Inspiratie

Tour of Faith: ‘Kunnen we naar het voorbeeld van Maria in ons geloof staan?’

Door: Bisdom maandag 14 mei 2018

Bisschop en jongeren vieren de eucharistie en praten over Maria, gebed en de WJD

De laatste Tour of Faith van het seizoen vond plaats op zondag 13 mei in Delft. Op deze Moederdag stond Maria, de Moeder van de Kerk, centraal. De bisschop gaf een catechese over Maria en gebed en had enkele vragen specifiek aan de jongeren. De ongeveer 30 jongeren die deelnamen aan de catechese gingen zo in gesprek over de plaats van Maria in hun geloofsleven, over bidden tot Maria en over Maria als voorbeeld.

Maar eerst vieren de jongeren en de bisschop de eucharistie in de H. Franciscus en Clara kerk aan de Raamstraat. Kapelaan Eli Stok concelebreert. Jongerenkoor Corbulo uit Wateringen verzorgt de gezangen. Na de evangelielezing (Johannes 17, 11b-19) zingt Corbulo het lied ‘How can I keep from singing’. Mgr. Van den Hende: “Dat zouden woorden kunnen zijn van de apostel Petrus. Toen Jezus stierf aan het kruis durfde Petrus niet meer te zeggen dat hij bij Jezus hoorde. Maar na Pasen komt Jezus als de verrezen Heer weer bij de leerlingen en zegt: ‘Vrede zij u.’ Die vrede dringt langzaam door in de harten van de apostelen. Waren ze eerst bang, later durfden ze weer te spreken over God. En zo durft uiteindelijk Petrus te zeggen: Ik kan niet zwijgen over hetgeen ik gezien en gehoord heb” (Handelingen 4, 20).

Mgr. Van den Hende: “Het is goed dat we vijftig dagen het paasfeest vieren. We staan niet met lege handen. Want als Jezus opstaat uit de dood en als de verrezene weer bij zijn leerlingen kan komen om hen zijn vrede te geven, dan overwint Hij ook nu het kwaad en blijft Hij zijn boodschap van liefde verspreiden. De verspreiding van het evangelie mogen wij niet alleen aan Jezus overlaten in de zin van: als de Heer wederkomt, dan zullen de mensen wel horen hoe het zit. Dan zouden we als leerlingen van Jezus toch te veel achterover leunen. We hebben de kans om in onze eigen woorden en persoon over de liefde van Jezus te spreken. Geloof je dat het recht van de sterkste geldt en dat je alleen voor jezelf op de wereld bent? Dan zal ik je laten zien wat de liefde van God betekent en van je vraagt! Niemand heeft God ooit gezien, maar zijn liefde is onuitwisbaar. We mogen er op rekenen en er om vragen in het gebed. Zijn liefde is zo concreet dat we die kunnen ontvangen. Als we in de eucharistie Jezus’ kruisdood en verrijzenis vieren, dan hebben we alle reden in deze paastijd om moed te hebben en te vertrouwen.”

Paus Franciscus geeft jongeren Maria als voorbeeld. In de jaren op weg naar de WJD in Panama koos de paus drie Maria-thema’s.

Moed en vertrouwen zijn daarna ook kernwoorden in de catechese van de bisschop. Paus Franciscus geeft jongeren Maria als voorbeeld. In de drie jaren op weg naar de WJD in Panama koos de paus drie Maria-thema’s. In 2017 was dit: Omdat aan mij zijn wonderwerken deed Die machtig is, en heilig is zijn Naam (Lucas 1, 49). In 2018: Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God (Lucas 1, 30). En in 2019: Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord (Lucas 1, 38). Mgr. Van den Hende: “De thema’s gaan over het verleden, heden en de toekomst. De paus wil dat we zoals Maria ons Gods liefdevolle daden in het verleden herinneren als reden tot dankbaarheid, dat we niet bang zijn en moed hebben in het heden te geloven en te antwoorden op de roepstem van de Heer, en dat we als leerlingen van de Heer de hoop bewaren voor de toekomst. Kunnen we naar het model van Maria zo in ons geloof staan?”

De bisschop laat zien waar en hoe de Bijbel spreekt over Maria. Bijbels is bijvoorbeeld de tekst van het Weesgegroet (Lucas 1, 28 en 42). De bisschop vertelt over Maria en haar leven in het licht van het gebed. Samen met de leerlingen volhardde zij in gebed om de komst van de Heilige Geest (Handelingen 1, 12-24). “Maria is trouw in het gebed. Als van haar wordt gezegd dat ze alles in haar hart bewaarde, drukt dat haar gebedshouding uit (Lucas 1, 19 en 51). Ook haar rol bij de bruiloft te Kana vertelt wat over haar gebed. Maria zegt in vertrouwen tegen de mensen over Jezus: Doe maar wat Hij u zeggen zal. Maria brengt in haar gebed hun nood bij de Heer. En tegen ons, die de nood bij haar onder de aandacht brengen, zegt zij: Vertrouw maar op Hem” (Johannes 2, 1-11).

Deze middag vertelt medewerker jongerenpastoraat, Desiree Bühler, kort over de WJD die in januari 2019 plaatsvinden in Panama. De organisatie biedt deze keer extra inhoud voor young professionals in zogeheten ‘streams’ over onder meer leiderschap, onderwijs en theologie. Opgeven voor de WJD kan tot 1 oktober. De landelijke WJD-website geeft meer informatie.

Samen met de leerlingen volhardde Maria in gebed om de komst van de Heilige Geest (Handelingen 1, 12-24).

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven