Inspiratie

Tour of Faith: over de roeping tot heiligheid

Door: Bisdom Rotterdam dinsdag 13 november 2018

Beantwoord je roeping met je concrete houding en gezindheid en je manier van leven

“Heiligen zijn ook mensen en fouten maken hoort erbij. Zolang je maar leert van je fouten en ze bij God neerlegt.” Dit is een van de constateringen uit de deelgroepen tijdens de Tour of Faith op zondag 11 november. Jongeren gingen deze zondag in Dordrecht met elkaar in gesprek over heiligen en heilig worden. Ze deden dat na een korte catechese van bisschop Van den Hende over het onderwerp.

De bijeenkomst begint met de viering van de eucharistie. Mgr. Van den Hende is hoofdcelebrant. Kapelaan Boris Plavčić concelebreert. In het Oude Testament (1 Koningen 17, 10-16) wordt deze zondag gesproken over een arme weduwe die van haar laatste meel en olie een broodje bakt voor de profeet Elia. Mgr. Van den Hende: “Ze zet daarmee een enorme stap om de profeet te eren. In het Oude Testament geldt dat je, als je een profeet eer brengt en naar hem luistert, je eigenlijk eer brengt aan God. De arme weduwe heeft dus alles voor God over.” Dat geldt ook voor de arme weduwe in het Nieuwe Testament (Marcus 12, 41-44), die in de tempel twee penningen in de offerkist werpt en daarmee alles geeft. Jezus zegt over haar: “Die arme weduwe heeft het meest geofferd van allen die iets in de offerkist wierpen; allen wierpen ze iets van hun overvloed, maar zij offerde van haar armoe al wat ze bezat, alles waar ze van leven moest.”

“Dat is geen stille hint voor de collecte”, zegt de bisschop. “Het gaat erom dat we geven met ons hart. Als we bij de collecte geven is dat geen verplichte fooi, maar we geven met ons hart, omdat we weten dat de Kerk er is om ons geloof te bewaren en ons erin uit te dagen.” De bisschop preekt: “In de eucharistie horen we hoeveel Jezus van ons houdt en hoe Hij ons de wereld inzendt om die liefde uit te dragen. Je kunt je werk of studie doen met de overtuiging dat het bij je roeping past om er het beste van te maken, omdat je ermee kunt bouwen aan het Rijk van God. We laten ons hart niet op zondag in de kerk achter. Het gaat de hele week met ons mee. Zo mogen elke dag opnieuw het geloof, die liefde en onze trouw aan God bepalen wat we doen en kiezen en wat we nalaten. In het besef dat de Heer zelf alles gegeven heeft -zijn levensoffer aan het kruis- en op Pasen heeft laten zien dat Gods liefde sterker is dan kwaad en dood.”

“We laten ons hart niet op zondag in de kerk achter. Het gaat de hele week met ons mee.”

De catechese van de bisschop over heiligheid opent met de tekst van Leviticus: “Weest heilig, omdat Ik heilig ben” (Leviticus 11, 44). Het is God die roept, meestal niet met luide stem, maar in ons hart, in ons geweten, in bijzondere omstandigheden, door het roepen van de Kerk. Heiligheid is heel concreet, benadrukt de bisschop: “Heiligheid is een roeping en een levensvervulling. Bijvoorbeeld als iemand voor de klas staat en steeds weer de moed en de kracht heeft om zich te verdiepen in de jongeren en ze een vak te leren. Dan heeft God in je hart gelegd dat je het verschil wil maken voor de leerlingen. Het moet gaan om de dingen die God de moeite waard vindt.”

Dat wordt geïllustreerd door de brief van Paulus aan de Romeinen. De jongeren lezen samen een passage (Romeinen 12, 9-18) en geven aan welke zinnen er voor hen uitspringen. “Dit is een belangrijke tekst”, zegt de bisschop. “Maak waar waar de Heer toe roept. Beantwoord je roeping met je concrete houding en gezindheid en je manier van leven.” De exhortatie van paus Franciscus ‘Gaudete et exsultate’ gaat over de roeping tot heiligheid, legt de bisschop uit. Hij geeft aan wat de paus erover schrijft en dat deze benadrukt dat onderscheiding van je roeping er niet op is gericht om zoveel mogelijk uit het leven te halen, maar om te ontdekken hoe je je zending als gedoopte mens beter kunt vervullen.

De Tour of Faith wordt, zoals gebruikelijk afgesloten met een maaltijd, die deze keer is bereid door de jongerengroep van Dordrecht ‘Solo Dios’.

De volgende Tour of Faith is op zondag 9 december. Medewerker jongerenpastoraat Desiree Bühler vertelt dat het een speciale editie is, ter voorbereiding op Kerstmis met biechtgelegenheid en een diaconale activiteit.

Romeinen 12, 9-18

9 Uw liefde moet ongeveinsd zijn. Haat het kwaad, houdt vast wat goed is.

10 Bemint elkander hartelijk met broederlijke genegenheid. Acht anderen hoger dan uzelf.

11 Laat uw ijver niet verflauwen, weest vurig van geest, dient de Heer.

12 Laat de hoop u blij maken, houdt stand in de verdrukking, volhardt in het gebed.

13 Draagt bij voor de noden van de heiligen, beoefent de gastvrijheid.

14 Zegent hen die u vervolgen; ge moet ze zegenen in plaats van ze te vervloeken.

15 Verblijdt u met de blijden en weent met hen die wenen.

16 Weest eensgezind. Schikt u zonder hooghartigheid in de omgang met gewone mensen. Weest niet eigenwijs.

17 Vergeldt niemand kwaad met kwaad. Hebt het goede voor met alle mensen.

18 Leeft voor zover het van u afhangt met alle mensen in vrede.

(Willibrordvertaling)

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven