Inspiratie

Mgr. Van den Hende en jongeren in gesprek over jong en oud in de Kerk

Door: Bisdom Rotterdam donderdag 27 december 2018

Jongeren en de bisschop sluiten korte serie gesprekken af

Op donderdag 20 december spraken jongeren en de bisschop met elkaar over jongeren en de Kerk. Deze vierde avond was het slot van een serie gesprekken rond de bisschoppensynode in Rome (8-28 oktober). De jongeren wisselden drie keer onderling uit. Nu werd op het bisdomkantoor in Rotterdam verslag gedaan van de gesprekken en uitgewisseld met Mgr. Van den Hende.

De jongeren vertellen de bisschop waarom ze ingingen op de uitnodiging om met elkaar en het bisdom over de synode te spreken. “Het leek me leuk om uit te wisselen met andere jongeren en was benieuwd wat die erover zouden zeggen, uit nieuwsgierigheid wat er voor vruchtbaars kan komen uit de bisschoppensynode”, zegt de één. “Ik vond het interessant om met elkaar te kunnen brainstormen over het geloof en hoe jongeren, de Kerk en de maatschappij op elkaar aan kunnen sluiten”, vertelt een ander.

Desiree Bühler is medewerker voor het jongerenpastoraat. Ze begeleidde de gesprekken, nadat kapelaan Daan Huntjens en vicaris-generaal Tjeerd Visser op initiatief van de bisdomstaf een groep jongeren hadden benaderd voor de gesprekken. Er werden twaalf jongeren (20-30 jaar) persoonlijk uitgenodigd, waaronder jongeren van de RKJ, de leiding van de zomerkampen van het bisdom, theologiestudenten en vrijwilligers van de Vuurdoop.

Uit de gesprekken van de jongeren blijkt hoe belangrijk het voor hen is om direct contact te onderhouden met een pastorale beroepskracht, zodat ze een pastorale band op kunnen bouwen en ook over geloof kunnen spreken.

Desiree geeft een korte reflectie op de gesprekken. “De jongeren van nu groeien op in een wereld waar ze positief kritisch in staan”, vertelt ze. “Ze willen graag weten waarom bepaalde keuzes gemaakt worden.” Bijvoorbeeld als het gaat om het thema ‘relaties’. “Jongeren die opgroeien in een snelle en vluchtige en ook digitale wereld, waarin je met één druk op de knop iemand kunt ontvrienden en binnen een halve minuut tien mensen weg kunt swipen op datingsites, hebben verdieping nodig en gesprekken over wat een menswaardige relatie met een ander nu eigenlijk betekent. Relaties met vrienden, met een toekomstige partner en de relatie met God.”

Uit de gesprekken van de jongeren blijkt hoe belangrijk het voor hen is om direct contact te onderhouden met een pastorale beroepskracht, zodat ze een pastorale band op kunnen bouwen en ook over geloof kunnen spreken. “In het kader van het pastoraat laagdrempelig aanwezig en aanspreekbaar zijn, blijkt belangrijk te zijn”, constateert Desiree. Dat kan helpen om een ander punt aan te pakken. Desiree: “Veel jongeren hebben de ervaring dat de parochie niet ook van hen is. Jongeren willen en kunnen als gelovigen volwaardig meedraaien in de parochie. Ze hebben daarvoor scholing nodig en zijn soms wat overmoedig in het idee wat ze allemaal al kunnen. Hun inzet zal soms met vallen en opstaan gaan, maar dat is met iedereen zo.”

Mgr. Van den Hende: “Het is een uitdaging hoe we het geloof in Christus doorgeven en de brug naar de voorgaande generaties slaan.” Een paar zaken bemoeilijken de continuïteit van de geloofsoverdracht. Waar jongeren vroeger spontaan naar ouderen keken voor wijsheid, is de laatste decennia de jeugd meer zelf centraal komen te staan. Oudere generaties kijken nu juist vaak naar jongeren voor een antwoord op de vraag hoe ze de (digitale) wereld moeten begrijpen. En terwijl oudere generaties veelal denken dat jongere mensen niet meer op catechese zitten te wachten, hebben jongeren daar vaak juist wel behoefte aan en vragen om kennis en gesprek aangaande de inhoud en de beleving van het geloof.

Desiree Bühler biedt Mgr. Van den Hende een gespreksverslag aan.

“Soms gaan we inderdaad te snel en hebben we te wilde ideeën,” reageert een van de jongeren, maar met ruimte en voldoende kaders “komen we wel op goede mogelijkheden.” Oudere generaties zijn minder gewend om over hun geloof te spreken, merkt een van de jongeren, die daaraan toevoegt dat je desondanks veel kunt leren van de betrokkenheid van ouderen. Weer een ander merkt dat roeping voor ouderen vaak specifiek over het priesterschap of religieuze leven gaat. Voor de jongeren is het vaak breder en gaat het ook over hoe je als gedoopte voor de klas staat, projectleider bent, conservator in een museum et cetera. De bisschop onderstreept dat: “Roeping gaat over hoe je vanuit je geloof in Christus’ Naam het verschil kunt maken tot opbouw van het rijk van God.”

Daarom vertelt de bisschop nog over het nieuwe themajaar dat binnenkort start in het bisdom: een Jaar van de Roepingen. Mgr. Van den Hende: “Roeping is niet alleen iets voor de paus en bisschoppen. Iedere mens wordt door God geroepen. De roeping, die je ontvangt van God hangt samen met Gods bedoelingen en met jouw talenten. Die roepingen komen samen in de gemeenschap van de Kerk. De zending die we als Kerk van Christus gekregen hebben, mogen we samen gestalte geven. In kracht van de Heilige Geest vullen de verschillende roepingen elkaar aan.”

Desiree Bühler tot slot bedankt de jongeren voor hun inbreng. De bisschop onderstreept dat met een rozenkrans die hij eerdere deze week in Rome van paus Franciscus ontving en die hij nu aan elk van de deelnemers aan het gesprek overhandigt.

Drie bijeenkomsten

Er waren drie bijeenkomsten gepland. De eerste bijeenkomst vond plaats voor de bisschoppensynode, op 16 september 2018. De tweede bijeenkomst was gepland tijdens de synode, op 21 oktober 2018. Omdat veel jongeren op die dag verhinderd bleken, werd gekozen voor een schriftelijke uitwisseling. De derde bijeenkomst werd gehouden na de synode, op 18 november 2018. Er werd gesproken in het verlengde van de presynode van jongeren (19-24 maart 2018 in Rome), die een voorbereiding was op de bisschoppensynode (8-28 oktober 2018 in Rome).

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven