannes de Doper, werd vervuld van de Heilige Geest en sprak in profetische woorden: Geprezen zij de Heer, de God van Israël: want Hij heeft zijn volk bezocht en het verlost.
Stilte
Gebed om de Heilige Geest

Dag 2: vrijdag 22 mei

Kruisteken
Wees gegroet
Schriftlezing
Uit het evangelie van Lucas (Lucas 1, 39-45): Maria reisde met spoed naar het bergland, naar een stad in Judea. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth [..] Elisabeth werd vervuld van de heilige Geest en riep met luider stemme uit: Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.
Stilte
Gebed om de Heilige Geest

Dag 1: donderdag 21 mei

Kruisteken
Wees gegroet
Schriftlezing uit het evangelie van Lucas (Lucas 1, 26-38): De engel Gabriel werd van godswege gezonden naar de maagd Maria: wees gegroet, begenadigde, de Heer is met u [..] Vrees niet Maria want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven [..] De Heilige Geest zal op u neerkomen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen [..] En Maria zei: Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.
Stilte
Gebed om de Heilige Geest

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven