Inspiratie

‘Nationale Roepingenweek’ in Nederland

Door: Bisdom Rotterdam donderdag 24 oktober 2019

Foto: Ramon Mangold

Landelijke gebedsestafette voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven

Dit jaar organiseert de R.-K. Kerk in Nederland voor het eerst een ‘Nationale Roepingenweek’. Van zondag 3 t/m zaterdag 9 november zijn er in de bisdommen speciale vieringen waarin de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven centraal staat. De Roepingenweek is een initiatief van het IRO (Interdiocesaan Roepingen Overleg).

Binnen de landelijke gebedsestafette die in de bisdommen wordt gehouden, zal in het bijzonder op maandag 4 november in het bisdom Rotterdam worden gebeden om roepingen. Op deze dag verwelkomt Centrum Vronesteyn voor de priester- en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam de icoon van de heilige Willibrord. Deze icoon reist vanwege de gebedsestafette door de bisdommen. De heilige Willibrord is de patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie en de Nationale Roepingenweek vindt plaats rond het Hoogfeest van Willibrord (7 november).

Op deze maandag 4 november zullen de staf en studenten van Vronesteyn samen met Mgr. Van den Hende de eucharistie vieren en bidden om roepingen. Daarna worden gelovigen uit het bisdom uitgenodigd om zich aan te sluiten bij het gebed om roepingen. In de bijzondere landelijke roepingenweek is er namelijk op woensdagmorgen 6 november een heilige Mis met de bisschop in de kathedraal (9.30 uur) en vervolgens eucharistische aanbidding in de dagkapel (tot 20.00 uur). Mgr. Van den Hende: “Dit is bij uitstek de gelegenheid om in de nabijheid van Christus die in het heilig Sacrament aanwezig is, samen te bidden om roepingen in het bisdom en in de kerkprovincie. Eigenlijk is het samen bidden als gemeenschap van geroepenen reeds een eerste antwoord op de roepstem van de Heer, die ons het eerst heeft liefgehad en blijft liefhebben.”

“Vanwege ons diocesane Jaar van de Roepingen blijven we tevens bidden om roepingen tot het huwelijk en vragen wij de Heer om iedere gelovige te helpen te leven vanuit de genade en inspiratie van het doopsel.”

In het bisdom Rotterdam valt de Nationale Roepingenweek in het diocesane Jaar van de Roepingen. Mgr. Van den Hende benadrukt in dit jaar het belang van het gebed om roepingen: “Het Jaar van de Roepingen biedt bij uitstek de gelegenheid om persoonlijk en in gezamenlijkheid te bidden om roepingen tot het priesterschap. Bidden om roepingen betekent dat de Kerk gehoorzaam wil zijn aan de aansporing van de Heer die gevraagd heeft om te bidden voor nieuwe arbeiders voor zijn oogst.”

“Door te bidden in parochies om roepingen wordt de overtuiging hoorbaar dat het dienstwerk van het gewijde ambt nodig is voor de voortgang van de verkondiging, de heiliging en de leiding van het volk van God, een dienstwerk aan alle gedoopten in de Kerk. In de Kerk als gemeenschap van geroepenen wordt ook aan de priesters zelf gevraagd te blijven bidden om nieuwe roepingen. Dit bidden -persoonlijk en gezamenlijk- zal niet zonder vrucht zijn wanneer priesters daadwerkelijk laten zien dat zij mensen van gebed zijn, dat zij overtuigd zijn van de kracht ervan én dat zij in geloof hechten aan de voortzetting van het ambt van priester in de Kerk van vandaag en morgen.”

Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) spreekt over het ambtelijk priesterschap op grond van de wijding en het gemeenschappelijk priesterschap van de gelovigen op basis van het doopsel. Mgr. Van den Hende: “Het ambtelijk priesterschap en het gemeenschappelijk priesterschap zijn echter geen gescheiden werelden. Integendeel, priesters en andere gelovigen zijn in hun roepingen rechtstreeks verbonden met Christus, respectievelijk door het sacrament van de wijding en het sacrament van het doopsel. In het licht hiervan dient er niet alleen sprake te zijn van broederschap tussen priesters onderling, maar ook van broeder- en zusterschap waar het gaat om de banden in geloof tussen de christengelovigen en de gewijde bedienaren. Samen zijn zij geroepen om in en vanuit de gemeenschap van de Kerk als netwerk van liefde te getuigen van Christus en zijn evangelie, in de Nederlandse samenleving waarvan wij deel uit maken.”

In het verlengde van de jaarlijkse Roepingenzondag (vierde zondag van Pasen) wordt in de komende Roepingenweek ook gebeden om roepingen tot het diaconaat en het religieuze leven. Mgr. Van den Hende: “Vanwege ons diocesane Jaar van de Roepingen blijven we tevens bidden om roepingen tot het huwelijk en vragen wij de Heer om iedere gelovige te helpen te leven vanuit de genade en inspiratie van het doopsel.”

Mgr. Van den Hende reikt onderstaand gebed aan. Dit verscheen eerder voor Roepingenzondag 2018.

Gebed om roepingen

Almachtige God en Vader,
wij danken U voor Jezus Christus uw Zoon,
die voor ons is mens geworden,
die het gezicht is van uw barmhartigheid.

Wij danken U voor de gaven van de Heilige Geest,
waardoor uw Kerk als netwerk van liefde,
geroepen is het Evangelie te verkondigen
en te bouwen aan een beschaving van liefde.

Wij bidden U:
geef ons priesters
om alle gedoopten te leiden
op de weg van uw barmhartigheid,
geef ons diakens
die met heel hun hart in dienst staan van uw liefde.

Help ons, die gedoopt zijn,
om samen te blijven getuigen van uw Naam
in woord en daad.

Door Christus onze Heer.
Amen.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven