Inspiratie

“Voor een synodale Kerk” - religieuzen in gesprek

Door: Bisdom Rotterdam maandag 04 april 2022

Het gesprek vond plaats op 30 maart op het bisdombureau in Rotterdam.

Religieuzen in gesprek over de vragen voor de bisschoppensynode

Hoe inspireren gebed en liturgische vieringen bij het nemen van belangrijke beslissingen? Hoe wordt elke gedoopte persoon geroepen om missie van de Kerk te bevorderen? Wat zijn de ervaringen met dialoog? In het kader van de bisschoppensynode “Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio” spraken religieuzen op 30 maart over deze vragen met bisschop Van den Hende. De religieuzen werken in het bisdom Rotterdam en komen uit verschillende landen en zelfs continenten. Aan het gesprek namen twee contemplatieve religieuzen (zusters) deel, drie actieve religieuzen (zusters) en drie priesters, waarvan één broeder-overste.

“Je kunt niet iets geven dat je niet hebt, dus je moet gevoed worden door de liefde van de Heer. Daarom staat de eucharistie heel centraal in ons leven”, zegt een van de deelnemers. Een ander geeft aan: “Vanuit de ontmoeting met Jezus kan ik Hem makkelijker ontmoeten in mijn naaste en meer met zijn ogen naar mensen kijken. En kan ik ook meer dankbaar zijn, omdat God door mij iets goeds heeft kunnen doen.”

Bij de vraag over de missie van elke gedoopte vertelt een van de zusters hoezeer vrijwilligers die hen meehelpen veranderen door de ontmoeting met de mensen die op straat leven: “Door hen kunnen ze Jezus ontmoeten.” Ook in de parochiepraktijk gaat het over missie, aldus een van de priesters: “We ontvangen de gaven van de Geest. Daar praten we met vormelingen in de parochie over. We zijn rijk als Kerk met onze gaven. Hoe kunnen we onze wereld en onze directe omgeving daarmee beter maken?” De contemplatieve zusters vertellen hoe ze mensen in het kader van het Jaar van de Sacramenten hebben verwelkomd bij bijeenkomsten met catechese en een viering. “Het was eenvoudig, maar we hebben iets bijzonders kunnen overdragen merkten we, zodat zij hun geloof beter kunnen delen met hun omgeving.”

“We zijn rijk als Kerk met onze gaven. Hoe kunnen we onze wereld en onze directe omgeving daarmee beter maken?”

Waar het gaat om dialoog noemt bisschop Van den Hende de tekst ‘Ecclesiam Suam’ (1964) van paus Paulus VI, waarin verschillende soorten dialoog worden onderscheiden en de paus het wezenlijk noemt dat je vanuit je geloof je eigen inbreng kunt hebben. “Hoe hebben de religieuzen ervaring met dialoog?” vraagt de bisschop. “Je moet voor een dialoog naast mensen gaan staan”, wordt benadrukt. Sommige dialogen en sommige onderwerpen zijn eenvoudiger dan andere dialogen en onderwerpen. “Je kunt niemand dwingen om de waarheid over te nemen en onze samenleving wordt gekenmerkt door relativisme. Dat vraagt om een langer proces, vraagt dat je eerst een relatie opbouwt en dat mensen daarna kunnen verstaan wat je wil zeggen.” Waar het gaat om respect hebben voor de ander en dialoog, maar ook de moed hebben om te getuigen van de waarheid, wordt gesproken over het voorbeeld van heiligen zoals Titus Brandsma en Charles de Foucauld.

Groepen in het bisdom die in gesprek willen en daarvan een verslag willen maken, kunnen dit verslag vóór Pasen (15 april) sturen aan het bisdom via het secretariaat van de bisschop (a.d.jong@bisdomrotterdam.nl). Gevraagd wordt om een verslag van maximaal twee pagina’s met een voorblad waarop wordt aangegeven welke personen deelnamen aan het gesprek en waar en wanneer dit werd gevoerd. In gesprek gaan kan met de landelijke handreiking en de gespreksstarter die in het bisdom Rotterdam is gemaakt.

Deel dit item

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven