Inspiratie

Tour of Faith van jongeren en de bisschop in Lisse

Door: Bisdom Rotterdam zondag 23 april 2023

Catechese en ontmoeting in het paus Franciscushuis. (Foto's: Bisdom Rotterdam)

“Wat doe jij om je band met de verrezen Heer te onderhouden en verder te verdiepen?”

“Vandaag is het de derde zondag van Pasen. De paaskaars brandt: het licht van Christus dat de duisternis heeft doorbroken. Pasen en van daaruit gezonden worden is een levenslange Tour of Faith.” Zo verwelkomde diaken Iwan Osseweijer jongeren op 23 april in de Sint-Agathakerk in Lisse voor de Tour of Faith ontmoeting rond de bisschop.

Bisschop Van den Hende is hoofdcelebrant in de eucharistieviering, pastoor Bosma van de H. Willibrordusparochie concelebreert. Diaken Osseweijer en diaken Van Berkel assisteren. Diaken Osseweijer is diaken van de H. Willibrordusparochie en coördinator WJD voor de reis vanuit het bisdom naar Lissabon. De bijeenkomsten van Tour of Faith staan dit seizoen voor een belangrijk deel in het teken van de voorbereiding op de WJD.

In de eucharistieviering preekt de bisschop over de Emmausgangers, over hoe zij de vreemdeling uitnodigen in hun huis en daarna Jezus de verrezen Heer herkennen aan het breken van het brood en vanuit die persoonlijke ontmoeting met Jezus omkeren en teruggaan naar Jeruzalem om hun paaservaring te delen met Petrus en de andere leerlingen. “De verrezen Heer is net zo dicht bij ons als bij de leerlingen van toen”, zegt de bisschop. “Hij gaat ook met ons mee, als wij in ons leven getuigen van zijn naam en van zijn liefde.”

In de ontmoeting en catechese daarna in het paus Franciscushuis nodigt de bisschop de jongeren uit om met elkaar in gesprek te gaan over hun persoonlijke en gemeenschappelijke band met de levende God. “Hoe is onze band met God? Hoe is onze band met Jezus, de gekruisigde en verrezen Heer?” vraagt hij. “We kunnen naar het evangelie luisteren en zeggen: gelukkig, die twee leerlingen waren op weg naar Emmaus, ze hebben de Heer gezien en herkend en ze leefden nog lang en gelukkig. Maar dan is het iets dat zich buiten ons afspeelt. Terwijl we eigenlijk moeten zeggen: het gaat ook over God en ons mensen nu. De DOCAT, en dat is de aanleiding voor de vraag aan jullie vandaag, heeft als eerste hoofdstuk dat God een plan heeft met ieder van ons. Dat betekent dat ieder van ons persoonlijk een band mag hebben met Jezus, de levende Heer.”

Aan de hand van enkele bijbelteksten vertelt de bisschop dat de mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis en een bijzondere plek heeft in de schepping (Genesis 1, 27; Psalm 8, 4-5). “Dat wil zeggen dat je ook een van God gekregen verantwoordelijkheid hebt”, zegt de bisschop die vertelt over God die de mens “een hart heeft gegeven om te denken” (Jezus Sirach 17, 1-10). “God spreekt je aan in je hart. Vaak zeggen we tegen mensen: gebruik toch je verstand. Maar hier staat: je hebt een hart om te denken. En als we onze oren en ogen en ons hart verbinden met God, kunnen we ook in geweten zien wat goed is en wat niet goed is, wat opbouwt en wat afbreekt, wat ons mensen verder helpt en wat ons eigenlijk afhoudt van God.”

“Het is niet genoeg om te zeggen ‘Jezus leeft’ als we daarbij toeschouwer blijven. Nee, het is de bedoeling dat we ook zelf in de heilsgeschiedenis van God met de mens stappen”, benadrukt de bisschop. “Wat doe jij om je band met de verrezen Heer te onderhouden en verder te verdiepen?” legt hij als vraag voor, nadat hij onder meer heeft verteld over bidden, vasten, naastenliefde en aalmoezen (Matteüs 6), luisteren naar het Woord van God en het vieren van de sacramenten. En met die vraag gaan de jongeren onderling in gesprek. De bijeenkomst wordt afgesloten met een eenvoudige maaltijd, die is klaargemaakt door Oekraïense vrijwilligers in de parochie.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven