Inspiratie

Verslag van de Nationale Bedevaart Brielle 2017

Door: Bisdom zondag 09 juli 2017

Foto: Jan Peeters/KN

Nationale Bedevaart Brielle staat stil bij de martelaren van toen en de martelaren nu

Ongeveer 1.200 pelgrims komen op zaterdag 8 juli bijeen in Brielle voor de Nationale Bedevaart. Voor de eucharistieviering, waarmee de dag opent, leest pastoor Bladowski als ‘custos’ van het bedevaartsoord de indrukwekkende proclamatie voor. “De Martelaren van Gorcum zijn gedood vanwege hun getuigenis omtrent de tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie en het gezag van de paus als zichtbaar hoofd van de Kerk”, leest hij. Daarna volgen hun namen. Elk van de negentien martelaren wordt genoemd, bisdompriesters en religieuzen.

De eucharistieviering wordt bijgewoond door onder meer de Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, de heer Jaap Smit. Aan het eind van de viering zal hij het eerste exemplaar van het Bisdom Magazine in ontvangst nemen dat het bisdom speciaal heeft gemaakt vanwege het 150-jarig jubileum van de heiligverklaring van de Martelaren van Gorcum. Locoburgemeester van Brielle André Schoon is aanwezig met wethouder Wilbert Borgonjen namens het College van Burgemeester en Wethouders. Kerkelijke vertegenwoordigers zijn onder meer kardinaal Simonis, Mgr. Van der Ploeg namens het Opus Dei, de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem met landscommandeur de heer Brenninkmeijer. Namens aartsbisschop Polycarpos van de Syrisch-orthodoxe Kerk is priester Samuel Dogan aanwezig. Andere gasten zijn de heer Geert van Dartel van de Katholieke Vereniging voor Oecumene en vertegenwoordigers van fondsen die het bedevaartsoord steunen. Pater Rob Hoogenboom ofm is provinciaal overste van de minderbroeders franciscanen. Hij concelebreert. De Nederlandse provincie van de minderbroeders franciscanen heeft de Martelaren van Gorcum als patroonheiligen, elf van de negentien Martelaren van Gorcum waren franciscaan.

"De Martelaren van Gorcum waren geen mensen van gewapend beton of roestvrij staal, maar mensen met een ziel, die hun geloof en verbondenheid met Christus zo goed mogelijk probeerden te beleven."

In zijn homilie spreekt de bisschop over de verbondenheid met Christus en de broosheid van de Martelaren van Gorcum. “De Martelaren van Gorcum waren geen mensen van gewapend beton of van roestvrij staal, maar mensen met een ziel die hun geloof en verbondenheid met Christus zo goed mogelijk probeerden te bewaren en te beleven. Door aanhoudend gebed en door hun dienstwerk op te dragen aan de Heer en zijn Kerk, door de bediening van de sacramenten en door de verkondiging van het evangelie. Als we vandaag in deze publieke viering gedenken dat de Martelaren van Gorcum met ons verbonden zijn in Christus, mogen we ons aansluiten bij hun broosheid.”

De bisschop preekt over het belang van ons gebed, zowel in goede tijden als in tijden van ziekte en tegenslag, en over het belang van het zichtbaar maken van je geloof. “Hoeveel mag het geloof ons kosten?” vraagt de bisschop. “Waartoe zijn we bereid? Zijn we bereid met onze gaven en talenten en met ons hart om steeds elkaar van dienst te zijn op de weg van het evangelie? Kan het zijn dat we ons laten raken door de nood van anderen en ons hart openen, voor mensen dichtbij en mensen ver weg?” En: “Het gaat dan niet alleen om praten over je geloof, maar ook om te getuigen door volgehouden liefde, door steeds elkaar te willen zoeken en steeds elkaar te willen vinden.”

Foto: Jan Peeters/KN
Als het gaat om de nood van mensen ver weg, gaat dat ook over de martelaren van deze tijd. De bisschop verwijst in zijn preek naar de bus met pelgrims in Egypte die werd opgeblazen bij een terroristische aanslag in mei van dit jaar. Hierbij vielen zeker 26 doden en 25 mensen raakten gewond. “We zijn een netwerk van liefde en dat netwerk houdt niet op bij onze voordeur, niet bij de grens van onze kerk”, preekt de bisschop. “Het zou goed zijn als we ons echt laten raken door de pijn in het lichaam van Christus wereldwijd (1 Korintiërs 12, 26). De liefde van Christus laat ons geen rust (2 Korintiërs 5, 14) en beperkt ons niet tot onze eigen kring, maar gaat voorbij de grenzen die we misschien uit veiligheid in acht nemen.”

"Getuig door volgehouden liefde en vriendschap, door steeds elkaar te willen zoeken en steeds elkaar te willen vinden."

Tijdens de collecte worden de pelgrims gevraagd om hun gave te geven voor Kerk in Nood en voor het bedevaartsoord Brielle. De opbrengst van de collecte is € 2.869. Namens Kerk in Nood verzorgt Dennis Peters in de middag het jongerenprogramma. Terwijl de meeste pelgrims gezamenlijk de rozenkrans bidden, laat hij de jongeren in een tent naast de kerk kennismaken met de wereld van de martelaren van nu. Hij laat indrukwekkende getuigenissen de revue passeren. “Jezus is voor ons gestorven en die liefde moeten we voor ogen houden”, zegt hij en hij geeft voorbeelden van christenen die vanuit dit geloof hun leven hebben gegeven. Een van die voorbeelden is pater Frans van der Lugt sj. Dennis Peters toont een filmpje over de verwoeste stad Homs in Syrië en laat een interview zien met pater Frans, waarin die uitlegt waarom hij in Homs bleef: hij wilde hoopvol blijven, om iets voor andere mensen te kunnen betekenen. Dennis Peters vertelt hoe na de moord op pater Frans een priester ook bij de rebellen niet kon achterhalen wie de moord had gepleegd: “Zij wisten niet wie het had gedaan, ze noemden pater Frans een geweldige man.”

“Ben je veranderd door je werk voor Kerk in Nood?” vraagt een van de jongeren. “Dat is een mooie vraag”, vindt Dennis. Hij vertelt over zijn ontmoeting met mensen in Libanon en Nigeria, die hun andere wang toekeren. “Dat was indrukwekkend. Ze zijn een voorbeeld van God die geduldig is en die ons liefheeft tot in eeuwigheid. In Nigeria bezocht ik een plek waar een aantal jaar geleden 1.900 christenen zijn vermoord. Dat hou je toch niet vol, denk je dan. Jawel blijkt, met gebed en de kracht van de Heilige Geest.”

De Nationale Bedevaart wordt in de middag afgesloten met het bidden van de kruisweg, gevolgd door de vespers en de zegen met Allerheiligste.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven