Inspiratie

“Voor een synodale Kerk”: Gesprek op Vronesteyn

Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 18 februari 2022

Foto: Bisdom Rotterdam

Studenten, bisschop en rector in gesprek over de vragen voor de bisschoppensynode

In het bisdom Rotterdam worden verschillende gesprekken gehouden in het kader van de bisschoppensynode “Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio”. Onder meer wordt gesproken met parochiebesturen per vicariaat. In de agenda op de bisdomwebsite is een overzicht geplaatst van gesprekken met het onderwijs, de zorg, caritasinstellingen en diaconale werkgroepen. Op maandag 14 februari vond een ontmoeting plaats met studenten van het toeleidingsprogramma voor het parochiepastoraat in het bisdom.

Zes studenten van de priester- en diakenopleiding Vronesteyn, een persoon uit de toeleiding voor pastoraal werker, rector Broeders en bisschop Van den Hende zitten deze avond rond de tafel op Vronesteyn in Voorburg. Rector Broeders van Vronesteyn is gastheer. Bisschop Van den Hende opent het gesprek. De studenten wisselen uit over de thema’s en richtvragen die voor deze synode zijn aangereikt.

Nadat de groep de bijeenkomst is begonnen met gebed voor de synode schetst de bisschop kort hoe vanuit het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) over “collegialiteit” (het college van bisschoppen en de paus) en “synodaliteit” wordt gesproken. In 2018 verscheen van paus Franciscus de constitutie Episcopalis Communio. Hierin worden voortrajecten van raadpleging gekoppeld aan de bisschoppensynode. De bisschoppensynode is een synode van bisschoppen, maar de paus vraagt ook dat vooraf alle geledingen van de Kerk betrokken zijn en worden geraadpleegd.

De studenten delen ervaringen uit hun (stage)parochies. Zo zegt een van hen: “In de gesprekken merken mensen hoe mooi het is om het geloof met elkaar te delen. Het vraagt wat oefening om niet meteen met elkaar in discussie te gaan. Maar het is mooi wat er dan ontstaat en te zien hoe mensen woorden geven aan hun geloof.” Anderen bevestigen dat en geven na afloop van het gesprek met de bisschop en de rector aan dat ook deze avond een mooie gelegenheid was om samen te praten. “Het is een mooie stap in een proces waarbij we hopelijk de parochies kunnen vitaliseren en het geloof ter sprake kunnen brengen”, aldus een van de deelnemers.

Van het gesprek wordt een gespreksverslag gemaakt. Dit wordt via het secretariaat van de bisschop onderdeel van de input voor het diocesane verslag. Dit diocesane verslag zal vanuit het bisdom worden ingebracht voor het landelijke verslag dat door de kerkprovincie zal worden gemaakt.

In het bisdom Rotterdam wordt het gesprek voor de synode georganiseerd via het netwerk dat de Kerk is. Ook naast de gesprekken die vanuit het bisdom worden geïnitieerd kunnen gelovigen in het bisdom met elkaar in gesprek aan de hand van de landelijke handreiking en de “gespreksstarter” die in het bisdom Rotterdam is gemaakt. Groepen die daarvan een verslag willen maken, kunnen dit verslag vóór Pasen (15 april) sturen aan het bisdom via het secretariaat van de bisschop (a.d.jong@bisdomrotterdam.nl). Gevraagd wordt om een verslag van maximaal twee pagina’s met een voorblad waarop wordt aangegeven welke personen deelnamen aan het gesprek en waar en wanneer dit werd gevoerd.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven