Inspiratie

Minisymposium ‘Zin in zorg’

Door: Bisdom donderdag 18 mei 2017

Foto: Peter van Mulken

Zorg die zo goed mogelijk bijdraagt aan een beschaving van liefde

Met het minisymposium “Zin in zorg” stond het bisdom Rotterdam een middag stil bij de betekenis van zin, waarden en levensbeschouwing in de zorg. Het minisymposium werd op 11 mei georganiseerd door Emile Boleij, bisschoppelijk gedelegeerde voor de zorg, en gehouden in een zaal van het Sophia kinderziekenhuis. Mgr. Van den Hende was dagvoorzitter.

Aan het begin van de bijeenkomst zien de deelnemers een gedeelte uit de documentaire ‘Kijken in de ziel: Op de drempel’. Emile Boleij: “We startten hiermee, omdat het interviews zijn met mensen die te horen hebben gekregen dat ze niet lang meer te leven hebben. Je ziet hoe zij op zichzelf worden teruggeworpen en zin en betekenis moeten geven in die situatie. Een van de mensen in de documentaire constateert: we leren van alles in ons leven, maar niet hoe we moeten sterven.”

Daarna vertellen Rita Arts en Fieke Wolfs hoe het Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg werkt vanuit het idee van menslievende zorg. Zij geven een presentatie vanuit de verrassende woordcombinatie ‘lief ziekenhuis’. Het thema is een aansporing om oog te hebben voor de concrete situaties van concrete mensen om te zien wat je kunt betekenen. “Zorg is relationeel, de zorgverlener is betrokken op de patiënt of cliënt. De passie van de medewerkers zit veelal in die betrokkenheid op patiënten. Door de professionalisering in de zorg is dat onder druk komen te staan”, signaleert Emile Boleij. “Je ziet nu hoe zorginstellingen zoeken naar manieren om die menselijke aandacht vorm te geven. Een patiënt is geen nummer."

Foto: Peter van Mulken

“Daarom hebben we ook dit symposium willen organiseren”, vervolgt hij. “Zingeving en levensbeschouwing spelen in de zorg veel vaker en ook veel intenser dan soms wordt gedacht. Mensen moeten zin en betekenis geven aan wat hen overkomt.”

De laatste spreker van het minisymposium is Hans Evers (geestelijk verzorger in Leiden). Hij spreekt over het Zorgvisieberaad, waarin verpleegkundigen en artsen samen spreken over concrete casussen, waarbij gebruik gemaakt van specifieke technieken, zoals stemkastjes. Emile Boleij: “Die stemkastjes zijn anoniem. Zo wordt iedere deelnemer uitgedaagd om zijn of haar mening goed te overdenken. Want ook de zorgverleners moeten zin en betekenis geven in situaties.”

Mgr. Van den Hende sluit de bijeenkomst af. Hij verbindt de thematiek waarover is gesproken met het inmiddels in het bisdom vertrouwde begrip netwerk van liefde. “Mensen die zorg ontvangen zijn kwetsbaar, maar degenen die zorg geven zijn evenzeer kwetsbaar”, zegt hij, “wanneer zij zich laten bevragen op de betekenis van de zorg in het licht van de menselijke waardigheid, om zo goed mogelijk bij te dragen aan een beschaving van liefde. Kortom, het gaat om zorg voor en door mensen die allen geschapen zijn naar Gods beeld.”

Het was de tweede keer dat het bisdom een dergelijk minisymposium organiseerde. De bijeenkomsten mogen rekenen op goede belangstelling van zo’n 50 mensen.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven