Inspiratie

Slot van het Jaar van de Roepingen

Door: Bisdom Rotterdam dinsdag 26 november 2019

Foto: Ramon Mangold

De Kerk heeft ieders gelovig engagement nodig

Op het Hoogfeest van Christus Koning (24 november) eindigde het Jaar van de Roepingen. In een brief aan parochies, die aan het begin van het jaar werd verspreid (12-13 januari), nodigde Mgr. Van den Hende alle gelovigen uit om in 2019 in het Jaar van de Roepingen “bisdombreed stil te staan bij de roeping die we van de Heer ontvangen hebben, als gemeenschap en persoonlijk.”

De Kerk heeft als levend lichaam het gelovig engagement van de verschillende ledematen nodig. Tijdens de chrismamis 2019 zei de bisschop daarover: “God roept niet alleen in het verleden, maar ook nu. De apostel Paulus beschrijft de Kerk als een lichaam met verschillende ledematen, met Christus als het hoofd en de ledematen die elkaar in Christus’ naam van dienst zijn en die elkaar aanvullen op basis van de hun toevertrouwde gaven en roeping” (1 Kor. 12, 12-31/Rom. 12, 4-5).

Bij die chrismamis, op 17 april, ontvingen parochies de ID-kaart ‘hier ben ik’. Hierop kunnen mensen de gegevens van hun doop, de eerste communie en het vormsel noteren. De uitreiking van de ID-kaart tijdens de chrismamis onderstreepte de band tussen de sacramenten en de roeping van alle gelovigen. “We worden uitgenodigd om onze woorden en daden te laten inspireren door de woorden en daden van Jezus Christus”, zegt de kaart. “In de gemeenschap van de Kerk mogen we beseffen dat de levende Heer bij ons komt in de viering van de sacramenten.”

“In de gemeenschap van de Kerk mogen we beseffen dat de levende Heer bij ons komt in de viering van de sacramenten.”

Het hele jaar door hebben parochies de kaarten kunnen gebruiken en ook de bisschop zelf gebruikte ze bij de vieringen van het vormsel. Zo ook op zondag 24 november op de laatste dag van het Jaar van de Roepingen tijdens de vormselviering in de H. Willibrordusparochie (Lisse e.o.). “Meer dan op andere zondagen zijn in een vormselviering verschillende generaties van gelovigen aanwezig. De vormelingen worden omringd door hun ouders en grootouders en hun zusjes en broertjes zijn erbij”, vertelt de bisschop. “Aan de hand van de ID-kaart, waarop de data van doopsel, eerste communie en vormsel worden vermeld, heb ik de gelegenheid om als vormheer de aanwezigen uit te nodigen zich meer bewust te worden van de betekenis van de sacramenten en zich als gedoopten meer open te stellen voor de roepstem van de Heer.”

Mgr. Van den Hende: “De Kerk als gemeenschap van geroepenen wordt gesterkt en geleid door de Heilige Geest, die de Trooster en de Helper is. Heel bijzonder bij het vormsel is er grote aandacht en openheid voor de gaven van de Geest. Op zo'n moment is er alle reden om de vraag te stellen: waartoe roept God mij, waartoe roept God ons? En om steeds opnieuw in je leven als geroepene te blijven bidden tot de Heilige Geest.”

Enkele activiteiten in het bisdom in het Jaar van de Roepingen:

  • Het diocesane Jaar van de Roepingen werd aangekondigd door Mgr. Van den Hende in het kerstnummer van Tussenbeide. Het themajaar begon op het Feest van de Doop van de Heer (13 januari) en werd afgesloten op het Hoogfeest van Christus Koning (24 november).
  • In maart (25-27 maart) werd een retraite gehouden voor de diocesane priesters met de bisschop als inleider. Dertien priesters namen deel aan de retraite die gehouden werd in Bovendonk.
  • Op 17 april ontvingen parochies bij de chrismamis de ID-kaart ‘hier ben ik’.
  • Op Roepingenzondag 12 mei, tevens Moederdag, kwamen jongeren en de bisschop samen tijdens Tour of Faith in Wateringen. Na de eucharistieviering gaf de bisschop een catechese over Maria, moeder van Jezus en moeder van de Kerk. Het geloofsgesprek ging over Maria als een voorbeeld voor je eigen roeping.
  • Gebedsleiders uit het bisdom namen van 14-16 juni deel aan een kloosterweekend speciaal voor hen. Er werd uitgebreid gesproken over het thema roeping en de Kerk als gemeenschap van geroepenen. Op 30 november werd nogmaals een themadag voor gebedsleiders gehouden.
  • Bij het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus (28 juni) ontvingen priesters in het Jaar van de Roepingen een brief van de bisschop. Het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus wordt internationaal gevierd als ‘dag van de priesterlijke heiliging’.
  • De Nationale Bedevaart Brielle had op 6 juli het thema ‘Geroepen!’ Meer dan duizend gelovigen kwamen op de been voor de bedevaart.
  • Op NPO2 werd in het Geloofsgesprek gesproken over roepingenklimaat in parochies. De uitzendingen waren op 2 juni (diaken Steef Lokken), 21 juli (Mgr. Van den Hende) en 8 september (rector Broeders).
  • ‘Celibaat als roeping’ was het onderwerp van de dieslezing van pastoor Michel Hagen op 1 oktober op Centrum Vronesteyn. Michel Hagen is als spirituaal verbonden aan de priester- en diakenopleiding.
  • Op 4 november nam Vronesteyn deel aan de ‘Nationale Roepingenweek’. De bisschop was hoofdcelebrant in de eucharistieviering, waarmee een avond van gebed en gesprek begon.

Een overzicht van alle activiteiten staat op de pagina 'Jaar van de Roepingen'

Roeping

God,
Schepper en Vader,
U maakte de mens
naar uw beeld en gelijkenis.

U spreekt ons aan
en legt ons in het hart waartoe wij geroepen zijn.
U gaf ons een hart om te denken
om uw roepstem te verstaan.

Geef dat ik U liefheb
met heel mijn hart en verstand,
dat ik mijn naaste als uw beeld eerbiedig
en de gezindheid van uw Zoon Jezus mag leven in mijn hart.

Help mij trouw te blijven aan de roeping die ik van U ontvangen heb
tot ik bij U mijn voltooiing bereiken mag.

Amen.

(Gen. 1, 27; Sir. 17, 6; Mt. 22, 37; Mt. 22, 39; Fil. 2, 5)

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven