Inspiratie

Tour of Faith voor jongeren: onderscheiding van je roeping

Door: Bisdom Rotterdam dinsdag 16 oktober 2018

De eerste Tour of Faith van het seizoen tijdens de bisschoppensynode over jongeren, geloof en roeping

De eerste Tour of Faith van het nieuwe seizoen vond plaats op zondag 14 oktober op het bisdombureau in Rotterdam. Elke tweede zondag van de maand vieren jongeren uit verschillende delen van het bisdom en de bisschop tijdens Tour of Faith de eucharistie, gevolgd door een korte catechese en onderling gesprek.

“De eerste Tour of Faith van dit seizoen vieren we de eucharistie in deze huiskapel”, verwelkomt de bisschop de jongeren in Rotterdam. “Deze kapel op de onderste verdieping van het bisdombureau is daarmee het fundament van het huis. Dat helpt om te onthouden dat de Heer het fundament is.” De Tour of Faith vindt plaats tijdens de bisschoppensynode over jongeren, geloof en roeping. De evangelielezing deze zondag is die van de rijke jongeling (Marcus 10, 17-31). “In het evangelie lees je dat Jezus vaak op reis is. Hij gaat op weg om steeds opnieuw mensen te ontmoeten, omdat Hij voor hen gekomen is. God heeft de wereld zozeer lief dat Hij zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft (Johannes 3, 16)”, preekt de bisschop.

“Vandaag lezen we over een jong iemand, een enthousiaste man die met de deur in huis valt: wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? Jezus kijkt hem liefdevol aan en zegt dan iets pijnlijks. De jongen heeft de geboden onderhouden, maar heeft veel bezittingen en is in zijn enthousiasme en goede wil redelijk vol van zichzelf en wat hij allemaal heeft gedaan. Jezus kijkt hem liefdevol aan en zegt hem dan alles te verkopen en het aan de armen te geven. De jongeman gaat ontdaan weg, waarop Jezus zegt hoe moeilijk het is het koninkrijk Gods binnen te gaan”, vertelt de bisschop. Hij legt uit dat je het koninkrijk niet louter op eigen kracht kunt verdienen: “We hebben het nodig dat God ons leven met zijn barmhartigheid aanvult.”

“Hou voldoende ruimte in je hart om van God te ontvangen en om aan anderen te geven.”

Hou voldoende ruimte in je hart om van God te ontvangen en om aan anderen te geven, aldus de bisschop. “Als Jezus zegt dat je moet geven van wat je ontvangen hebt, gaat het er vandaag niet om meteen je bankrekening te plunderen, maar eerder om de vraag of je je bezit kunt zien als iets waarvan je kunt delen om het in te zetten voor het rijk van God. Zoals je ook je talenten in kunt zetten. De jongeman is vol enthousiasme, maar moet leren om tot onderscheiding te komen. Laten we bidden, dat we telkens met God het gesprek aangaan, jong en als we oud zijn, als het ons goed gaat en als het ons minder goed gaat. Dat we steeds aan de Heer vragen: wat moet ik doen om het eeuwig leven te bereiken? En dat we beseffen dat het niet alleen van ons afhangt, maar van God die niets liever wil dan ons het eeuwig leven geven.”

Tijdens de voorbede wordt gebeden voor de bisschoppensynode, voor jongeren die slachtoffer werden van seksueel misbruik, voor jongerengroepen en voor de zusters in Sulawesi die noodhulp verlenen na de natuurramp die Indonesië trof.

Het thema van de korte catechese in het tweede deel van de Tour of Faith deze middag is: onderscheiding van je roeping. Het is het thema van de bisschoppensynode (3-28 oktober). Roeping gaat over het huwelijk, het priesterschap, diaconaat en religieuze leven. Maar ook over de verschillende taken die God geeft in je leven. Het is een proces, dat een leven lang duurt, en gaat uit van een dialoog en relatie met God (Catechismus Katholieke Kerk, nr. 27). Paus Franciscus hoopt dat de bisschoppensynode helpt om de wijsheid die de Kerk in de loop van de eeuwen heeft opgebouwd, over te dragen aan nieuwe generaties, en te zien wat de jongeren als leden van de Kerk nodig hebben en van de Kerk vragen.

Daar sluiten de gespreksvragen deze middag bij aan:

  • Wat betekent in jouw leven het geloof in God?
  • Op welke manier helpt de gemeenschap van de Kerk jou in je geloof?
  • Wat beteken jij voor de Kerk?
  • Geloof je dat God ook jou roept, en dat God een plan heeft met je leven?

De Tour of Faith wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Aan het eind dankt medewerker jongerenpastoraat Desiree Bühler alle deelnemers voor hun inbreng.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven