Inspiratie

Tour of Faith over het hiernamaals

Door: Bisdom Rotterdam zondag 30 mei 2021

Jezus leeft en wij met Hem. (Foto: Bisdom Rotterdam)

Wat zegt ons paasgeloof over het hiernamaals en de hemel?

“Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn; geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij” (Openbaring van Johannes 21, 4). Op zondag 30 mei ging de Tour of Faith over de vraag wat ons paasgeloof zegt over het hiernamaals en de hemel. Bisschop Van den Hende gaf de catechese en beantwoordde vragen, nadat de Tour of Faith was gestart met een eucharistieviering.

“De verrijzenis van Christus is het fundament voor ons geloof. Het is een concrete gebeurtenis in onze geschiedenis”, vertelt de bisschop. Jezus leeft en wij met Hem. Daarvan getuigt de apostel Petrus: “God heeft Hem ten leven opgewekt na de smarten van de dood te hebben ontbonden; want het was onmogelijk dat Hij daardoor werd vastgehouden” (Handelingen 2, 24). Vanuit dit paasgeloof spreekt de bisschop over de betekenis van het doopsel, waarin we de ‘kiem’ van eeuwig leven ontvangen. “Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven”, schrijft Paulus (Romeinen 6, 8).

“Wat verwachten we van het eeuwig leven? Vaak hebben mensen daar allerlei eigen beelden bij, bijvoorbeeld iedereen weer zien die je liefhebt”, aldus de bisschop “In het Nieuwe Testament komt onder meer het beeld naar voren van de nieuwe stad in de Apokalyps: Gods woning onder de mensen.” Op de hand-out voor de jongeren is die bijbeltekst opgenomen: “En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, van God uit de hemel neerdalen, gereed als een bruid die zich voor haar man heeft getooid. Toen hoorde ik een machtige stem die riep van de troon: ‘Zie hier Gods woning onder de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn, en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn” (Openbaring van Johannes 21, 2-3).

“Het eeuwig leven is de plaats waar God is, waar geen verdriet meer is, of pijn of rouw.”

Ook leest de bisschop een stuk uit het evangelie volgens Johannes met de deelnemers, waar Jezus na het laatste avondmaal met de voetwassing spreekt over het huis van zijn Vader: “Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om u op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben” (Johannes 14, 1-3).

Bisschop Van den Hende: “De Schrift zegt dat er leven na de dood is bij de Heer. Het eeuwig leven is de plaats waar God is, waar geen verdriet meer is, of pijn of rouw. Het meest fundamentele is, ook omdat de Bijbel zelf verschillende beelden gebruikt, dat we vasthouden aan de persoon van Jezus. Want als we ons aan Hem vastklampen, als we ons met de levende Heer verbinden, die de weg, de waarheid en het leven is (Johannes 14, 6) dan mogen wij leven hebben door Hem, en is zijn leven -in oneindige liefde- ook ons leven.”

Daarmee is ook een richting gegeven voor de vraag hoe je je je op het leven na de dood moet voorbereiden. De Kerk leert dat er na de dood een oordeel komt van God. Moet je je daar zorgen over maken, of mag je er van uit gaan dat het wel goed komt als je goed hebt geleefd? “Let erop dat je niet zelf dat oordeel velt, jezelf vrijpleit of veroordeelt. Het is niet aan ons om te oordelen, maar dat is aan God die ons beter kent dan wij onszelf kennen”, aldus de bisschop die er aan toevoegt: “Volg Jezus en zijn liefde. Blijf in zijn liefde en vraag om zijn barmhartigheid, dat is de gezindheid die Jezus van al zijn leerlingen vraagt en de beste voorbereiding.”

Deze Tour of Faith werd gehouden in de H. Liduinakerk in Rotterdam.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven