Inspiratie

Ontmoeting bisschop Van den Hende en deelnemers ‘Kom en zie’

Door: Bisdom Rotterdam donderdag 16 mei 2024

Foto’s: Bisdom Rotterdam

Gesprek over roeping en de priester- en diakenopleiding

Op maandag 13 mei sloten vier deelnemers hun ‘Kom en zie-jaar’ af. Bisschop Van den Hende was hierbij te gast. Met de deelnemers, rector Walter Broeders en spirituaal Jeroen Smith bad de bisschop de vespers. Daarna was er een gezamenlijke maaltijd en een gesprek.

Rector Broeders heet de bisschop welkom deze avond. Bij de uitwisseling nodigt hij de deelnemers uit om te vertellen over hun ervaringen sinds de vorige bijeenkomst. Hoe is het gegaan met de gebedstijden en met de reflectievragen voor de afgelopen periode? Wat ging goed en wat is minder goed gelukt? Een van de deelnemers geeft aan dat de vorige bijeenkomst mooie vragen meegaf. Een ander vertelt dat het door omstandigheden deze keer minder goed is gelukt om de gebedstijden vast te houden, omdat de kinderen vakantie hadden en het extra druk was in het gezin.

De mannen delen met de bisschop wat het ‘Kom en zie-jaar’ hen heeft gebracht. Met name de structuur in het gebed wordt genoemd en ook het belang om de tijd te nemen bij het onderscheiden van je roeping. Alle deelnemers hebben in het ‘Kom en zie-jaar’ contact met een geestelijk begeleider met wie ze regelmatig spreken. De rector en de spirituaal begeleiden de maandelijkse ontmoetingen op Vronesteyn.

Bisschop Van den Hende geeft aan dat hij het traject van ‘Kom en zie’ heel belangrijk vindt, omdat het de kans biedt om samen met Vronesteyn in gesprek te gaan over de vraag waartoe God je roept, wat het geloof in je leven betekent en wat het inhoudt om in je leven een stap te zetten in antwoord op een roeping.

“Ik vind het mooi dat jullie aangeven dat het ‘Kom en zie-jaar’ jullie verdieping geeft wat betreft de vraag waartoe God je roept en of dit het priesterschap of diaconaat is. Het is niet zo dat je aan het einde van het traject automatisch klaar bent voor de priesteropleiding of diakenopleiding. Want Vronesteyn heeft een procedure voor de aanname. Het is wel zo dat wanneer je diaken of priester wil worden en dat in de opleiding wil onderzoeken, je met Vronesteyn kunt spreken over de mogelijkheden daartoe.”

Een van de vragen aan de bisschop gaat over de roeping tot het priesterschap, meer concreet een roeping als bisdompriester of als religieus. Priesters die religieus zijn verbinden zich aan een orde en aan het charisma van die orde of congregatie. Zij kunnen hun dienstwerk binnen de Kerk in het hele land of daarbuiten inzetten. Bisdompriesters verbinden zich aan een bisdom en de zielzorg voor de mensen in dat gebied als medewerkers van de bisschop.

Een andere vraag gaat over de duur van de opleiding tot diaken en of er in het bisdom ook diakens onbezoldigd werkzaam zijn, die een reguliere baan combineren met een taak als diaken. De bisschop schetst de mogelijkheden aan de hand van enkele voorbeelden. Waar het gaat om de duur van de opleiding zegt hij dat deze vergelijkbaar is met de duur van de opleiding tot priester. “Of je nu voltijds in een parochie werkt als diaken of een parttime taak hebt: je bent volledig diaken krachtens de wijding en daar hoort een volledige opleiding en vorming bij”, aldus de bisschop. Een van de deelnemers vat het puntig samen: “Van een arts die maar de helft van het aantal operaties doet, zou je ook niet willen dat hij of zij maar de helft van de opleiding heeft.”

In september 2024 start een nieuw ‘Kom en zie-jaar’.

Kom en zie

Met ‘Kom en zie’ biedt Vronesteyn een onderscheidingsjaar aan, als centrum voor de priester- en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam. Dit onderscheidingsjaar staat open voor mannen (18-45 jaar) die op zoek zijn naar hun roeping en daarbij ook de mogelijkheid van het priesterschap of diaconaat openhouden. Het ‘Kom en zie-jaar’ is een weg van ontmoeting, onderricht, uitwisseling en gebed rond het thema roeping. Het programma bestaat uit een maandelijkse bijeenkomst, een wekelijks uur van onderscheiding, dagelijks gebed en persoonlijke begeleiding.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven