Inspiratie

Tour of Faith over roepingen: Durf je net als Maria risico’s te nemen?

Door: Bisdom Rotterdam dinsdag 14 mei 2019

Catechese door Mgr. Van den Hende. (Foto: E. Jansons)

Tour of Faith op Roepingenzondag en Moederdag

De dag waarop Roepingenzondag en Moederdag samenviel, kwamen jongeren van het bisdom Rotterdam en de bisschop samen tijdens de Tour of Faith in de Josephkerk in Wateringen. Na een eucharistieviering waarin jongerenkoor Corbulo zong, gaf Mgr. Van den Hende catechese over Maria, moeder van Jezus en moeder van de Kerk. Hij legde aan de jongeren uit hoe Maria een voorbeeld is voor onze eigen roeping.

“Wij mogen door Maria geïnspireerd worden om onze roeping te volgen”, zegt de bisschop op deze bijzondere dag in het Jaar van de Roepingen. “De paus vraagt dat ook in zijn boodschap voor Roepingenzondag: durf je net als Maria risico’s te nemen? Durf jij de roepstem van de Heer te beantwoorden, ook al weet je nog niet precies wat je mee zult maken?”

In het Nieuwe Testament is Maria de eerste die geroepen wordt, wanneer de engel Gabriël haar vraagt de moeder van Jezus te worden (Lucas 1, 26-38). Het is vervolgens wel aan haar om hier ‘ja’ op te antwoorden. Mgr. Van den Hende: “Het hoort bij roeping dat je antwoord een vrij antwoord is. God vraagt en nodigt uit, maar je moet zelf ‘ja’ zeggen. Bij de priesterwijding en ook de wijding tot bisschop of diaken zeg je daarom voor je wijding: ‘Hier ben ik.’ En bij het huwelijk geldt ook dat de keuze van beiden, een keuze in vrijheid is.”

In de Heilige Schrift laat Maria zien dat ze steeds de kracht van God ontvangt op de weg van haar roeping.

De jongeren krijgen een overzicht met de teksten uit het Evangelie die over Maria gaan. “Het is heel Bijbels om met Maria op te trekken. Zij wordt door God geroepen om de moeder van Jezus te zijn. Maar haar ja-antwoord brengt risico’s met zich mee. Toch heeft zij de moed om tijdens het leven van Jezus bij Hem te blijven, zelfs als het moeilijk wordt en ze met Johannes onder het kruis staat. Daar toont zij haar trouw. Jezus zegt dan tegen haar: ‘Vrouw, zie daar uw zoon.’ En tegen Johannes zegt Hij: ‘Zie uw daar moeder’ (Johannes 19, 25-27). Op dat moment wordt Maria als moeder aan de Kerk gegeven.”

“De paus zegt in zijn boodschap van Roepingenzondag: ‘Wat zou het goed zijn als wij ook allemaal die belofte van God zo belangrijk vinden dat we ‘ja’ durven te zeggen, ook al weten we niet precies wat het in ons leven brengt.’ In de Heilige Schrift laat Maria zien dat ze steeds de kracht van God ontvangt op de weg van haar roeping. Bijvoorbeeld als ze naar Betlehem gaat en Jezus geboren wordt in een stal (Lucas 2, 1-14). En later in Kana waar de wijn opraakt tijdens een bruiloft en Jezus de dienaren zegt dat zij de kruiken moeten vullen met water. Vlak daarvoor zegt Maria vol vertrouwen: ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’ (Johannes 2, 1-11).”

De bisschop legt uit dat deze Bijbeltekst geleid heeft tot het gelovige besef dat we ons tot Maria mogen wenden als we iets willen vragen aan God: “Maria is dan de aangever die de nood ziet en de verbinding met Jezus legt. Zij weet dat je je vragen vol vertrouwen bij Hem neer kunt leggen. Wij vragen Maria daarom om met ons mee te bidden als wij de Heer vragen om vrede, om het slagen van een examen of bij een moeilijke situatie. Zo is Maria een voorspreekster. Ze slaat een brug tussen onze noden en het antwoord van Jezus. Ze is een medegelovige en tegelijkertijd een moeder, niet alleen van Jezus maar ook van de Kerk.”

Catechese door Mgr. Van den Hende. (Foto: E. Jansons)

“Wij geloven dat God mensen voorbereidt op hun roeping. Hij geeft de gaven die nodig zijn om je roeping te kunnen volgen. In voorbereiding op Maria’s taak om moeder van God te zijn, werd zijzelf zonder de smet van de erfzonde geboren. Dat is wat we in de Kerk vieren met het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de heilige maagd Maria op 8 december. Door Maria vrij te maken van deze zonde, bereidde God haar voor op haar roeping, nog voor zij zelf ‘ja’ had gezegd.”

Maria leerde gaandeweg wat haar roeping tot het moederschap van Jezus betekende. Ook wij kunnen daarvan leren: “Maria is een heel gelovige en een biddende vrouw, ze heeft een groot vertrouwen in God, maar heeft ook een eigen mening die ze met Jezus deelt. Denk maar aan het moment dat Jezus als 12-jarige wordt teruggevonden in de tempel (Lucas 2, 48). Het is voor haar een leerschool om te groeien in het lijden met de Heer, want als moeder wil je het lijden van je kind juist voorkomen. Toch gaat ze met Hem mee op die weg. Uiteindelijk schikt ze zich als moeder én leerling van haar Zoon staat zij onder het kruis."

Maria gaat ook in ons leven mee als wij in geloof onderweg zijn.

Drie blauwe zusters waren aanwezig bij de Tour of Faith. Zij dragen de naam van Maria. Op de vraag wat Maria voor hen betekent antwoordt zr. Maria van Jesse: “Maria is een model voor het religieuze leven. Ze was altijd bij Jezus. Ook wij proberen net zo dicht bij de Heer te zijn als Maria. Ze is een moeder en voorbeeld voor ons.” Zr. Castissima: “Zoals Maria moeder van de mensheid is, zo zijn wij als religieuzen ook een geestelijke moeder voor de mensen om ons heen. Wat wij overdag doen vertrouwen wij helemaal aan haar toe.” Zr. Maria Nadiya: “Iedere zuster draagt een naam van Maria. Zij is onze voorspreekster. We hebben ‘ja’ gezegd op onze roeping en vinden kracht in Maria, de moeder die voor ons bidt. Zij leert ons om dichter bij Jezus te komen.”

“Zou die Maria ook in ons leven mee kunnen gaan als wij in geloof onderweg zijn?” vraagt Mgr. Van den Hende aan de jongeren. “De Kerk gelooft dat het kan. Dat Maria ons helpt om ‘ja’ te zeggen op onze roeping. Dat je jouw talenten en gaven in dienst kunt stellen van God, ook als je niet precies weet hoe je leven zal lopen. Het vraagt dat je je aan God toevertrouwt, zoals Maria dat ook deed.”

Eucharistieviering met muzikale ondersteuning van jongerenkoor Corbulo. (Foto: E. Jansons)

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven