Inspiratie

Pastoraal Bulletin: ‘Geroepen worden’

Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 20 december 2019

Roeping is niet steeds groots en meeslepend, maar altijd nodig en nuttig

Bij de afsluiting van het diocesane Jaar van de Roepingen verschijnt het Pastoraal Bulletin ‘Geroepen worden’. “Als God roept, houdt Hij rekening met ons kunnen en kennen en verheft dat. Hij tilt ons op en maakt wie en wat wij zijn nog beter”, schrijft hoofd pastorale dienstverlening Robert Jan Peeters in het voorwoord.

In de brochure vertellen verschillende mensen over hun roeping. Robert Jan Peeters: “Zoveel mensen, zoveel roepingen. Natuurlijk mogen wij ons spiegelen aan wat anderen als hun roeping verstaan. Het gaat er echter om de eigen roeping te herkennen, de roepstem van God in ons eigen hart te horen en daar gehoor aan te geven. Dat is niet steeds groots en meeslepend maar wel altijd nodig en nuttig.”

Mensen die aan het woord komen zijn priesters en diakens, vrijwilligers, mannen en vrouwen, jong en oud. Zij vertellen hoe zij in hun leven op weg zijn gegaan met God, en dat gebed, de sacramenten en de gemeenschap van de Kerk kracht geven in vreugde en ook in verdriet. Deze persoonlijke bijdragen worden afgewisseld met inspiratieteksten. Dat zijn onder meer teksten uit de Bijbel over mensen die door God worden geroepen, zoals de roeping van Samuel (1 Samuel 3, 1-10) en Jeremia (Jeremia 1, 4-9).

Daarnaast bevat het Pastoraal Bulletin verdiepende artikelen. Die gaan onder meer over de roeping tot heiligheid in de hedendaagse wereld, waar paus Franciscus over schrijft in ‘Gaudete et exsultate’. De paus is praktisch in zijn aanbevelingen voor een heilig leven, benadrukt Jan Maasen in deze bijdrage: “Op de vraag hoe je een goed christen wordt, is het antwoord van paus Franciscus: ieder moet op zijn manier doen wat Jezus zegt in de Bergrede (par. 63), in het bijzonder in de zaligsprekingen.”

Heiligheid volgens paus Franciscus is dan:

  • arm zijn in het hart
  • reageren met nederige zachtmoedigheid
  • weten te huilen met de ander
  • hongerig en dorstig de gerechtigheid zoeken
  • kijken en handelen met barmhartigheid
  • een hart vrijhouden van alles wat de liefde bezoedelt
  • vrede stichten rondom ons
  • iedere dag de weg van het evangelie aanvaarden, ook al levert dat problemen op

Jan Maasen: “En mocht dat nog niet duidelijk genoeg zijn, volg dan de gedragsregel uit Matteüs 25, waarin de zaligspreking van de barmhartigheid nog eens hernomen wordt en waaraan de werken van barmhartigheid ontleend zijn: ‘in deze oproep om Hem te herkennen in de armen en lijdenden openbaart zich het hart zelf van Christus, zijn gevoelens en diepste keuzes, waaraan iedere heilige zich tracht te conformeren’ (par. 96).”

Wie praktisch aan de gang wil na het lezen van het Pastoraal Bulletin en zijn of haar persoonlijke roeping beter op het spoor wil komen, kan terecht bij de laatste bijdrage in de brochure. Hierin beschrijft pastoraal werkster Marianne Hoogervorst, begeleider van de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola, hoe je met die methode kunt ontdekken wat God van je wil.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven